fredag 13 april 2012

Upphovsrätten är komplicerad-Vem äger materialet?

Frågan om IT i skolan är givetvis också en juridisk fråga men fokus har oftast riktats mot vilket material man får använda, hur och under vilka former. Denna fråga är viktig och lyfts fram bl.a. på medierådets sida i artikeln Upphovsrättsguide för lärare. Detta bör varje lärare och inte minst rektor/skolchef läsa på ordentligt. Men det finns en annan fråga som sällan diskuteras när det handlar om IT i skolan och det är frågan om vem som äger ett material.

Frågan var liksom enklare förut när en lärare som arbetat under många år på en skola och som sedan byter tjänst helt enkelt tar med sig sin pärm med anteckningar och undervisningsmaterial i form av OH-bilder och stenciler. Ingen ifrågasatte detta just. Men nu är läget annorlunda, vilken rätt har en lärare att ta med sig sitt digitala material som tagits fram inom ramen för tjänsten och som nu vill nyttja det materialet vid en annan skola?

Grundfrågan är solklar, en person som har skapat något har alltid upphovsrätten till materialet så länge som det skapade uppnår verkshöjd (vilket det mesta har), däremot är det oklart huruvida jag kan nyttja mitt material i min nya tjänst. Inom högre utbildning så finns det ett undantag i detta som kallas för lärarundantaget (se också en nu inaktiv sida: Legala handboken)vilket innebär att man som lärare har rätt till det man skapat inom ramen för sin tjänst men egnetligen handlar det bara om patenterbara uppfinningar men har blivit en sedvänja som nu omfattar allt. Högskolan Dalarna tvistar just nu om detta och lärosätet menar att arbetsgivaren har rätt att nyttja materialet såväl som arbetstagaren.

Frågan är svår och det finns inget prejudikat i ärendet vilket man hoppas få nu i den process som högskolan Dalarna driver med SULF som motpart. Frågan gäller alltså om läraren har all rätt till sitt material eller ifall det finns en delad rätt i detta med tanke på att undervisningsmaterial skapats inom ramen för tjänsten.

Det man som lärare bör göra om man känner sig tveksam i detta är att skriva avtal med arbetsgivaren där det tydligt framgår vad som gäller om man byter tjänst. Har jag möjlighet att ta med mig mina filmer som jag publicerat på Youtube men under den kanal som min skola kanske har skapat? Det är många juridiska frågor som korsas här och bland annat måste man se till att man inte begår ett varumärksesintrång vilket följden kan bli om man nyttjar en film där jag kanske föreläser men i filmen finns också ett "vattenmärke" där min skolas namn kanske finns inpräntad. Om så är fallet kan jag inte nyttja föreläsningen som "mitt" material i en ny tjänst, eller sälja föreläsningen om man har sådana ambitioner.

Som sagt, det finns många frågor här som man måste beakta och när jag är ute på skolor och föreläser eller talar med skolchefer så inser jag att här finns en mycket stor okunskap samt mycket få avtal skrivna.