söndag 6 februari 2011

Vi går nu in i en mycket spännande fas i skolans utveckling

Kanske hade ITiS-satsningen i slutet av 90-talet en viktig funktion, inte för att utvecklingen tog fart som önskat, men för att lärare under åren förstått vikten av att nyttja datorer för att fylla undervisningen med gott innehåll, och inte att fylla datorerna med innehåll. Fokus ligger nu på lärande och eleven och när detta fokus är så klart så blir också det per automatik en krasch mellan skola och IT. Jag ser denna krasch som absolut nödvändig och det kommer att bli några turer nu innan skolan kommer att ta hem denna kamp. Jag säger detta för att jag det behövs kunniga lärare som faktiskt vet vad de talar om och kan ställa krav på IT, men samtidigt måste dessa människor också kunna slå hål på många av de motargument som vi ofta får höra från IT. Det går inte eller säkerheten är ett problem är vanliga fraser, kontroll är också ett starkt ord som ofta nyttjas. Vi ser det inte minst i artiklarna som publicerades i förra veckan på IDG:


Faktum är ändå att dessa argument inte räcker till för det är helt enkelt så att det hela måste lösas. Skolan måste vinna denna kamp för det handlar om skolans framtid och då får inte centralbyråkrater eller icke-pedagoger får ta de avgörande besluten. Visst kommer det att bli fel ibland men om vi istället går in på den vanligt utstakade vägen som bygger på kontroll, övervakning och omyndigförklarande av elever och lärare så kommer skolan att sakta dö. Vi behöver verktygen för skolan utveckling, vi behöver verktygen och datorerna för att vara en skola som tar sitt avstamp i samhällets förändring och dess möjligheter, vi behöver datorerna för att växa som nation.

Jag ser fram mot denna utveckling och jag kommer i min tjänst arbeta för att skola och förvaltning skall närma sig varandra, att pedagoger skall förstå IT-avdelningarnas farhågor samt att IT -avdelningar skall förstå den pedagogiskt-didaktiska miljö som präglar skolan idag. Och inte minst...att vi alla skall förstå att vi inte har samma elever idag som när vi var unga. De har så mycket större möjligheter än vad vi hade...låt oss ge dem chansen att nyttja dem. Låt oss gå in i denna mycket spännande fas i skolans utveckling och ta chansen till att skapa förutsättningar för nästa generations lärande (NGL).