fredag 25 februari 2011

Computer Sweden borde höja ribban rejält

Antingen har man för gott om ledigt utrymme i Computer Sweden eller så vill man helt enkelt bidraga till att skapa debatt, tyvärr tar man in vem som helst för att debattera, kravet för att vara med är väl att man tillhör den innersta kretsen och vad jag förstår så har dagens lågvattenmärke med Jörgen Städje ingått som frilansare i IDGs skrivarstall. Jörgen skriver i dagens debatt på CS om Apple som en viktig del i fördumningen i Sverige och svenskarna när han försöker att spinna på Lars Dahméns inlägg om att Apple kommer att falla precis som andra imperium. Jag lämnar Dahméns inlägg men vill poängtera att det vi i dag läser om i debatt är inte ens värt att kalla för ett debattinlägg. Städje kopplar dagens Apple till händelser som han upplevt vad gäller Mac-världen för tio år sedan då disketterna fortfarande fanns kvar, detta har han uppenbarligen svårt att släppa. Sedan kan man utifrån ett vagt resonemang om Apple som yta men lite innehåll sluta sig till att Melodifestivalen, Bolibompa och Radio Stockholm även de kan bakas samman med Apple, yta men inget innehåll.

Städje ondgör sig över att skolor satsar på Apple och för egen del så skulle jag inte lägga mig i den debatten, jag utgår och hoppas att skolorna i de flesta fallen har en pedagogisk idé vad gäller datorerna samt har tagit ett övergripande perspektiv på vad som är bäst och mest effektivt för kommunen ifråga att köpa in (här finns mycket att tillägga men det får bli i andra inlägg).

Om nu Städje representerar ett företag som heter Qumputor Education Datasystems så skulle jag akta mig för detta företag, dels för att man stavar fel på computer (läs in ironi i detta) samt att jag skulle känna mig mycket tveksam till att nyttja en kosult med utbildningsambitioner som har en sådan förlegat samt ouppdaterad syn på vad datorer egentligen är och var utvecklingen är på väg.

Om det dessutom är så att jag verkligen har funnit Städjes hemsida så skulle jag slutligen definitivt akta mig för samröre med Städje, men som historiskt dokument så är sidan fascinerande. Städjes sida finner du här.

CS, ni borde definitivt höja ribban ordentligt och ta in debatter som tillför något och inte blir skrattretande för oss andra, se lite längre bortom IDGs redaktion.


torsdag 24 februari 2011

Slacktivism eller reell aktivism-internet påverkar ungdomar

Vi har under de senaste veckorna sett en mycket spännande men också oroväckande utveckling i nordafrika. En demokratiska utveckling som har dels i viss mån startat som en nätaktivitet och där sedan nätet har blivit den naturliga kanalen för att sprida information om utvecklingen. Nu försöker vi förstå vad som händer i Libyen men alla kanaler stängs (läste just att även LinkedIn nu är helt strypt). Internet blir livlinan och också ibland tändstickan som tänder en hel nation.

Om vi fokuserar på detta utifrån civil aktivism så är detta något som går stick i stäv med många av de tankar som vi så ofta hört om nätet. "Ungdomar blir passiva, de vill inte engagera sig vare sig i föreningar eller politisk etc etc". Frågan är om detta stämmer, frågan är kanske snarare att så som politiska organisationer har fungerat fram till nu inte längre fungerar i en medial social värld?

Jag läser med intresse studien som publiceras av MacArthur Foundation and the Center for Information and Research on Civil Learning, som baseras på intervjuer av 2500 ungdomar i Kalifornien varav 400 av dess har följts under tre år. Studien visar bland annat att deltagande i olika sociala sammanhang på nätet ökar graden av engagemang vilket går stick i stäv med den gamla fördomen att ungdomar blir associala av nätet.

Vad som dock är mycket viktigt att läsa i denna studie är att förbättrad mediekunskap (kanske kan vi kalla det för digital kompetens) dramatiskt hade ökat elevernas exponering för olika perspektiv vilket troligtvis är orsak till ungdomars ökade engagemang. Detta anser jag vara en oerhört viktig fråga att lyfta för detta är en fråga om demokrati, medmänsklighet men inte minst också rättvisa. Alla unga skall få möjlighet till god mediekunskap, det kan bara leda till att vi tar större ansvar för vår värld (kanske låter det utopiskt och/eller naivt...men jag tror det ändå).

Vi såg en liknande studie i PewInternet project som jag tidigare nämnt några gånger i denna blogg. Då låg fokus på vuxna i USA och i rapporten The Social side of the Internet framgår följande:

The internet is now deeply embedded in group and organizational life in America. A new national survey by the Pew Research Center’s Internet & American Life Project has found that 75% of all American adults are active in some kind of voluntary group or organization and internet users are more likely than others to be active: 80% of internet users participate in groups, compared with 56% of non-internet users. Moreover, social media users are even more likely to be active: 82% of social network users and 85% of Twitter users are group participants.
Om det nu är så att ökad mediekunskap leder till ökat socialt engagemang så har vi ett helt nytt argument att anföra i våra diskussioner om datorns roll i skolan. Vi kan aldrig förlora på att öppna ögonen på våra unga och det finns faktiskt inget verktyg som är mer effektivt att nyttja än internet för detta ändamål.

Å så var det det där ordet i bloggrubriken: Slactivism som lite slarvigt skulle kunna definieras som en person som förefaller vara politiskt aktiv medan denne egentligen inte förstår särskilt mycket och inte bidrar till ändamålet.

Men jag skrev med ordet i bloggrubriken för att det är något som man kommer ihåg...fiffigt va :-)

Öppna URs arkiv

Vi kan läsa i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 23/3 -11 att folkpartisterna Christer Nylander (Vice ordförande, riksdagens kulturutskott) och Tina Acketoft (Gruppledare, riksdagens utbildningsutskott) vill att UR:s arkiv skall öppnas för alla. Det är en åsikt som jag är den förste att ställa mig bakom. URs arkiv är enormt stort och mycket värdefullt för alla oss som vill veta mer och vill veta det nu, inte på en bestämd sändningstid eller med en svår inloggning, vi vill ha materialet NU. Högre utbildning har möjlighet att gå in i ett samarbetsavtal med UR som heter UR Access vilket jag alltid har värjt mig mot då jag liksom många andra anser att Public Service skall tillgodose inte bara en liten grupp som kan betala för sig med detta material utan det är en angelägenhet för hela Sveriges befolkning. För skolorna är det samma sak, de får vända sig till länens mediecentraler för att få tillgång till materialet.

Jag har full förståelse för att det finns upphovsrättsliga skäl till varför man inte kan öppna arkiven helt och hållet idag vilket också nämns i artikeln, men betänk samtidigt möjligheterna och som lyfts fram i SvDs artikel:

De avtal UR idag har med upphovsmän gör det möjligt att låta nytt material vara fritt tillgängligt endast i sex månader på UR Play efter att de visats på tv. Därefter måste man vända sig till en mellanhand, till exempel en kommunal mediecentral, och via lösenord få tillgång till programmen. Om arkiven ska kunna öppnas helt och användas mer flexibelt måste därför avtalen med upphovsmännen skrivas om. Det medför en viss kostnad, men vinsterna är betydande och möjligheterna är många. En lärare som pratar inlevelsefullt om insekters liv, skulle med några enkla knapptryck kunna visa eleverna en pedagogiskt genomtänkt film i ämnet. Elever som jobbar med Gustav Vasa skulle kunna få i läxa att se en UR-film om just detta ämne. Studenter kan på sin läsplatta få direkt tillgång till föreläsningar och intervjuer med framträdande forskare. Föräldrar som vill hjälpa till med matematikläxan kan enkelt få en uppfräschning av kunskaperna.

Vi måste komma ifrån alla svåra inloggningar som inte funkar eller är för omständiga att återskapa då det kan ta några timmar innan man kanske fått ett nytt lösenord. Under IT-ministerns rundabordssamtal i måndags om IT i skola och undervisning så talade bland annat Rickard Vinde som representerar Föreningen Svenska Läromedel om att det behövs enkla inloggningar (sk. Singel-Sign On) för att komma åt läromedel online, jag vill gå ett steg längre, vi behöver fler öppna digitala lärresurser som t.ex. URs arkiv och vi behöver öppna digitala lärresurser som fungerar i skolmiljön. Som läget är nu så köper skolor online-läromedelslösningar från både det ena och det andra hållet i hopp och tro att dessa skall hjälpa lärarna i deras undervisning när de många gånger gör det motsatta, försvårar och skapar frustration.

Jag välkomnar en debatt om att öppna våra statliga digitala arkiv som byggts upp av landets medborgares finansiering. Dessutom finns det en annan poäng med detta arkiv och det är att det är en historisk dokumentation som är mycket viktig för skolan och elevernas förståelse av utveckling inom en mängd olika områden, denna källa att ösa ur finns inte hos läromedelsföretagen på samma vis. Visserligen kan flera mena att detta är en direkt konkurrens mot läromedelsföretagen men det är en fråga som får lösas helt enkelt

Om En-till-en satsningar skall lyckas som bygger inte framgångarna primärt på hårdvaran utan på de tjänster och lösningar som skolan kan få ta del av (såväl föräldrarna till eleverna) och här behövs det nationella lösningar som alla ska få nyttja. Vi har nog av lösenord, koder och användarnamn...vi vill ha enkelhet, kvalitet och utveckling. En digital agenda för Sverige innebär att samtliga resurser som vi kan nyttja skall komma skolan till del...då ger vi möjlighet att överlåta det pedagogiska uppdraget till fullo till lärarna som kan skapa undervisningsmaterial baserat på elevernas behov.

onsdag 23 februari 2011

Skolan i molnet


Jag gillar när det är enkelt, när det är logiskt och absolut när det är gratis. Skolorna brottas med licenser hit och dit för att få snurr på skolan samt krångel med program som lakalt inte funkar mm mm. Ni känner alla till problemen som inte bara uppkommer i skolan utan även i hemmet.

För egen del gillar jag när man kan nyttja molnet fullt ut men faktum är att vi behöver maskiner för att ens kunna nå molnet (spännande liknelse, vi har alltid behövt maskiner för att nå upp till molnen). Med molnet kan vi idag nå dokumentfunktioner i t.ex. Google Docs såväl som Officepaketet helt gratis (jag tror att Open Office eran snart är över, en parantes mellan Microsofts inlåsning och licensiering och molnet), med molnet kan vi skapa fantastiska minnesbanker i Evernote samt lagringsytor i Dropbox och Box.net, osv osv. Vi kan nå våra lärplattformar via nätet samt mailsystem mm.

En lösning som jag själv testat på riktigt usla datorer är Jolicloud (jag brukar inte tipsa om system för att på något sätt försöka vara lite neutral i systemfråga) som är ett fullt utvecklad molnsystem som kan installeras på en dator men även nås via webben. Inloggning till kontot är urenkelt då det går att skapa ett eget konto alternativt nyttja sitt Facebook-konto.

Om ni funderar över ett enkelt system som dessutom är kostnadsfritt (en sanning med modifikation, det bör tilläggas att det är aldrig kostnadsfritt då det alltid kostar med administration, implementering, support mm).

Nu tycker jag inte att ni ska köra in detta i skolorna direkt, däremot tycker jag att ni som har tid, lust och intresse testar själva och funderar över följande fråga...kan molnet erbjuda mig/skolan alla de behov som vi behöver få tillgodosedda för att kunna utbilda våra elever/studenter?

http://www.jolicloud.com/

tisdag 22 februari 2011

Mobiler är inte vanebildande...det är våra föräldrar som är vanebildande

Det hela börjar med att en skola låter eleverna nyttja sina mobiler på rasten, den lokala tidningen (i detta fall Blekinge Läns Landstidning) tar upp detta och sedan är diskussionen igång för inte kan det väl vara bra att eleverna får nyttja sina mobiler på rasten? Inläggen under artikeln visar att detta är en svår fråga men inläggen säger något annat också om man läser mellan raderna, vi kan där läsa att vi underförstått menar att elever av idag är inte lika sociala eller trevliga som vi själva var.

Några föräldrar går alltså igång, alla med gott syfte men det blir så fel när vi återigen hamnar i de gamla hjulspåren som bygger på den ideologiska värdegrunden "det var bättre förr". Rektorn å andra sidan har faktiskt läst skollagen som säger att mobiltelefonen endast får omhändertas om det stör verksamheten eller är fara för säkerheten. Rektorn tillämpar den på det sätt som man ska, dvs. anpassar den till verkligheten.

Rosenfeldtsskolan i Karlskrona har gjort helt rätt anser jag, man har tolkat skollagen samt även förstått att mobiler är en del av vardagen för oss ALLA. Jag är snarare glad över att en skola vågat ta detta beslut och en rad skolor kommer nu att följa Rosenfeldtsskolan.

Jag kan ändå inte sluta att fundera över ett annat perspektiv i denna berättelse. Diskussionen som uppstår är att barnen blir passiva med telefonerna samt att de är vanebildande, inget som någon forskning ännu visat. Jag blir mer fundersam oss vuxna...vi ger våra barn telefoner att nyttja men vi vill inte att de ska användas? Det är en märklig gåva och ger mycket konstiga signaler. Min tanke är att det snarare är vi (dvs barnens föräldrar) som är vanebildande för det är oss som barnen tar efter, det är vi som ger dem verktygen och vanorna, men det är barnen som får ta fighten. För att göra en mycket brutal koppling till något helt annat så kan vi med mycket klara ögon se att det är fel när vi sätter vapen i händerna på barn (något som National Rifle Association i USA gärna gör och lutar sig mot den konstituella rätten) och sedan funderar man över varför det sker så många vapenrelaterade våldsdåd i landet. Nu säger jag inte att det är fel att ge våra barn mobiler utan vad det handlar om är att det är vi vuxna som ska ansvaret i allt vi gör, det är inte barnens fel eller ansvar, det är vårt.

Som jag ser det så har man på Rosenfeldtsskolan i Karlskrona tagit barnen på allvar och ger dem ansvar, det är en viktig skola det och en skola som gör en björntjänst för alla andra skolor som duckat i denna fråga.

En som engagerat sig i denna fråga är Micke Gunnarsson. Läs gärna hans text om detta, då fungerar min text som en prolog inför den riktigt intressant läsningen hos Gunnarsson.

CS: "IT istället för slöjd"

I kölvattnet av gårdagens rundabordssamtal så spinner Computer Sweden (CS) vidare på den IT-boost som just nu fokuserar på skolan och skolutveckling. CS tar upp en gammal tanke om att byta ut slöjd till IT-kunskap istället. En tanke som är lika fel som dess avsikt med tanken. På samma sätt har man diskuterat om lärarutbildningen, dvs. att man ska ge särskilda kurser eller inriktningar som ger en bättre IT-kunskap (hur vi nu definierar det?). Detta är det första feltänket som jag ser det. IT skall inte vara ett ämne i skolan, IT ska inte vara valbart utan integreras i samtliga ämnen, såväl matte som slöjd. Det är precis som att hantverk i form av kreativt skapande av naturliga råvaror är mindre viktigt än IT. IT och slöjd är samma sak anser jag, det handlar om färdigheter och skolan skall tillse att eleverna har så goda färdigheter som möjligt när de lämnar skolan och går ut i arbetslivet.

Särskilt intressant är det att läsa i CS ledare att man dessutom tror att fler kommer att välja IT-utbildningar på högskolor och universitet om IT integreras i högre grad i skolan. Min fråga till CS är, vilka IT-kunskaper tror ni att skolan skall arbeta med i undervisningen? Inte är det att utveckla program eller bli experter på excell...skolan skall nyttja IT för att fördjupa förståelse i humaniora, samhällskunskap och teknik/naturvetenskap. Där ingår att t.ex. nyttja datorn till att göra en 3D-modell av något som man sedan vill skapa i slöjden. Att särskilja IT från skolans verksamhet och göra ett eget ämne är ett inte bara ett feltänk...det blir direkt kontraproduktivt i skolans uppdrag. Det är tydligt att CS inte har särskilt stor kännedom om hur skolan fungerar med tanke på deras slutkläm:
Just nu delas datorer ut till elever i stor skala runt om på landets skolor. Hur de bäst kommer till nytta får eleverna dock oftast klura ut på egen hand.
Vi ska inte ha en skola med IT-ämne. Vi ska ha en skola som utvecklas i takt med tiden, i alla ämnen och som fokuserar på pedagogik och inte teknik.

Jag fann en underbar sida som just tar upp kopplingen mellan slöjd och IT i Kravallslöjd, vad kan man säga annat än att...klicka på Gilla-knappen.

måndag 21 februari 2011

Tankar efter IT-ministerns rundabordssamtal

Vi var många som deltog under rundabordssamtalen som IT-minister Anna-Karin Hatt där temat denna gång var IT i skola och undervisning. Det var många som talade och vi som följde med live-sändningen och samtidigt följde Twitterflödet under hashtagen #dafs kommenterade och tog del av andra twittrares kommentarer.

Det var en brokig samling deltagare som IT-ministern bjudit in. En del som fanns där representerade stora företag eller intresseorganisationer, andra fanns där för att de faktiskt skriver och tänker om IT och skola. Klart är att detta var en viktig stund för många men det som är mest intressant är egentligen varför man var där. Företag som Apple, Microsoft och Intel skönjer en ljusnande framtid där alla skolor i framtiden kommer att nyttja datorer och här finns pengar att tjäna...stora pengar. Intresseorganisationer som t.ex. läromedelsförlagen såväl andra fanns också där. Mer intressant tycker jag det är att lyssna på de som är där och drivs av något annat än att utvecklingen skall gå åt det håll som företagens verksamhet fokuserar på, dvs de fria "spelarna" som drivs av viljan att förändra, förbättra och även kanske förnya skolan med ett viktigt mål i syfte: Att den svenska skolan skall bli bäst i världen och att vi inte ska bygga nya digitala klyftor som Stefan Pålsson nämnde. Det handlar nämligen om det för dessa personer, de drivs av att varje enskild elev skall få bästa möjliga chans i livet.

Jag fick känslan av att IT-minister Anna-Karin Hatt var genuint intresserad av denna fråga och hon har här en ypperlig chans till att förändra skolan och ta upp kampen med andra länder som nu springer ifrån oss. Men låt nu denna utveckling drivas av de som verkligen kan skolan, låt oss dessutom forma en lärarkår som inte bara är pedagoger utan också kan klara av att göra metaanalysen och se igenom alla företag och säljare som vill prångla på oss "världens bästa lösningar" till skolan för att de snabbt och effektivt skall bli bäst på IT.

Vi behöver en politik som skapar förutsättningar för alla i skolan att utvecklas samt att det individuella lärandet skall få stort utrymme. I den politiken måste IT-ministern nära samarbeta med skoministern för att inte bara tillse att IT blir en naturlig del i skolan utan det krävs också fler lärarresurser i skolan för att på ett bra och vettigt sätt integrera IT i skolan. Om IT-ministern inte får med sig Björklund i denna fråga så är jag rädd för att vi kommer att landa mycket hårt efter dagens upplyftande rundabordssamtal. För er som inte kunde ta del av det i realtid så finns det att återse här nedan:

Facebook censurerar


Har tagit del av dels Twitterflödet såväl som källan Sound & Fury som diskuterar det faktum att Facebook censurerar en del länkar, såsom Power.com. Jag var tvungen att testa själv och resultatat av censuren ser ni i denna film jag hastigt och lustigt skapade. Filmen återfinns här.

Boostandet på facebook vet inga gränser

Läste i helgen Sara Kadefors tankvärda inlägg om Facebook i GPs artikel "Facebook-uttrycken börjar göra ont" och kan inte mer än att instämma i mycket av det hon skriver. Facebook har blivit våra verklighetsflykt i verkligheten. Förr (även idag) flydde vi till filmer som fick oss att att för en stund glömma våra liv och få ta del av andras underbar såväl som smärtsamma upplevelser. Detsamma sker på Facebook...vi tar del av andras framgångar och söta historier, vi klappar varandra om axlarna och ger varandra ett litet "gilla" så snart någon har dammsugit huset eller tvättat bilen. Det som tidigare var helt okänt för min omkrets tidigare blir idag offentligt. På Facebook blir verkligheten en finputsad yta där vi ibland kommer i kontakt med verkligheten och vi får tillfälle att gå med i ett eller annat upprop så att vi dessutom kan känna att vi gör lite nytta.

Facebook-mentaliteten bygger på att vi med en mycket liten insats kan få oerhörd payback trots att vi egentligen inte gjort något alls. När vi inte ens har någon ogilla-knapp så kan våra inägg helt enkelt bara tolkas på ett sätt, det är OK det som du gör.

Vi kanske inte behöver mer smärta i vårt samhälle, men vi måste våga visa att vardagen och vårt gemensamma ansvar att ta hand om varandra innebär något mer än att trycka på "gilla".

torsdag 17 februari 2011

Nu blir våra sökningar mycket mer sociala i Google Social Search Update

Det har varit mycket snack om att Google skall försöka slå sig in på den sociala marknaden med någon sorts Facebookdödare. Kanske ser vi resultatet i deras arbete med att utveckla social search istället. Någon Facebookdödare är det inte men ett tydligt grepp för att säkerställa Google som den ledande sökmotorn på internet. Genom att koppla samman Twitter, Facebook, Flickr mfl i Google Search så kan mina sökresultat kopplas samman med mina vänner som kanske har skrivit något om just det jag söker information om. Smart och ett mycket intressant drag av Google. Givetvis handlar det om att koppla samman människor i det som vi gör mest på nätet...dvs söka information.

Se filmen nedan för en enkel Google-förklaring

onsdag 16 februari 2011

Slideshare blir ännu bättre med Zipcast

Idag har Zipcast släppts vilket möjliggör att man nu också kan delta online med ljud och bild samtidigt som man ser på en presentation på Slideshare, eller ännu bättre, när jag är redo att presentera så är det bara att bjuda in andra. Enkelt och det bästa är att man kan vara hur många som helst men de som deltar delatar inte med video utan ser endast presentatören och här när denne talar. Det är också möjligt att bjuda in flera och koppla det hela till Facebook och länken blir något i stil med www.slideshare.net/Kaffemannen/meeting. Möten kan också vara offentliga eller privata om man så väljer. Spännande och roligt. PRO-versionen ger alltid mer men för basala behov räcker det långt.

tisdag 15 februari 2011

Går multitasking och utbildning ihop?

Vi som arbetar med IT som del i undervisningen tror givetvis på det vi gör, annars skulle vi inte syssla med det. Många med mig tror också (utan att dock veta) att dagens digitala generation också klarar av att göra flera saker samtidigt under t.ex. en föreläsning. Samtidigt så måste vi stanna upp i vår teknik- och aktuallitetsjakt och fundera ytterligare ett varv. Frågan vi som lärare bör ställa oss är hur skapar vi den mest optimala lärmiljön eller hur kan vi bidraga till att våra elever/studenter får med sig verktygen och kunskapen så att de själva kan utvecklas? Datorer är inte lösningen alla gånger men helt klart mycket värdefullt vid flera tillfällen.

Jag fick ett tips (tack Pernilla Josefsson @JPernilla för din twitter-uppdatering) om denna korta video från projektet Multitasking M.I.T där vi får höra både lärarnas perspektiv såväl studenternas. Och en sak är säker, de två kontrahenterna har två helt olika uppfattningar om multitasking.Läs gärna synpunkterna som kommer längre ned på sidan där filmen finns publicerad. Bara det är läsvärt. Läs mer på Teacher Center » The Digital You: Attention, Multitasking and Addiction

Watson- IBM ger sig in i Jeopardy

Människa och maskin är på intet sätt lika varandra men vi människor drivs inte minst vad gäller teknikutvecklingen att skapa maskiner som är bättre än oss. Bättre att räkna ut såväl som att hantera information. Skillnaden mellan människa och maskin är att vi kan nyttja informationen som maskinerna räknar ut i nya sammanhang och applicera informationen utifrån nya förutsättningar. Men jag tror att vi framgent kommer att kunna skapa system som faktiskt allt mer liknar artificiell intelligens eller som helt enkelt är sådan. IBM har länge byggt superdatorer som utmanar människan, det mest kända exemplet är när IBMs dator Deep Blue slog schackmästaren Garry Kasparov 1996. Händelsen betraktades som en milstolpe i datorutvecklingen. Idag är våra datorer mer sofistikerade och kan inte bara tolka schackpjäsernas rörelser under ett spel samt tolka dem, idag kan datorer förstå språk och tolka vad språket egentligen innebär och utifrån det också kunna formulera ett svar.

Jag tar med intresse del av Watson som är IBMs nya flaggskepp för att kunna visa vad datorer av idag kan åstadkomma, med alla dess fel och brister. Se gärna filmen nedan för att få en bild av vad Watson åstadkommer i Jeopardy. Frågan är...vilken väg slår vi in på och vart kommer denna väg att leda till?


söndag 13 februari 2011

Facerape - inget är nytt men vi kan lära oss något

Facerape...ett ord som får oss att tänka till lite extra då ordet i sig är laddat. Även själva företeelsen är också laddad, dvs. det att man går in på någon annans Facebook-konto och göra en uppdatering. Företeelsen är inte ny, detsamma skedde gång på gång när alla nyttjade MSN förr i tiden, beteendet har bara flyttat ut på Facebook samt spridningen av dessa "skämt-uppdateringar" blir idag större. Dagens Nyheter tog upp företeelsen i en artikel i januari och i den kan vi läsa att nästan hälften av alla unga har utsatts för Facerape vid något tillfälle. Givetvis är detta inte roligt och många kan nog känna att man blir rejält lurad såväl som att det känns mycket pinsamt för den som utsatts för Facerape.

Samtidigt kan vi lära oss så mycket av detta. För det första så måste vi påminna oss IGEN, att vi inte skall ta det vi läger på Facebook så allvarligt. Vi skall läsa alla uppdateringar med en stor nypa skepsis och ta de som verkar underliga för kanske ett skämt eller en Facerape-uppdatering

Vi kan också lära oss vikten och nyttan av att faktiskt logga ut från Facebook även när man är hemma och kanske har en vän på besök. Det vi kan utgå från är att många av de Facerape-händelser som uppstår ofta har sin botten i ett skämt eller en rolig idé som sedan landar helt fel för den som utsätts för det. Säkerhet är så tråkigt, jag är den förste att medge det men å andra sidan så är det logiskt att tänka säkert, på samma sätt som vi väljer att inte göra eller säga olika saker i offentliga sammanhang så bör vi fundera över våra digitala manövrar.

Till att börja med kanske en del skulle behöva aktivera säkerhetsinställningarna i Facebook.

För den som inte är helt på det klara över vad en Facerape-uppdatering kan innebära eller se ut kan sajten Facebookrape.se ge en bild av vanliga Facerape-uppdateringar.http://facebookrape.se/?page_id=2&pid=131

Kanske tänker vi lite för likriktat

Många av oss som är i skolvärlden ser att fler och fler skolor väljer att köpa in datorer till eleverna i så kallade en-till-en/elevdator satsningar. När skolor skall köpa in krävs upphandlingar och antingen slutar det med ett märke eller ett annat. Upphandlingar i sig blir ofta märkliga men det är inte primärt problemfokus i detta inlägg. Snarare är det det att vi tänker kring datorer på ett alltför likriktat sätt, dvs att alla i skola X skall ha en dator av märke X med följande specifikationer. Om vi nu tror att våra elever är olika och de dessutom på gymnasienivå läser på olika program så kanske datorerna skall vara av olika slag, ibland kanske det inte ens skall avara en dator utan en läs/skrivplatta och dessutom kanske vi bör ta hänsyn till att vi är olika som personer.

Vän av ordningen ställer sig nu frågande till vad jag svamlar om...kanske med rätta. Men min poäng är att vi i skolan sällan (läs aldrig) köpt samma böcker till olika ämnen beroende på det logiska faktum att det är just olika ämnen och vi kan inte nyttja religionsboken särskilt framgångsrikt i matematikämnet. Kanske skulle vi behöva tänka ett varv till i detta?

Men då blir man som lärare riktigt bekymrad i detta. Hur ska jag kunna undervisa om mina elever har olika system och kanske t.o.m olika maskiner i form av en blandad miljö av läsplattor och bärbara datorer? frågan bör ställas men jag tror inte att det är omöjligt att lösa. Vi talar ofta om att vi skall nyttja IT för att driva de pedagogiska frågorna men trots att vi säger detta så är det ändå våra datorer som dikterar villkoren för vad som är möjligt eller inte möjligt. I en kreativ miljö kanske det snarare är bättre att vi har olika system och verktyg för då ser vi på frågorna och problemen utifrån olika perspektiv. Vi har olika lösningar och angreppsmetoder. Läraren skall fokusera på pedagogiken och sitt eget ämne, inte tekniken i sig vilket vi ännu är inne i. Vi har kurser för våra lärare som går in i elevdatorprojekt och man menar ofta från kursledarnas håll att det handlar om pedagogik...jag har sett det många gånger och för mig är det alltför sällan pedagogik det handlar om, det är föreställningar med magi och hemliga trick som förför och förblindar. Det är inte pedagogik...det är illusioner som snart genomskådas...och då är inte tekniken mycket värd längre.

Tekniken skall stödja pedagogiken...den utmaningen är så mycket mer komplicerad än vad vi någonsin kan ana.

fredag 11 februari 2011

Fredagstrams: Murphys lag för lärare

Efter min dragning för en vecka sedan för utbildningsministern Jan Björklund och då vi drabbades av ett ofrivilligt dataavbrott så fick jag ett tips om en sida där Murphys lag för lärare listas, man kan inte mer än att känna igen sig i somliga av lagarna jag klipper in nedan:


 • The clock in the instructor's room will be wrong.
 • Disaster will occur when visitors are in the room.
 • A subject interesting to the teacher will bore students.
 • The time a teacher takes in explaining is inversely proportional to the information retained by students.
 • A meeting's length will be directly proportional to the boredom the speaker produces.
 • Students who are doing better are credited with working harder. If children start to do poorly, the teacher will be blamed.
 • The problem child will be a school board member's son.
 • When the instructor is late, he will meet the principal in the hall.
 • If the instructor is late and does not meet the principal, the instructor is late to the faculty meeting.
 • New students come from schools that do not teach anything.
 • Good students move away.
 • When speaking to the school psychologist, the teacher will say: "weirdo" rather than "emotionally disturbed".

torsdag 10 februari 2011

Horizon Report 2011

Nu har den 8e upplagan av Horizon Report 2011 edition från New Media Consortium publicerats (om än inte helt offentligt) där vi kan följa trender inom teknikutveckling och utbildning. Det är ännu en intressant läsning och de tydliga trenderna man tar fasta på är följande:

Time-to-adoption: one Year or less
 • Electronic books
 • Mobiles
Time-to-adoption: Two or Three Years
 • Augmented Reality
 • Game-Based Learning
Time-to-adoption: Four to Five Years
 • Gesture-Based Computing
 • Learning Analytics
Jag tror inte att de är helt fel ute, åtminstone inte med elektroniska böcker som i år kommer starkt. Jag har tidigare skrivit om sociala böcker och läsplattor och denna trend kommer definitivt att hålla i sig. Varför inte tanka ned PDF-filen och läs den i din mobila enhet. Läs särkilt avsnitten som går under rubriken: Relevance for Teaching, Learning, research, or Creative inquiry. Där finns många intressant och matnyttiga tips. T.ex. att läsa Wikipedia i Magasin-form är inte så dumt i Cooliris (se film om CoolIris här)

onsdag 9 februari 2011

Nästa Generations Lärande-Skriv en lapp

Jag lever, äter och sover med IT. Jag arbetar och utvecklar pedagogik med stöd av IT och tror att jag kan hantera min omvärld, digital såväl som analog. Jag tror på att bli mer effektiv, att extrahera det bästa ur IT samtidigt som jag vill försöka vara klok i nyttjandet av nya medier så att det inte slår över. Jag arbetar med att utveckla högskolan Dalarnas satsning inom Nästa generations Lärande. Jag tror att jag vet hur man gör och att jag har koll men då och då behövs det en tankeställare, den kom i morse.

Jag stod där innan barnen skulle med skolbussen och 5-åriga Engla skulle skjutsas till förskolan. Eftersom jag skulle ordna med middagen så bad jag mina två äldre barn att när det kom hem från skolan ta ut den frusna laxen från kylskåpet där jag just ställt det för sakta tining. De svarade mig att de kanske inte skulle komma ihåg det vilket är fullt förståeligt. Så jag började att fundera ut hur jag skulle kunna få dem att komma ihåg mitt uppdrag. Liksom professor Baltazar klurade jag en hel del, kanske skulle jag kunna ringa barnen på eftermiddagen i pausen mellan mina föreläsningar, kanske sända ett SMS eller skicka en Push-notis. Min 5-åring såg att jag verkligen försökte att lista ut något sätt men sade till mig med skarp röst:
Men Pappa! Det är väl inte så krångligt, det är väl bara att skriva en lapp.
Och så enkelt var det och orden har följt mig hela dagen. Vi tror att teknik kan göra allt så mycket mer effektivt men glömmer ibland bort det enkla, det simpla eller kanske ska vi säga det genialiska. Nästa Generations Lärande handlar inte om att bara nyttja teknik utan snarare om att kunna avgöra när ett verktyg skall användas eller mer viktigt, INTE nyttjas.

Jag tror på vår nästa generation, jag tror att alla våra 5-åringar kommer att rädda och ta över vår värld och göra den till en bättre plats än vad vi klarar av, jag hoppas bara att vi vågar lyssna på dem, redan när de är så unga som fem år.

tisdag 8 februari 2011

Från bokkultur till skärmkultur. Vad innebär det?

Om du har det minsta intresse av litteraturvetenskap och IT så är föreläsningen med högskolan Dalarnas professor Bo G Jansson helt klart intressant. Jag kan själv inte betrakta mig som litteraturvetare men utifrån denna föreläsning så får jag en större förståelse för boken som kulturfenomen men även en insikt i att detta med boken som alla talar så högt och vitt om faktiskt är en parantes i vår historia.

Ta Er tid och se föreläsningen, eller ladda ned den från iTunesU för att se när det passar.

Föreläsningen återfinns här i HD-kvalitet: Från bokkultur till skärmkultur.
och här från högskolan Dalarna på iTunesUniversity
och här på Youtube

måndag 7 februari 2011

Spotify & Online Musik: Undersökning från Leeds University

I många år har musikindustrin hävdat att nedladdningsbar musik mer eller mindre ruinerat musikbolagen. Samtidigt så har andra menat att nedladdning snarare har gynnat musikindustrin även ekonomiskt. Ett stort problem initialt var att det inte fanns någon bra digital betalningsmodell som fungerade och därför blev illegal nedladdning helt enkelt mycket enklare än att betala. I dag ser läget helt annorlunda ut om man får tro en uppsats som Richard Pilkington, musikstuderande från Leeds University, lagt fram. Läs med om detta på bloggen The Pansentient League och inlägget: "Spotify & Online Music". I den framkommer en mycket spännande och intressant bild av framtida musikdistribution samt hur unga uppfattar musik på nätet i dag. Richard lät 100 musikintresserade i åldern 15-25 få svara på hur de fick tillgång till musik samt även låta dem ge en bild av hur de uppfattade Spotify och andra strömmande tjänster. I grafen nedan ser vi vilka källor respondenterna nyttjade för att lyssna till musik:
Här ser vi att illegal nedladdning ligger förhållandevis lågt. Mer intressant blir det när man läser vidare och ser att respondenterna i enkäten inte i större omfattning ansåg att musik skulle vara fri (endast 7%). Musik skall vara tillgänglig och på samma sätt också film. Vi ser att när man lyckas finna enkla och samtidigt också prisvärda lösningar så blir problemen med illegal verksamhet ett mindre problem. Vi har sett detta inom alla affärsområden, varför skall nöjesindustrin då vara så svår att utveckla?

Internetbuttons-fiffigt

Kan inte låta bli att tipsa om denna enkla men geniala sida för att förenkla vardagen för de som tycker att Internet och adresser mm är krångligt. Med Internetbuttons kan du skräddasy en startsida för din elev eller för din äldre far eller mor som vill ha det lite enklare. Det hela är fiffigt och det enklaste är helt enkelt att bara prova själv. En finurlig funktion är att man kan skriva ut ett "visitkort" som man sedan kan ge till den som man skapat sidan åt så blir det hela ännu enklare (texten borde bara vara på svenska så blev det ännu bättre)

Det är bara att besöka sidan som jag skapat genom att klicka på bilden nedan:


Vettig inställning i Facebook (https)

Ofta kommer det nyheter från Facebook att nya funktioner är under utrullning men det är inte alltid lätt att veta vad de innebär eller när de kommer till just ditt konto. Nu rullas i alla fall möjlighet ut även i Sverige att höja säkerhetsnivån på ditt Facebook-konto genom att aktivera https-funktionen (dock verkar inte alla fått denna funktion aktiverad ännu). Https står för Hypertext Transfer Protocol Secure och är ett protokoll för krypterad trafik av samma slag som t.ex. banker nyttjar för betalningsöverföringar. Detta innebär att Facebook alltså höjer säkerhetsnivån och samtidigt minskar risken för att våra konton ska bli kapade. Om vi däremot slarvar med våra inloggningsuppgifter så finns det inget system som kan förhindra intrång.

För att aktivera https i Facebook gör du enligt följande:

När du är inloggad i Facebook, klicka på Konto och välj Kontoinställningar (se bild nedan)Välj därefter alternativet "kontosäkerhet" och klicka i alternativet "aktivera säker navigering på internet och inloggningsvarningar" enligt bilden nedan:

Klicka sedan på "Spara"

Nu kommer du framgent att i adressfältet ha en liknande adress som man får när man t.ex. gör sina bankärenden då https är aktiverat (se bild nedan). Detta höjer säkerhetsnivån och är en inställning alla bör göra.

söndag 6 februari 2011

Vi går nu in i en mycket spännande fas i skolans utveckling

Kanske hade ITiS-satsningen i slutet av 90-talet en viktig funktion, inte för att utvecklingen tog fart som önskat, men för att lärare under åren förstått vikten av att nyttja datorer för att fylla undervisningen med gott innehåll, och inte att fylla datorerna med innehåll. Fokus ligger nu på lärande och eleven och när detta fokus är så klart så blir också det per automatik en krasch mellan skola och IT. Jag ser denna krasch som absolut nödvändig och det kommer att bli några turer nu innan skolan kommer att ta hem denna kamp. Jag säger detta för att jag det behövs kunniga lärare som faktiskt vet vad de talar om och kan ställa krav på IT, men samtidigt måste dessa människor också kunna slå hål på många av de motargument som vi ofta får höra från IT. Det går inte eller säkerheten är ett problem är vanliga fraser, kontroll är också ett starkt ord som ofta nyttjas. Vi ser det inte minst i artiklarna som publicerades i förra veckan på IDG:


Faktum är ändå att dessa argument inte räcker till för det är helt enkelt så att det hela måste lösas. Skolan måste vinna denna kamp för det handlar om skolans framtid och då får inte centralbyråkrater eller icke-pedagoger får ta de avgörande besluten. Visst kommer det att bli fel ibland men om vi istället går in på den vanligt utstakade vägen som bygger på kontroll, övervakning och omyndigförklarande av elever och lärare så kommer skolan att sakta dö. Vi behöver verktygen för skolan utveckling, vi behöver verktygen och datorerna för att vara en skola som tar sitt avstamp i samhällets förändring och dess möjligheter, vi behöver datorerna för att växa som nation.

Jag ser fram mot denna utveckling och jag kommer i min tjänst arbeta för att skola och förvaltning skall närma sig varandra, att pedagoger skall förstå IT-avdelningarnas farhågor samt att IT -avdelningar skall förstå den pedagogiskt-didaktiska miljö som präglar skolan idag. Och inte minst...att vi alla skall förstå att vi inte har samma elever idag som när vi var unga. De har så mycket större möjligheter än vad vi hade...låt oss ge dem chansen att nyttja dem. Låt oss gå in i denna mycket spännande fas i skolans utveckling och ta chansen till att skapa förutsättningar för nästa generations lärande (NGL).

fredag 4 februari 2011

Ödets ironi eller nedslag i verkligheten

Idag har jag och min kollega Stefan Rodheim vid högskolan Dalarna haft en dragning om Nästa Generations Lärande för utbildningsminister Jan Björklund. Vi fick 45 minuter på oss vilket vi sett fram mot och som vi var väl förberedda inför. Vi hade ambitionen att visa upp våra nätmiljöer och hur vi arbetar med föreläsningar, och möten online. Studenter var inbjudna att delta online under en stund och upplägget var bra.

En knapp timme innan vi skulle köra igång så är det någon som lyckas med konststycket att gräva av nätkabeln mellan Falun och Borlänge så att hela högskolan blir utan nät, även hela Borlänge har tappat stora delar av nätet såväl som stora företag och jag tror att även landstinget har drabbats. Vi har en datormiljö som brukar funka hur bra som helst men detta hade vi inte väntat oss. Förutsättningarna ändrades totalt och vi var tvungna att göra om allt som vi planerat. Vi kunde ha kontakt med en av studenterna via mobilt bredband men i övrigt fick vi lösa allt annat på nya sätt. Det hela kunde inte bli mer fel i tid. Med nätet kan vi göra det smått omöjliga, utan nätet blir det omöjligt. En mycket märklig känsla, inte minst hur beroende vi är av tekniken.

Vilken är lärdomen av detta? Min lärdom är att allt går att ordna, det gäller bara att ompröva sina tankar och sin idé om och om igen. Bara för att jag har en idé så måste det inte innebära att en annan kan vara lika bra eller kanske bättre. Så har vi alltid gjort. Om ljuset släcks hemma pga strömbrott, då tänder vi väl stearinljus, om bilen inte startar får vi väl ta cykeln eller åka kommunalt.

Jag tror att Björklund ändå såg poängen med att utbildningssverige håller på att förändras och det i raskt takt. Björklund hade ett genuint intresse för dessa frågor och om jag kunnat bidraga till att utbildningsministern funderar lite med på dessa frågor så är jag nöjd.

Och precis nu när Björklund har lämnat högskolan efter sitt besök...så funkar nätet igen. Ödets ironi eller nedslag i verkligheten?

torsdag 3 februari 2011

Ulf Jämterud tilldelas pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet

Jag fick just kännedom om att Ulf Jämterud har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Mycket roligt att en god pedagogk uppmärksammas på detta hedersvärda vis. Varje år får tre lärare pris för "berömvärd lärargärning inom skolväsendet". Det är bara att gratulera! Informationen och motiveringen som gått ut till Ulf ser ut enligt nedan:

"Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat tilldela Dig ett pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för att Du genom att ställa didaktiska frågor under debatt har förenat kravet på goda ämneskunskaper med möjligheten att utnyttja databaserad undervisning i källkritik.

Dessutom får biblioteket vid Bromma gymnasium 20 000 kr för inköp av litteratur."
Det ska bli intressant att se vilka de andra två pristagarna är.

tisdag 1 februari 2011

Checka in med nya Google Latitude

Facebook var inte först med positionering, inte på länga vägar men nu finns den funktionen i världen största sociala mötesplats. Google försöker att kontra och gör det rätt så bra. Om Facebook i stort sett gjort samma sak som Gowalla och Foursquare så tar nu Google latitude ett steg till. På Googles blogg kan vi nu läsa att Google Latitude kommer med en funktion som gör att man automatiskt checkar ut från den plats man är på i samma stund man lämnar den. Detta är något som jag saknat och innebär att jag inte kommer att vara incheckad på den senaste platsen tills dess att jag checkar in på ett nytt ställe igen. Samtidig så förstår man att man som användare vill ha möjlighet till att faktiskt styra i vilken grad ens incheckningar skall vara offentliga eller privata, så nu finns en hel del nya funktioner för att styra detta.

Nästa steg blir naturligtvis att telefonen så småningom checkar in själv utan att man behöver göra något alls, detta är en naturlig följd och rätt så utmanande. Det skulle kunna innebära att på vägen till jobbet så passerar jag 192 incheckningsplatser vilket blir mycket märkligt. I praktiken så kan det redan ske automatiskt då nya Google Latitude hela tiden känner av var du är och kan även föreslå att checka in på den plats du är. Vi börjar nu närma oss individuell positionering vilket idag är något som är vanligt i t.ex. träningsprogram.

Oerhört intressant...men bara intressant med Google Latitude för dem som har Android. iPhoneanvändare göre sig inte besvär.

Film nedan beskriver det mer ingående: