tisdag 22 februari 2011

Mobiler är inte vanebildande...det är våra föräldrar som är vanebildande

Det hela börjar med att en skola låter eleverna nyttja sina mobiler på rasten, den lokala tidningen (i detta fall Blekinge Läns Landstidning) tar upp detta och sedan är diskussionen igång för inte kan det väl vara bra att eleverna får nyttja sina mobiler på rasten? Inläggen under artikeln visar att detta är en svår fråga men inläggen säger något annat också om man läser mellan raderna, vi kan där läsa att vi underförstått menar att elever av idag är inte lika sociala eller trevliga som vi själva var.

Några föräldrar går alltså igång, alla med gott syfte men det blir så fel när vi återigen hamnar i de gamla hjulspåren som bygger på den ideologiska värdegrunden "det var bättre förr". Rektorn å andra sidan har faktiskt läst skollagen som säger att mobiltelefonen endast får omhändertas om det stör verksamheten eller är fara för säkerheten. Rektorn tillämpar den på det sätt som man ska, dvs. anpassar den till verkligheten.

Rosenfeldtsskolan i Karlskrona har gjort helt rätt anser jag, man har tolkat skollagen samt även förstått att mobiler är en del av vardagen för oss ALLA. Jag är snarare glad över att en skola vågat ta detta beslut och en rad skolor kommer nu att följa Rosenfeldtsskolan.

Jag kan ändå inte sluta att fundera över ett annat perspektiv i denna berättelse. Diskussionen som uppstår är att barnen blir passiva med telefonerna samt att de är vanebildande, inget som någon forskning ännu visat. Jag blir mer fundersam oss vuxna...vi ger våra barn telefoner att nyttja men vi vill inte att de ska användas? Det är en märklig gåva och ger mycket konstiga signaler. Min tanke är att det snarare är vi (dvs barnens föräldrar) som är vanebildande för det är oss som barnen tar efter, det är vi som ger dem verktygen och vanorna, men det är barnen som får ta fighten. För att göra en mycket brutal koppling till något helt annat så kan vi med mycket klara ögon se att det är fel när vi sätter vapen i händerna på barn (något som National Rifle Association i USA gärna gör och lutar sig mot den konstituella rätten) och sedan funderar man över varför det sker så många vapenrelaterade våldsdåd i landet. Nu säger jag inte att det är fel att ge våra barn mobiler utan vad det handlar om är att det är vi vuxna som ska ansvaret i allt vi gör, det är inte barnens fel eller ansvar, det är vårt.

Som jag ser det så har man på Rosenfeldtsskolan i Karlskrona tagit barnen på allvar och ger dem ansvar, det är en viktig skola det och en skola som gör en björntjänst för alla andra skolor som duckat i denna fråga.

En som engagerat sig i denna fråga är Micke Gunnarsson. Läs gärna hans text om detta, då fungerar min text som en prolog inför den riktigt intressant läsningen hos Gunnarsson.