torsdag 5 april 2012

IT i skolan-några tankar om morgonens rapportering

SVT tar upp frågan om IT i skolan nu på morgonen. I ett kort reportage samt i ett soffsamtal med IT-minister Anna-Karin Hatt diskuteras kanske inte frågan om IT ska in i skolan utan snarare hur. Datorn i Utbildningen har gjort en genomlysning av hur läget ser ut i svenska skolor och kommer fram till samma sak som vi gjorde i vår genomlysning av IT och lärande i kommunerna i vår region (se tidigare inlägg om detta). Det vi såg och det som även DiU talar om är att frågan primärt handlar om att skapa goda förutsättningar för lärare att arbeta med IT i skolan. Detta får inte ske genom att man kastar in en massa datorer i skolorna och sedan blir förvånad att det inte blev så bra som man hade tänkt sig, om man nu hade tänkt alls. Problemet är som vi ser det att det ofta saknas ett pedagogisk tänk över hur man tänker sig att nyttja artefakterna. Frågorna handlar mer om upphandlingar och Apple eller PC än att skapa utbildningar där lärare får ett sammanhang och dessutom möjlighet till att utveckla lärandet med fokus på sitt eget ämne och sina elever.

Vad jag säger är att vi nu måste gå över till skedet där vi slutar att evangeliserar om IT för dessa föreläsningar och dragningar ger inte effekt, effekt sker när vi får in lärare och ger dem tid till ha verkstad, när de ser att IT kan höja mitt eget ämne och det kan dessutom göras på det sätt som jag vill. men med stöd av IT. Effekt blir det när lärare börjar att producera sitt eget material. Varför jag vänder mig mot "IT-evangelisterna" (jag är rädd för att jag tillhör denna skara själv) är att vi lägger oss på en sådan hög nivå, eller låter det hela framstå som så enkelt (vilket vi tycker att det är också men vi får inte använda oss själva som norm) så att vi snarare skrämmer våra kollegor än får dem med på tåget.

Jag skriver detta då jag sett skådespelet rätt ofta. Konferenser som t.ex. senaste Framtidens Lärande där vi dessutom ser pedagoger bete sig riktigt illa i olika "backchannels" skapar inte en känsla av förnyelse utan snarare en medeltida fars. Vi behöver kanske rikta de medel som går till traditionella skollyfts-utbildningar till att ge utbildningar som alltid inkorpererar ett didaktiskt inslag med IT inom just det ämnesområdet.

På nationell nivå har också Anna-Karin Hatt ett stort ansvar, det går väl att sitta i soffan och tala om att IT måste in i skolan men det krävs krafttag och i samarbete med alianspartierna skapa en IT-agenda för skolan där det inte blir godtyckligt vem som får en dator och vem som inte får det, eller vem som får en lärare som kan nyttja dessa artefakter istället för en som inte vill röra dessa.

Vi har i Sverige världens högsta IT-mognad (enligt World Economic Forum) och vi toppar denna lista för tredje året i rad. Nu är det inte viktigast att ligga i topp i en sådan lista utan snarare att förvalta vår unika position och skapa världen bästa skola där IT finns med som naturligt verktyg.

Frågan är inte enkel men nyckeln ligger i att ge lärare möjligheter att mogna i detta med fokus på sin profession och hjälpa dessa att finna vägar att låta aktuell information och forskning inom sitt ämne komma till dem med hjälp av tekniken. Att ge dem möjlighet att nyttja öppna digitala lärresurser och att kunna skapa egna sådana. Men det måste också till en översikt över det rättsliga läget så att skolan kan fortsätta att arbeta med läromedel (som man själv skapat men också andras som nyttjas) i digitala världar utan att varje dag begå en lagöverträdelse. Juridiken ligger definitivt efter i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar