onsdag 3 april 2013

Vilka informationssynder bär du på?

En produkt bland andra
I takt med att vi i allt högre grad lyfter frågan om IT i skolan så plockas experter in i skolvärlden där deras djupa kunskaper ligger till grund för en del beslut och åtgärder som tas. Så gör de flesta företag såväl som organisationer, om vi inte har kunskapen själva får vi se till att köpa in den. Jag har själv anlitats i flera sammanhang vad gäller just frågor om IT i skolan samt IT och etik. Jag ses ibland själv som experten som väl känner till ett område. För egen del så har jag svårt för begreppet expert, på sin höjd har jag en bred och förhoppningsvis också djup kunskap inom området men behärskar inte området totalt (om jag gjorde det så hade jag svaret på många frågor som skolan brottas med).

Det vi behöver komma ihåg är att experter ofta har en egen agenda, uttalad eller icke uttalad så finns den där. Det kan handlar om att man vill att man skall nyttjas just denna experts (företags) produkter eller att man skall nyttja några tjänster som finns tillgängliga. En expert har ett totalt informationsövertag vilket innebär att de förslag som experten lägger fram ofta är förslag som sedan kommer att nyttjas på det ena eller det andra sättet. Orsaken till att ta in en expert var ju att man själv inte hade kompetens att hantera frågan. Informationsövertaget är viktigt att känna till samt att kunna hantera. Det är därför man ibland anlitar en till expert för ett andra utlåtande (vi ser samma inom t.ex. det medicinska området).

När det gäller IT i skolan finns det mycket att diskutera och jag får flera signaler om att informationen många gånger kan vara rätt förvanskad eller direkt felaktig. inte minst inom det juridiska området. En konsult är ute och berättar för en skola att det digitala material som tas fram av en lärare i sin tjänst ägs helt och hållet av läraren ifråga. Detta är en direkt felaktighet då det inte finns ngt prejudikat som säger detta. Men med informationsövertaget är det möjligt att säga detta. Det kan givetvis handla om att personen ifråga som yttrar sig inte känner till mer...men då är denne knappast en expert.

Liknande informationssynder finns i överflöd. En expert säger att det är klokast att nyttja Google Apps for education eller kanske Microsoft Edu, den fråga vi som lyssnar bör ställa oss är vilken relation personen ifråga har till de båda företagen. En leverantör av trådlösa nätverk bedyrar att det kommer att fungera men egentligen så bygger detta på optimala förutsättningar som troligtvis inte finns på den skolan där nätverkan skall installeras. I teorin är det korrekt, men i praktiken så är det en helt annan sak.

Jag undrar hur många gånger man inför ett nytt system inom skolvärlden och känner en stor oro för att man vet vilka flaskhalsar som finns och vilka problem som kan dyka upp...men utåt håller man god min och säger med ett leende...det kommer att gå fint. Frågan är om det inte är mer trovärdigt att säga att vi har dessa problem och de kan ställa till det, det ska ni vara medvetna om. Men om man gärna vill sälja så håller man inne på denna information. Om jag säljer en bil som jag vet har sina brister så väljer jag kanske inte att lyfta fram dessa till köparen då jag hela tiden kalkylerar med att få ut en viss summa för bilen. Samma sak gäller med våra system och lösningar, vi betalar för det vi har kommit överens om allt enligt den information vi tagit del av, men om det finns uppenbara brister som vi inte informerats om så har en informationssynd begåtts.

För beställaren så gäller idag att vara så påläst så att man själv är expert inom området. Då blir det riktigt spännande förusatt att ledningen förstår att denna person besitter sådana kunskaper (vilket är en helt annan fråga).

Kanske skall vi se oss själva som en förlösare enligt Sokratisk samtalsmetodik där vi i samråd med kunder/intressenter i det dialektiska samtalet gemensamt försöker att finna lösningar som passar just den skolan eller den lärargruppen istället för att få dem att unisont nyttja en produkt eller tjänst. Min läxa för dagen blir: Vilka informationssynder bär jag på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar