tisdag 15 februari 2011

Går multitasking och utbildning ihop?

Vi som arbetar med IT som del i undervisningen tror givetvis på det vi gör, annars skulle vi inte syssla med det. Många med mig tror också (utan att dock veta) att dagens digitala generation också klarar av att göra flera saker samtidigt under t.ex. en föreläsning. Samtidigt så måste vi stanna upp i vår teknik- och aktuallitetsjakt och fundera ytterligare ett varv. Frågan vi som lärare bör ställa oss är hur skapar vi den mest optimala lärmiljön eller hur kan vi bidraga till att våra elever/studenter får med sig verktygen och kunskapen så att de själva kan utvecklas? Datorer är inte lösningen alla gånger men helt klart mycket värdefullt vid flera tillfällen.

Jag fick ett tips (tack Pernilla Josefsson @JPernilla för din twitter-uppdatering) om denna korta video från projektet Multitasking M.I.T där vi får höra både lärarnas perspektiv såväl studenternas. Och en sak är säker, de två kontrahenterna har två helt olika uppfattningar om multitasking.Läs gärna synpunkterna som kommer längre ned på sidan där filmen finns publicerad. Bara det är läsvärt. Läs mer på Teacher Center » The Digital You: Attention, Multitasking and Addiction