tisdag 10 april 2012

OLPC-ger datorer resultat?

Frågan är kanske felställd, datorer i sig ger inte några resultat men satsningen på att inom t.ex. utvecklingsländer erbjuda elever en billig dator ( i satsningen One Laptop Per Child) i syfte att skapa en tidsenlig skola samt också höja nivån på utbildningarna verkar inte fungera. Åtminstone om man läser IDBs rapport Technology and Child development: Evidence from the One Laptop per Child program. der förefallet som att det inte finns några mätbara resultat som visar på att datorerna som införs i skolorna ökat nivån inom matematik och språk. Givetvis finns det flera faktorer som spelar in i detta och det är alltid svårt att mäta kunskaper. Det finns poänger med att bara ha datorer i skolan just för att ta del av den värld som alla idag deltar i. Problemet med detta projekt verkar vara bland andra att lärarnas kompetens inte har varit tillräckligt hög för att få genomslag, att uppkopplingarna har varit mer eller mindre obefintliga och att man inte fått tagit med sig datorn hem efter skolan vilket kanske kan varit viktigt. Det visar sig att 70% av lärarna har fått en utbildning omfattande 40 timmar men det är inte lång tid om man betänker att många lärare kanske aldrig tidigare har nyttjat en dator.

Jag tror samtidigt att det är viktigt att ha såna här projekt då det är en allmän rättighet att få nyttja datorer anser jag. Vi har t.ex The Worldreader project som nyttjar Kindles böcker eller den indiska billiga läsplattan Aakash som kan nå en bredare grupp människor än de dyrare läsplattorna (även om vi inte vet vad Aakash går för).

Jag tror att det har brustit i det som även inte fungerar här i Sverige, dvs att man tror att datorer i sig kommer att lösa problem när de istället stundom skapar problem.

Läs mer om OLPC på Hackeducation