måndag 7 februari 2011

Vettig inställning i Facebook (https)

Ofta kommer det nyheter från Facebook att nya funktioner är under utrullning men det är inte alltid lätt att veta vad de innebär eller när de kommer till just ditt konto. Nu rullas i alla fall möjlighet ut även i Sverige att höja säkerhetsnivån på ditt Facebook-konto genom att aktivera https-funktionen (dock verkar inte alla fått denna funktion aktiverad ännu). Https står för Hypertext Transfer Protocol Secure och är ett protokoll för krypterad trafik av samma slag som t.ex. banker nyttjar för betalningsöverföringar. Detta innebär att Facebook alltså höjer säkerhetsnivån och samtidigt minskar risken för att våra konton ska bli kapade. Om vi däremot slarvar med våra inloggningsuppgifter så finns det inget system som kan förhindra intrång.

För att aktivera https i Facebook gör du enligt följande:

När du är inloggad i Facebook, klicka på Konto och välj Kontoinställningar (se bild nedan)Välj därefter alternativet "kontosäkerhet" och klicka i alternativet "aktivera säker navigering på internet och inloggningsvarningar" enligt bilden nedan:

Klicka sedan på "Spara"

Nu kommer du framgent att i adressfältet ha en liknande adress som man får när man t.ex. gör sina bankärenden då https är aktiverat (se bild nedan). Detta höjer säkerhetsnivån och är en inställning alla bör göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar