tisdag 24 april 2012

Min dator kan ingenting

Skärmdump av skrivbordet i Chromebook
Det har gått troll i debatten om vilken dator som skall användas i utbildningssammanhang. Skall skolorna utrustas med en PC eller en Apple-dator med tillhörande pedagogiska koncept eller ska det kanske vara en läsplatta istället? Att sedan se till att alla pedagoger kan hantera datorerna och programmen samt se till att filer mm sparas på rätt ställe plus all administration runtomkring dem är omfattande får den vaksamme ledaren att inse att detta kommer att kräva mycket. I säljsnacket kring datorerna (jodå, skolledarna får ofta flera samtal per vecka av olika IT-säljare av hård- och mjukvara) så talar man om att de ska vara snabba och programmen kan göra det ena eller det andra och batteritiden, tja, det finns mycket att önska.

Varför jag skriver detta inlägg är för att jag nu har vecka i tid bakom mig då jag testat en Samsung Chromebook som egentligen inte är annat än en dator som startar mycket snabbt och som tar mig ut på nätet inom 15 sekunder. Den kan ingenting mer, den kan endast användas till att surfa med men att surfa idag innebär att jag kommer åt precis allt det som jag vill kunna göra med vilken annan dator som helst (sen bör man kanske ställa sig frågan om någon dator kan någonting alls vilket är tveksamt men det är inte sällan ett argument). Ordbehandlingsprogram, bildredigering, lagring, modulering, lyssna till musik, konferera online, spela in film och redigera film kan jag idag göra online med stöd av "molnet". Det enda jag behöver är en nätuppkoppling och det lider vi inte brist på i Sverige idag.

Det är nu det slår mig att jag inte vill ha en fantastisk snabb och kraftfull dator inom utbildningsmiljön (förutsatt att vi inte har specialprogram med fokus på t.ex. media och bild, då finns andra behov) och det om är än mer intressant är att jag inte nu behöver ta in snacket om vad den ena eller den andra datorn klarar av att göra, utan jag måste ha en klar idé om vad jag vill åstadkomma med min undervisning och plötsligt blir det så mycket tydligare att det inte är själva datorn det handlar om. Alla kan surfa...och jag menar alla...om vi kanske skulle börja nyttja detta faktum till att surfa in till de tjänster som stödjer lärandet och som till 99% finns tillgängligt i "molnet". Kanske är det dessutom så att datorn som vi känner den idag är en kortare passus i utbildningshistorian.

I kväll genomförs Dalarnas första TeachMeet och där ska jag under 7 minuter presentera lite hur jag tänker om detta...ni är välkomna att vara med via vår streaming om ni önskar, se mer om detta på TeachMeet Mitt.

Välkomna att ta del av min enkla värld.

måndag 23 april 2012

Kvinnor mer positiva till möten online än män

TeamViewers sida
Enligt en studie utförd av Harris Interactive på uppdrag av webbkonferensföretaget TeamViewer så tenderar kvinnor i högre grad än män att ha möten online. Detta har Harris Interactive kommit fram till efter att ha intervjuat 2630 personer i åldern 18 år och uppåt under januari månad. Enligt denna studie så ser kvinnor i högre grad än män att det finns goda vinster att göra utifrån flera perspektiv.Bland annat kan vi läsa följande i den sammanställning av rapporten som återfinns på Teamviewers Press-sida så framkommer att kvinnor statistiskt sett är mer benägna än män att påstå:

  • They could save money in transportation costs – (78% vs. 71%)
  • You don’t have to waste time traveling to meetings – (77% vs. 71%)
  • Online meetings are less nerve-wracking – (37% vs. 26%)
  • People are less distracted – (22% vs. 16%)
Givetvis så bör man granska studien ingående om man ska få en god bild av läget och jag har inte lyckats finna själva studien utan endast det som skrivits om själva studien och det r klart att företaget TeamViewer har intresse av en sådan här studie för egen del. Men med tanke på att många kvinnor även i Sverige deltar i olika online-utbildningar så kan det vara av intresse att ha detta i åtanke ibland när vi skapar olika digitala miljöer. Att det är många kvinnor som deltar online inom t.ex. högre utbildning i Sverige är å andra sidan inte underligt med tanke på att majoriteten av landets studenter är kvinnor.

Men om det är som så att kvinnorna dessutom får ett annat utrymme i digitala miljöer än i traditionella mötesarenor så har vi ngt att fundera över, särskilt vi män. 

tisdag 17 april 2012

Molnet i datorn

Jag har väntat, och väntat och plötsligt var den där. Googles Chromebook som är en dator som arbetar mot molnet. Jag har endast haft den i ett dygn och har inte nyttjat den särskilt mycket men det är en intressant bekantskap och jag tror att vi går mot en utveckling som är molnbaserad där vi slipper ha problem med krånglande program i datorn eller sega anslutningar mot servrar hit och dit. Varför jag är särskilt intresserad av molndatorer är för att jag vill ska fokusera på vårt huvuduppdrag som lärare och pedagoger, dvs lärande och bildning. Genom att fokusera på tjänster och lösningar som skapar djup och bredd inom våra ämnen så kan vi lägga tid till detta istället för att brottas med tekniken. Tanken med en molndator är att alla kan surfa, och varför då inte bara surfa in till tjänsterna istället för att installera program i datorn som kan vara svåra att finna?

Jag har gjort en kort film som visar vad Chromebook är och den är på intet sätt heltäckande utan snarare bara en kort introduktion till vad en molndator är. Se filmen på denna länk.

söndag 15 april 2012

Skapa en app för din FB-grupp

Visst skulle man ibland vilja ha en app och idag är det relativt enkelt att åtminstone skapa en enkel app utan några som helst kunskaper om programutveckling. I helgen släpptes en ny app-möjlighet vilket möjliggör dig som har ett företag på Facebook att enkelt skapa en webb-baserad app som bygger på den information som finns på  Facebook-sida. En förutsättning är alltså att du har en sida på Facebook. Tjänsten FanPage Mobilizer är en otroligt enkel plugin till Facebook som låter dig skapa en enkel iPhone-app (det kommer snart möjlighet att skapa till Android också). Genom att helt enkelt söka upp din FB-grupp som finns på Facebook så kan du skapa din app. Jag skapade en enkel app för gruppen Skolväskan som är en grupp värd att följa (hoppas att det var OK skolväskeadm?) vilken du kan ladda ned genom att klicka på dennalänk: Skolväskan (du bör alltså klicka på denna länk helst genom din iPhone men det går också att klicka på länken för att sedan sända ett mail till dig själv).

Poängen är att det är enkelt och vem som helst kan skapa detta.

Tjänsten är (nästan) gratis, för att det ska vara gratis så måste du gilla FanPage Mobilizer på Facebook, annars kostar det 5 US-dollar.

fredag 13 april 2012

Upphovsrätten är komplicerad-Vem äger materialet?

Frågan om IT i skolan är givetvis också en juridisk fråga men fokus har oftast riktats mot vilket material man får använda, hur och under vilka former. Denna fråga är viktig och lyfts fram bl.a. på medierådets sida i artikeln Upphovsrättsguide för lärare. Detta bör varje lärare och inte minst rektor/skolchef läsa på ordentligt. Men det finns en annan fråga som sällan diskuteras när det handlar om IT i skolan och det är frågan om vem som äger ett material.

Frågan var liksom enklare förut när en lärare som arbetat under många år på en skola och som sedan byter tjänst helt enkelt tar med sig sin pärm med anteckningar och undervisningsmaterial i form av OH-bilder och stenciler. Ingen ifrågasatte detta just. Men nu är läget annorlunda, vilken rätt har en lärare att ta med sig sitt digitala material som tagits fram inom ramen för tjänsten och som nu vill nyttja det materialet vid en annan skola?

Grundfrågan är solklar, en person som har skapat något har alltid upphovsrätten till materialet så länge som det skapade uppnår verkshöjd (vilket det mesta har), däremot är det oklart huruvida jag kan nyttja mitt material i min nya tjänst. Inom högre utbildning så finns det ett undantag i detta som kallas för lärarundantaget (se också en nu inaktiv sida: Legala handboken)vilket innebär att man som lärare har rätt till det man skapat inom ramen för sin tjänst men egnetligen handlar det bara om patenterbara uppfinningar men har blivit en sedvänja som nu omfattar allt. Högskolan Dalarna tvistar just nu om detta och lärosätet menar att arbetsgivaren har rätt att nyttja materialet såväl som arbetstagaren.

Frågan är svår och det finns inget prejudikat i ärendet vilket man hoppas få nu i den process som högskolan Dalarna driver med SULF som motpart. Frågan gäller alltså om läraren har all rätt till sitt material eller ifall det finns en delad rätt i detta med tanke på att undervisningsmaterial skapats inom ramen för tjänsten.

Det man som lärare bör göra om man känner sig tveksam i detta är att skriva avtal med arbetsgivaren där det tydligt framgår vad som gäller om man byter tjänst. Har jag möjlighet att ta med mig mina filmer som jag publicerat på Youtube men under den kanal som min skola kanske har skapat? Det är många juridiska frågor som korsas här och bland annat måste man se till att man inte begår ett varumärksesintrång vilket följden kan bli om man nyttjar en film där jag kanske föreläser men i filmen finns också ett "vattenmärke" där min skolas namn kanske finns inpräntad. Om så är fallet kan jag inte nyttja föreläsningen som "mitt" material i en ny tjänst, eller sälja föreläsningen om man har sådana ambitioner.

Som sagt, det finns många frågor här som man måste beakta och när jag är ute på skolor och föreläser eller talar med skolchefer så inser jag att här finns en mycket stor okunskap samt mycket få avtal skrivna.

torsdag 12 april 2012

Facebook för skolan

Facebook har nu lanserat en lösning för att kunna få skolor och elever att kunna nyttja Facebook för utbildning. Nyheten lanserades den 11/4 och utrullningen av tjänsten som heter Groups for Schools innebär att man enklare skall kunna dela dokument och annat som nyttjas inom skolan samt att man kan knyta sin e-postadress som man har på skolan till Facebook vilket innebär att sammanblandningen mellan privat och jobb (skola alltså) inte blir lika påtaglig. För att anmäla sig kan man klicka på denna länk. För tillfället verkar det bara vara universitet som är knutna till detta på Facebook, jag antar att det blir tillgängligt för alla skolor inom kort. En intressant fråga här är dock åldersgränsen på 13-år, kommer den att sättas lägre för just detta eller är det så att man inte får komma in i dessa världar om man inte är tonåring?

tisdag 10 april 2012

OLPC-ger datorer resultat?

Frågan är kanske felställd, datorer i sig ger inte några resultat men satsningen på att inom t.ex. utvecklingsländer erbjuda elever en billig dator ( i satsningen One Laptop Per Child) i syfte att skapa en tidsenlig skola samt också höja nivån på utbildningarna verkar inte fungera. Åtminstone om man läser IDBs rapport Technology and Child development: Evidence from the One Laptop per Child program. der förefallet som att det inte finns några mätbara resultat som visar på att datorerna som införs i skolorna ökat nivån inom matematik och språk. Givetvis finns det flera faktorer som spelar in i detta och det är alltid svårt att mäta kunskaper. Det finns poänger med att bara ha datorer i skolan just för att ta del av den värld som alla idag deltar i. Problemet med detta projekt verkar vara bland andra att lärarnas kompetens inte har varit tillräckligt hög för att få genomslag, att uppkopplingarna har varit mer eller mindre obefintliga och att man inte fått tagit med sig datorn hem efter skolan vilket kanske kan varit viktigt. Det visar sig att 70% av lärarna har fått en utbildning omfattande 40 timmar men det är inte lång tid om man betänker att många lärare kanske aldrig tidigare har nyttjat en dator.

Jag tror samtidigt att det är viktigt att ha såna här projekt då det är en allmän rättighet att få nyttja datorer anser jag. Vi har t.ex The Worldreader project som nyttjar Kindles böcker eller den indiska billiga läsplattan Aakash som kan nå en bredare grupp människor än de dyrare läsplattorna (även om vi inte vet vad Aakash går för).

Jag tror att det har brustit i det som även inte fungerar här i Sverige, dvs att man tror att datorer i sig kommer att lösa problem när de istället stundom skapar problem.

Läs mer om OLPC på Hackeducation


snapify-smart sökfunktion


Det är inte ofta jag tipsar om program eller appar i denna blogg men Snapify är lite för bra att inte nämna. Snapify är ett tillägg till webbläsaren Google Chrome och funkar endast med den webbläsaren. Efter det att du har installerat tillägget så får du en ny liten ikon till höger om adressfältet som du lätt kan aktivera eller avaktivera genom att klicka på den. Poängen med detta tillägg är att om du gör en sökning eller finner ett ord du vill ha mer information om så kan du bara markera detta ord och då får du upp en ruta som söker efter detta ord inte bara i Google utan även Wikipedia, Twitter, Flickr mfl. På så sätt behöver du inte besöka de olika tjänsterna för att få information och genom att sociala nätverk nu också integreras i sökningen blir tjänsten oerhört värdefull. Det blir inte minst en påminnelse om att det finns fler ställen att söka på än bara Google.

Det finns en nackdel med tillägget och det är att om jag t.ex. vill besöka mitt Gmail genom att klicka på länken i övre delen av fönstret i "Google-menyn" så får jag ibland upp en ruta som är mer eller mindre tom, det går att välja alternativet: "Open this link i an new tab, please"så kommer man rätt därefter, men bättre är att kanske stänga av tillägget lite snabbt genom att klicka på den lilla ikonen till höger om adressfältet.

Nedan en film om tillägget:


torsdag 5 april 2012

IT i skolan-några tankar om morgonens rapportering

SVT tar upp frågan om IT i skolan nu på morgonen. I ett kort reportage samt i ett soffsamtal med IT-minister Anna-Karin Hatt diskuteras kanske inte frågan om IT ska in i skolan utan snarare hur. Datorn i Utbildningen har gjort en genomlysning av hur läget ser ut i svenska skolor och kommer fram till samma sak som vi gjorde i vår genomlysning av IT och lärande i kommunerna i vår region (se tidigare inlägg om detta). Det vi såg och det som även DiU talar om är att frågan primärt handlar om att skapa goda förutsättningar för lärare att arbeta med IT i skolan. Detta får inte ske genom att man kastar in en massa datorer i skolorna och sedan blir förvånad att det inte blev så bra som man hade tänkt sig, om man nu hade tänkt alls. Problemet är som vi ser det att det ofta saknas ett pedagogisk tänk över hur man tänker sig att nyttja artefakterna. Frågorna handlar mer om upphandlingar och Apple eller PC än att skapa utbildningar där lärare får ett sammanhang och dessutom möjlighet till att utveckla lärandet med fokus på sitt eget ämne och sina elever.

Vad jag säger är att vi nu måste gå över till skedet där vi slutar att evangeliserar om IT för dessa föreläsningar och dragningar ger inte effekt, effekt sker när vi får in lärare och ger dem tid till ha verkstad, när de ser att IT kan höja mitt eget ämne och det kan dessutom göras på det sätt som jag vill. men med stöd av IT. Effekt blir det när lärare börjar att producera sitt eget material. Varför jag vänder mig mot "IT-evangelisterna" (jag är rädd för att jag tillhör denna skara själv) är att vi lägger oss på en sådan hög nivå, eller låter det hela framstå som så enkelt (vilket vi tycker att det är också men vi får inte använda oss själva som norm) så att vi snarare skrämmer våra kollegor än får dem med på tåget.

Jag skriver detta då jag sett skådespelet rätt ofta. Konferenser som t.ex. senaste Framtidens Lärande där vi dessutom ser pedagoger bete sig riktigt illa i olika "backchannels" skapar inte en känsla av förnyelse utan snarare en medeltida fars. Vi behöver kanske rikta de medel som går till traditionella skollyfts-utbildningar till att ge utbildningar som alltid inkorpererar ett didaktiskt inslag med IT inom just det ämnesområdet.

På nationell nivå har också Anna-Karin Hatt ett stort ansvar, det går väl att sitta i soffan och tala om att IT måste in i skolan men det krävs krafttag och i samarbete med alianspartierna skapa en IT-agenda för skolan där det inte blir godtyckligt vem som får en dator och vem som inte får det, eller vem som får en lärare som kan nyttja dessa artefakter istället för en som inte vill röra dessa.

Vi har i Sverige världens högsta IT-mognad (enligt World Economic Forum) och vi toppar denna lista för tredje året i rad. Nu är det inte viktigast att ligga i topp i en sådan lista utan snarare att förvalta vår unika position och skapa världen bästa skola där IT finns med som naturligt verktyg.

Frågan är inte enkel men nyckeln ligger i att ge lärare möjligheter att mogna i detta med fokus på sin profession och hjälpa dessa att finna vägar att låta aktuell information och forskning inom sitt ämne komma till dem med hjälp av tekniken. Att ge dem möjlighet att nyttja öppna digitala lärresurser och att kunna skapa egna sådana. Men det måste också till en översikt över det rättsliga läget så att skolan kan fortsätta att arbeta med läromedel (som man själv skapat men också andras som nyttjas) i digitala världar utan att varje dag begå en lagöverträdelse. Juridiken ligger definitivt efter i detta.