torsdag 16 juni 2011

Blir vi mer sociala av sociala medier?

Pew Internet har nu släppt en ny rapport som fokuserar på den gamla frågan om vi blir associala eller mer sociala av t.ex. Facebook (man talar också om Twitter mfl men fokus ligger på Facebook). I denna studie som genomförts via enkät till  2255 vuxna (över 18 år) visar det sig att Facebook-användare i högre grad än andra litar på människor och man har dessutom flera att dela djupa frågor med. Vidare är Facebook-användare mer politiskt engagerade än andra. Användare i USA har i genomsnitt 229 vänner vilket inte verkar skilja sig särskilt från våra förhållanden.

För att sammanfatta det hela så säger rubrikerna en hel del:

  • Facebook users are more trusting than others.
  • Facebook users have more close relationships.

  • Facebook users get more social support than other people

  • Facebook users are much more politically engaged than most people.

  • MySpace users are more likely to be open to opposing points of view

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar