onsdag 11 januari 2012

Lärande och spel


Jag ingår i en liten Facebook-grupp som diskuterar och delger varandra information om spelifierat lärande. Givande och intressant och det finns så mycket att lära inom detta område. Inte minst så kommer nu Microsoft att flytta in Kinnect-tekniken (se mer om Kinnect och lärande i KinectEDucation) i Windows 8 som kommer i februari. Det innebär att man i kommande datorer ska kunna interagera med datorn utifrån gester och ljud istället för att trycka på tangenterna. Vi kommer att se en exploderande utveckling inom detta område då vi kommer att ta ännu ett steg från datorn (vi har redan fjärmat oss datorn genom våra Smartphones).

Med IT är det möjligt att egentligen göra vad som helst men utmaningen är den alltid lika brännande frågan, vad bidrar till ökad förståelse och hur kan spel bidra till detta? Har vi fått en ökad förståelse av världen med hjälp av Google Maps t.ex.? Hur mäter vi kunskapen eller förståelsen och vad är bara brus och vad tillför något? Detta är mer eller mindre omöjligt att svara på då ett spel kan tillföra så mycket för en person medan en andra så är det bara ett tidsödande och kanske också tråkigt moment. Det hela bottnar i att vi har olika preferenser och intressen och där ligger pedagogens stora utmaning att dels kunna finna vägar som leder till ökad förståelse men också att kunna välja bort dessa. Jag tänker på ett kommande spel som Google kommer att lansera i februari där man ska kunna spela med världen och Google Maps. Jag tror att detta mest är en rolig grej men mer intressant är...hur påverkar t.ex. ett sådant spel förståelsen av geografiska avstånd...eller är det överhuvudtaget inget som har något med lärande att göra?
Just nu händer så mycket och om ni tyckte att 2011 var ett år som innehöll mycket så tror jag att 2012 verkligen kommer att bli händelsernas år. det är dock lite problematiskt med förutsägelser...särskilt när de handlar om framtiden.

Spel har sällan tagits särskilt mycket på allvar inom skolvärlden, just för att de är spel. Det kommande skiftet inom spelutvecklingen tror jag kommer att bli att vi inte längre talar om spel utan spelen kommer att förändras till att bli sådant som är en del av vardagen, i skola såväl som i arbetet och som en del i problemformuleringar och lösningar. Det märkliga med spel är att förströelse, som spel ofta har kategoriserats som, är ett negativt laddat ord för många. Skulle man däremot ta en bok och läsa som förströelse så är det ingen som har något att invända (så länge som boken är någorlunda akademisk eller accepterad) men spel..."ja, då vet man ju vad det handlar om".

Jag ser fram mot övergången från dikotomin mellan spel och "det viktiga" till att inse att detta är två storheter som tidigare varit vitt skilda åt men som nu kommer att smälta samman. Ge det några år men ett tydligt tecken på att något håller på att hända är t.ex. Kinnect-utvecklingen. Apples motdrag lär vi se inom kort skulle jag tro...eller så ser vi snart en helt ny aktör inom området?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar