torsdag 19 februari 2015

Dåligt för skolan-men kanske bra för eleven?

I dagens Computer Sweden kan vi läsa om att många skolor inte bryr sig om de problem eller integritetsfrågor som nyttjande av molntjänster innebär. Det är i sig inte underligt men samtidigt anmärkningsvärt.

Om vi ser till fördelarna med molntjänster så är de flera, inte minst med tanke på enkelheten, att alltid nå sina filer oavsett enhet eller plats gör det hela lättarbetat. Att också kunna redigera direkt i ett dokument, skriva bloggar och dela filer är andra fördelar. Det hela blir enklare och det är klart att skolorna vill komma dit, på så sätt kan man fokusera på det skolan skall handla om, dvs. lärande. Tiden är förbi då tekniker måste hjälpa till och administratörer på IT-avdelningar måste ordna med lösenord. Läraren har via molntjänsterna fått kontroll på det digitala läget och det är klart att det är önskvärt.

Men det finns problem med molntjänsterna också. Inte minst handlar det om att vi sluter avtal med företag där vi inte har någon aning om hur man kommer att använda sig av de uppgifter som man dels ger dem i samband med registrering eller det material som man lagrar i deras tjäntser. Vi vet inte hur länge dessa tjänster kommer att finnas kvar och det är osäkert huruvida vi kommer att kunna spara det material som vi en gång laddat upp.

Vidare har vi ingen aning om vilka andra som får ta del av materialet vilket har varit tydligt i samband med NSA-skandalen. Vi vet inte heller hur vår data kommer att nyttjas för att utveckla nya produkter eller kanske säljs (eller köps upp) till andra företag. För vem tar sig tid att läsa villkoren till en tjänst och hur många förstår vad man läser (se mer om villkor i tidigare inlägg)?

Trots att jurister i Sverige tror sig ha löst problemet med molntjänster så ser vi att datainspektionen gång på gång säger nej, det räcker inte. Vi måste säkra upp ytterligare menar de vilket kan kännas tråkigt för skolan...men kanske viktigare för eleven?

Vad många som nyttjar molntjänster i skolan inte har förstått är att en kommun/skola måste sluta avtal på egen hand med varje molntjänstleverantör som man vill nyttja och det är mycket komplicerat att för en kommun att genomföra detta. Jag rekommenderar alla att läsa hur Datainspektionen ser på molntjänster och personuppgifter och vid en snabb genomläsning inser man att detta är inte lätt.

Det uppenbara problemet är nu att lärarna blir begränsade i hur de kan arbeta och känner sig uppgivna om man inser hur reglerna ser ut för att arbeta med elever i molnet. Det som då naturligt sker är att man istället väljer att blunda för detta och kör ändå...det får gå som det vill men jag måste lösa min undervisningsvardag.

Detta måste dock tas på allvar och i takt med att vi för in allt mer tjänster och program i skolan så måste vi också se till elevernas säkerhet i första hand. Om du går på en föreläsning och lyssnar till alla lärare som berättar hur de arbetar med olika molntjänster i skolan och frågar dem hur de löst det hela rent juridiskt, så tror jag att det är få som kan säga att det finns något avtal mellan skola/kommun och leverantören av tjänsten. 

torsdag 12 februari 2015

Dags att planera vad som händer med Facebook när du dör

Frågan om vad som händer med våra sociala platser på nätet när man går bort diskuteras från och till. Det finns hos flera en oro över vad som händer med sidor som försvinner och här finns många etiska frågor att diskutera. Om en närstående gått bort så kan man idag på Facebook begära att den avlidnes Facebook-konto konverteras till ett minneskonto, se bild nedan


Nu har Facebook i USA infört en ny funktion där jag själv som användare kan teckna ett kontrakt (legacy contact feature som innebär att jag som användare anger vem som får hantera mitt konto eller om kontot skall avslutas efter det att man avlidit. 

Foto från FacebookYtterligare kommer nu minneskonton att märkas särskilt för att det klart skall framgå att kontot tillhör/tillhörde en nu bortgången.

Foto från Facebook
När denna möjlighet kommer till Svenska Facebook är oklart. 

För en del är denna fråga säkert helt oväsentlig men andra anser att det måste finnas sätt för anhöriga att få bort konton som tillhör en närstående avliden. Det finns även tjänster som ser till att konton försvinner efter det att man gått bort. Detta kommer jag att återkomma till. Döden har alltid berört oss och med sociala medier får vi en ny dimension där möjligheten till gå vidare kanske försvåras av en ständig närvaro av den avlidne på sociala medier? Redan nu finns det många konton på Facebook där personen ifråga har avlidit och jag har sett uppgifter som säger att det är 10 miljoner konton och ända upp till 30 miljoner konton som idag inte har någon ägare. Svårberäkneligt givetvis men det finns säkerligen en anledning till varför Facebook nu inför denna funktion, Facebook fylls av allt fler konton som är inaktiva pga dödsfall. Genom att överlåta ansvaret på användarna slipper de själva administrationen så som den ser ut idag.

Se tidigare inlägg på denna blogg: Döden och Facebook

onsdag 11 februari 2015

Vill du inte vara med på Google Street View? Gör i så fall såhär

Google kartlägger inte bara vår värld från luften utan även genom att ta bilder av våra hur och vägar. Detta görs utan att ni blir notifierade om detta och publiceras sedan på Google Maps Street View. inget konstigt i det kanske men det kan finnas tillfällen då man inte vill att ens hus synliggörs på nätet (skälen kan säkert vara flera) och det finns sätt att få bort sitt hus eller sommarstuga från Google Maps Street View. Du kan också anmäla om du vill få bort något objekt eller kanske ett ansikte som du inte anser är utsuddat.

Om du går in på Street View läget och navigerar dig till ditt hus samt sätter markören på ditt hus (se bild nedan, se pilen till höger) och väljer sedan: "Anmäl ett problem"
Klicka på bilden för bättre upplösning

När du valt "Anmäl ett problem" så kommer rutan nedanför upp där du anger vad du vill radera. Fyll i informationen på den sidan och kom ihåg, när du väl raderat ditt hus på Google Street View så går det inte att ångra dig.


Klicka på bilden för bättre upplösning
(Observera att ovanstående exempel inte raderades från Google Street View då det är en offentlig byggnad, jag gick således inte vidare med denna begäran).

tisdag 10 februari 2015

Det digitala skrivandets arkeologi

Visst vore det fint att ibland kunna se varenda händelse i ett dokument. Hur orden växer fram eller kopieras in och vilka ändringar som sker och när de sker. Sedan maj 2010 har Google loggat varenda ändring i samtliga dokument som skrivits i Google dokument. Det är känt sedan tidigare att det finns en revisionshistorik men denna blir allt tydligare när man nyttjar tillägget Draftback.

Tänk dig en elev som skriver en uppsats eller några elever som tillsammans skriver i ett dokument och där man som lärare kan se hur texten växer fram och av vilken användare. Det kunde vara intressant. Frågan är om det är önskvärt? Vi vet väldigt lite om vad som sker ändå. En del väljer kanske att skriva i annat dokument och sedan klistrar in drive-dokumentet. Med denna form av kontroll kan vi bli hjälpta men främst för egen del. Som kontrollverktyg fungerar det nog inte men däremot för att bli varse om sitt eget lärande.Det som är intressant är att om du får ett delat dokument så kan du via Draftback se de ändringar som gjorts i det dokumentet. Det är alltså inte endast dina ändringar som kommer med utan du kommer åt de som gjorts av andra. I riktigt stora dokument eller kollaborativa arbeten blir detta till en arkeologisk utgrävning i det digitala skrivandet där vi på sekunden kan se vad som skrevs och av vem. En källa till kunskap eller kanske en väg åt fel håll där skrivandet kvävs i den allt större transpandensen.