måndag 8 april 2013

En administrativ härdsmälta? - 10 punkter för hantera detta

På IDGs Computer Sweden kan vi läsa om Åva gymnasium (Täby kommun) som ser att ju mer IT som förs in desto mer administration blir det. Det kan låta logiskt och naturligt men det är inte sällan så att fler och fler system kommer in för att stödja den digitala utvecklingen. Vi kan läsa i artikeln att man kopplat systemet med lånekort i skolan till hanteringen av elevdatorerna, det är ett smidigt sätt att arbeta med hanteringen av själva datorerna. Det som är oroväckande och som nu sker i många skolor är att fler och fler system inhandlas för att stödja utvecklingen. I flera fall blir det knappt något stöd utan snarare en ökad arbetsbelastning. Lärplattformar som skall administreras och supportas, elevsystem som skall dockas till lärplattformarna, IUPer som kanske måste ha ett eget system för att det inte stöds i lärplattformen. System för att administrera lärplattor och datorer, licenshanteringssystem mm mm. Denna utveckling har t.ex. landstingen gått in i och där har man under åren fått en så stor administrativ förändring att mer och mer tid går åt själva systemen istället för patienterna. Samma utveckling läser vi om i artikeln ovan där den som skall arbeta med pedagogisk utveckling känner sig låst i sina administrativa uppgifter.

Frågan är, hur långt kan vi tillåta att denna utveckling går? Hur många system skall vi plocka in för att lappa igen de hål som vi ständigt upptäcker? Det blir ofta ett lapptäcke där nya system införs då man ser att systemet som vi just köpt inte räckte till. Många som säljer tanken på en dator för varje elev säljer ofta just "allt man kan göra" men saknar kanske kunskap om förutsättningar just i den skola/kommun som man besöker. Vi kan göra mycket med datorer, det är det ingen tvekan om, men vi måste se satsningarna i en större helhet. Administrationen får inte öka för lärarna (eller eleverna för den delen) om vi samtidigt inte kan dra ned på andra uppgifter som ett direkt resultat av införandet av datorer.

Så frågan är...hur kan man undvika ett administrativt kaos? Några punkter kan jag lista men om jag hade lösningen på detta så hade jag blivit en uppassad person:


CC 3.0 by Geek & poke 
  1. Innan satsningen/inköp, se över den befintliga organisationen (tillsammans med IT)
  2. Försök att ordna så att de digitala miljöerna är så enkla som möjligt. Egentligen skall det hela vara självinstruerande så att man förstår omgående (finns inte många sådana system)
  3. Klargör rollerna, vilka som gör vad och vad de anställda skall fokusera på.
  4. Vid inköp av lärplattform, fundera över om dessa verkligen stödjer lärandet eller om bara är ett administrativt verktyg, om svaret är det senare, fundera om ni verkligen behöver just denna lösning.
  5. Om ni för in nya verktyg, vad tar ni bort samtidigt? Det får inte bli så att systemen läggs på hög.
  6. När ni för in nya system, peka med hela handen. Ta bort gamla och satsa fullt ut på det nya.
  7. Se till att ordna med en god supportorganisation som ger stöd omgående och inte om en timme eller när det passar supporten.
  8. Se satsningen långsiktigt och bortom när allt är nytt. Vad gör ni när eleverna får problem med batterier, sladdar mm som inte fungerar? 
  9. Vid inköp av datorer, sätt in er ordentligt i flera lösningar. Låt inte en entusiast av ett märke driva processen.
  10. Om ni redan har en administrativ härdsmälta...fundera över om det inte är billigare och mer effektivt att göra om och göra rätt. Ju längre tiden går desto mer problem får ni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar