måndag 23 april 2012

Kvinnor mer positiva till möten online än män

TeamViewers sida
Enligt en studie utförd av Harris Interactive på uppdrag av webbkonferensföretaget TeamViewer så tenderar kvinnor i högre grad än män att ha möten online. Detta har Harris Interactive kommit fram till efter att ha intervjuat 2630 personer i åldern 18 år och uppåt under januari månad. Enligt denna studie så ser kvinnor i högre grad än män att det finns goda vinster att göra utifrån flera perspektiv.Bland annat kan vi läsa följande i den sammanställning av rapporten som återfinns på Teamviewers Press-sida så framkommer att kvinnor statistiskt sett är mer benägna än män att påstå:

  • They could save money in transportation costs – (78% vs. 71%)
  • You don’t have to waste time traveling to meetings – (77% vs. 71%)
  • Online meetings are less nerve-wracking – (37% vs. 26%)
  • People are less distracted – (22% vs. 16%)
Givetvis så bör man granska studien ingående om man ska få en god bild av läget och jag har inte lyckats finna själva studien utan endast det som skrivits om själva studien och det r klart att företaget TeamViewer har intresse av en sådan här studie för egen del. Men med tanke på att många kvinnor även i Sverige deltar i olika online-utbildningar så kan det vara av intresse att ha detta i åtanke ibland när vi skapar olika digitala miljöer. Att det är många kvinnor som deltar online inom t.ex. högre utbildning i Sverige är å andra sidan inte underligt med tanke på att majoriteten av landets studenter är kvinnor.

Men om det är som så att kvinnorna dessutom får ett annat utrymme i digitala miljöer än i traditionella mötesarenor så har vi ngt att fundera över, särskilt vi män.