torsdag 3 februari 2011

Ulf Jämterud tilldelas pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet

Jag fick just kännedom om att Ulf Jämterud har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Mycket roligt att en god pedagogk uppmärksammas på detta hedersvärda vis. Varje år får tre lärare pris för "berömvärd lärargärning inom skolväsendet". Det är bara att gratulera! Informationen och motiveringen som gått ut till Ulf ser ut enligt nedan:

"Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat tilldela Dig ett pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för att Du genom att ställa didaktiska frågor under debatt har förenat kravet på goda ämneskunskaper med möjligheten att utnyttja databaserad undervisning i källkritik.

Dessutom får biblioteket vid Bromma gymnasium 20 000 kr för inköp av litteratur."
Det ska bli intressant att se vilka de andra två pristagarna är.