fredag 4 maj 2018

Prata med din röstassistent hemma om barnens skolgång

Så kan vi läsa på MyNewsdesk där lärplattformen Vklass berättar om integrationen mellan Google Home Assistent (som nu också finns som en app). Vi kan läsa följande:

– När vi utvecklar våra lösningar lägger vi stort fokus på just föräldrarna och deras användarupplevelse, eftersom vi vet att de spelar en viktig roll för barnens studier. Att kunna få information via en röstassistent tror vi sänker tröskeln och ökar föräldrars engagemang och vetskap kring vad barnen gör i skolan, säger Andreas Selling.
Det är bra att föräldrar engagerar sig i barnens skolgång men frågan är om detta är rätt väg?  Om vi ser på den film som Vklass skapat för att förklara hur föräldrar kan få mer kännedom om barnens skolgång så förefaller det som om att Vklass helt missat målet  och flyttar fokus från samtal med våra barn till övervakning. Jag anser att ett engagemang med sina barn börjar i mötet mellan individer och inte i ett misstänkliggörande och konflikt. Nej, vi ska inte prata med vår röstassistent utan vi ska prata med våra barn om deras skolgång, deras dag och deras glädjeämnen och oro.

Vad är dina tankar efter att ha sett filmen som du når här?