måndag 6 maj 2013

Om datorer, kulramar och liknelser

Dagens buzz verkar vara förordet till Lärarnas Riksförbunds rapport om IT i undervisningen. Lärarförbundets förbundsordförande Metta Fjelkner skriver i förordet om att IT i skolan i viss mån kan jämföras med kulramens intåg i skolan. Vi kan läsa följande i förordet:
På samma sätt som kulramen var ett naturligt inslag i varje svenskt folkskoleklassrum under 1800- och 1900-talet är datorer ett naturligt inslag i 2000-talets klassrum. Dessa två läromedel har mer gemensamt än vad man vid en första anblick kan tro. De besitter båda egenskapen att de kan ge användaren teknisk hjälp att lösa till exempel matematiska problem. De båda kan också kompensera användarens svårigheter att hålla långa talserier i minnet. De är interaktiva så till vida att de båda direkt visar resultaten av användarens input. De är båda förträffliga på att visualisera och åskådliggöra ett visst data.
Vi kanske inte skall lägga för mycket kraft i att förundras över förordet utan kanske helt enkelt skippa det för att gå över till själva rapporten. Men det krävs kanske att vi ändå lägger tid på detta för det finns en viss problematik i att göra liknelser på detta sätt. Problemet är att vi kan göra vilka kopplingar som helst med en bra liknelser, men det behöver inte vara sant för det. Denna liknelse är dock inte ens bra då kopplingen mellan kulram och datorn är haltande. Om vi menar att en dator gör samma sak som en kulram så har vi inte förstått datorns potential (med dator menar jag alla digitala artefakter som kan omfattas i vår digitala värld såsom lärplattor, mobiltelefoner mm). Vi kan göra fler liknelser om vi vill, vi kan jämföra datorn med en bok, telegrafen, kameran eller en bil. Det är egentligen bara att välja vilken artefakt som helst så kan en liknelse göras med en dator. Varför då? Jo för att datorn är så mycket mer än t.ex. en kulram.

Det finns risker med liknelser, det sägs att ju bättre liknelse, desto större chans/risk är det att man går på denna liknelse. Själv ogillar jag liknelser för att det finns risk att både förminska såväl som att förstora det man vill åskådliggöra. Det är ett enkelt trick och jag brukar alltid när jag hör en liknelse fundera över...vad är det egentligen för underliggande budskap som här drivs fram. Vi kan likna skolan med Titanic för att vi har underliggande skäl till att undermina vår syn på skolan. Vi kan säga att vi alltid varit i en digital utveckling även innan vi var digitala, kanske redan på stenåldern (japp...jag har hört den liknelsen också)

Om vi fortsätter att göra dåliga liknelser eller till och med tror att en dator är snarlik en kulram...då behöver vi verkligen arbeta för att inte minst Lärarnas Riksförbund får en intensivkurs i digitala artefakter kontra föremål som vi sedan länge plockat bort från skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar