onsdag 1 juni 2011

En-till-En seminarium i Sandviken-en spännande utveckling

Jag tror på IT i skolan, eller snarare, vi kan inte vara utan IT i skolan är något som alla egentligen förstår och som inte kräver mycket logiskt tänkande för att inse. Men jag är också av den övertygelsen att vi måste beforska och följeforska det som sker i satsningarna. Vi kan inte bara lyssna till goda berättelser och framgångscitat utan att förstå varför det som sker sker eller inte sker. I går deltog flera pedagoger och skolledare i Sandviken vid ett seminarium arrangerat av VLM-institutet i samband med högskolan Dalarna. Där presenterade forskare utvecklingen inom en-till-en satsningen inom kommunen och bland annat så sker en positiv utveckling, bland annat går utvecklingen mycket fort framåt. På VLM-institutets sida presenterar man en sammanfattning av fördelar och nackdelar man identifierat hitintills inom utvecklings- och forskningsprojektet. Se också kort sammanfattning av dagen på Arbetarbladet.

Vi behöver förstå processerna som sker inom lärande och detta samtal måste pågå hela tiden och dagligen, men det får inte landa i att vi berättar om spännande citat som elever kanske säger om lärande utan vi måste gå många steg längre. Därför behövs forskning inom området men det behövs också forskande lärare på golvet som på nära håll följer utvecklingen.