måndag 7 februari 2011

Spotify & Online Musik: Undersökning från Leeds University

I många år har musikindustrin hävdat att nedladdningsbar musik mer eller mindre ruinerat musikbolagen. Samtidigt så har andra menat att nedladdning snarare har gynnat musikindustrin även ekonomiskt. Ett stort problem initialt var att det inte fanns någon bra digital betalningsmodell som fungerade och därför blev illegal nedladdning helt enkelt mycket enklare än att betala. I dag ser läget helt annorlunda ut om man får tro en uppsats som Richard Pilkington, musikstuderande från Leeds University, lagt fram. Läs med om detta på bloggen The Pansentient League och inlägget: "Spotify & Online Music". I den framkommer en mycket spännande och intressant bild av framtida musikdistribution samt hur unga uppfattar musik på nätet i dag. Richard lät 100 musikintresserade i åldern 15-25 få svara på hur de fick tillgång till musik samt även låta dem ge en bild av hur de uppfattade Spotify och andra strömmande tjänster. I grafen nedan ser vi vilka källor respondenterna nyttjade för att lyssna till musik:
Här ser vi att illegal nedladdning ligger förhållandevis lågt. Mer intressant blir det när man läser vidare och ser att respondenterna i enkäten inte i större omfattning ansåg att musik skulle vara fri (endast 7%). Musik skall vara tillgänglig och på samma sätt också film. Vi ser att när man lyckas finna enkla och samtidigt också prisvärda lösningar så blir problemen med illegal verksamhet ett mindre problem. Vi har sett detta inom alla affärsområden, varför skall nöjesindustrin då vara så svår att utveckla?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar