torsdag 5 mars 2015

Vet våra folkvalda vad de egentligen röstar om?

Med risk för att jag kanske skriver väl mycket om integritet på denna blogg så kan jag inte låta bli, inte minst då det är en mycket viktig fråga som de flesta inte verkar fundera så mycket på. Men i riksdagen har detta diskuterats nyligen då man i en motion önskat att granska samarbetet mellan Försvarets Radioanstalt - FRA och National Security Agence - NSA. Ni kommer kanske ihåg skandalen med NSA som inte bara spanade på sin egen befolkning utan även oss andra. Detta sker givetvis i samarbete med företag och regeringar där FRA i Sverige är en viktig partner, kanske en av de viktigaste i Europa, se artikel i SVD eller DN.

Nu har det i dagarna varit debatt i riksdagen om huruvida en granskning av samarbetet bör genomföras och för den som vill kan man se debatten nedan:

Motionsförslagen (som var två till antalet) handlar om följande:

Motionsförslagen rör bl.a. behovet av en översyn och granskning av signalspaningslagen, en översyn av uppdrag, sammansättning och befogenheter för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) samt behovet av att tillsätta en parlamentarisk granskning av Försvarets radioanstalts (FRA) samarbete med den amerikanska myndigheten National Security Agency (NSA) m.fl. 

Det blev mycket tydligt att detta är något som riksdagen inte ville skulle granskas då vi utskottet och sedan också riksdagen avstyrkte motionerna. Det är bara Vänsterpartiet som går emot detta.
För egen del hade jag gärna sett en granskning då jag är rädd för att mycket om oss sänds över till NSA (eller snarare, NSA har direkttillgång till vår signalspaning i värsta fall) och det i kombination med våra resor och fingeravtryck som vi måste dela med oss av när vi reser in i USA gör att USA känner till mer om oss än vad vår egen nation gör.

Jag blir lite bekymrad över den totala majoriteten i riksdagen som ställer sig bakom ett beslut som säger att vi inte ska granska detta. Jag undrar om de sittande riksdagsledamöterna verkligen förstår vad de röstar om och vilka krafter som verkar när det handlar om integritet och övervakning?