måndag 20 maj 2013

2000-talets analfabeter

Detta inlägg är tidigare publicerat i tidningen KommITs


“2000-talets analfabeter kommer inte att  vara de som inte kan läsa och skriva, utan de som inte kan lära sig, glömma bort sina lärdomar (avlära) och lära om". Citatet härstammar från Alvin Toffler, en framtidsanalytiker som särskilt fokuserar på den digitala revolutionen. I ett samhälle där det mer eller mindre är en förutsättning att vara uppkopplad för att vara delaktig kommer alla de som inte är det otvivelaktigt att känna sig utanför. Digitaliseringen är en rättvisefråga men trots att Sverige är det land som har bäst IT-förutsättningar så står ändå många utanför det digitala samhället. Inte minst handlar det om äldre samt de som inte har ekonomiska förutsättningar till att vara online. Vi vet alla om att inom en snar framtid kommer i stort sett alla kommunikationsvägar att vara digitala och de som inte är med i digitaliseringsprocessen kommer att bli än mer exkluderad i det svenska samhället.

Alvin Toffler säger dock något mer som är en mer intressant och det handlar om hur vi måste förhålla oss till vår omvärld, om att vi måste lära, avlära och lära om. Ett perspektiv som vi tidigare aldrig stött på. Vår skola är formad utifrån ett industrisamhälle där kunskap ses mer eller mindre som permanent men vår digitala värld förutsätter att vi jämnt är uppdaterad inom vårt område och ständigt är en lärandeprocess. Digitalisering handlar inte bara om att tillse att varje medborgare får möjlighet till information utan det handlar likväl om ett nytt förhållningssätt till information. Det är här det börjar att bli knepigt, att fixa tekniken är inga problem egentligen, men att få vår nation att inte bara följa utan även leda utvecklingen, att ha medborgare som nyttjar verktygen effektivt och klokt och som kan omvärdera sina kunskaper allt i syfte att fortsatt vara ett innovativt land. Industrin byggde Sverige men i takt med att industrin tappar mark så måste vi bli bäst på något annat. Här tror jag att digitaliseringen är en del av svaret. Genom att ständigt vara i ett kunskapssamhälle som bygger på de digitala grundförutsättningarna kommer vi inte längre att sälja bilar eller stål, utan smarta lösningar som bygger på en kollektiv kunskap som baseras på ett uppkopplat Sverige. eMeborgarskap är så mycket mer än bara IT, det är ett nytt sätt att tänka och agera. När vi lämnat vårt prematura och barnsliga förhållningssätt till nätet som idag inte sällan tar sig uttryck i näthat och feg anonymitet och inser att vi måste arbeta tillsammans även på nätet för att värna om Sverige som nation...då kommer det att bli riktigt intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar