måndag 13 juni 2011

Facebook och ansiktsigenkänning

Det är nu allmänt känt att Facebook införde automatisk ansiktsigenkänning i förra veckan. En funktion som många förstått skulle komma (det var bara en tidsfråga då tekniken funnits ett tag) och som säkert flera också inte har något emot att den finns där. Däremot har EU reagerat och gjort det ovanligt snabbt med tanke på att dagen efter att Facebook införde funktionen så påbörjades en EU-utredning för att utreda huruvida Facebook i detta strider mot EUs lagar mot personlig integritet.

Själv anser jag att det finns skäl till att ifrågasätta kanske inte i första hand funktionen men däremot på det sätt den införs, dvs. per automatik. Vi väljer alltså inte att aktivera den utan vårt val måste ligga i att avaktivera funktionen. Vidare så finns det en problematik i funktionen med tanke på att jag kanske inte har något problem med det att mina bilder på mig automatiskt identifieras men faktum är att kanske inte mina vänner inte vill att dessa ska taggas automatiskt. Problematiken är också just integritetsfrågan utifrån ett annat perspektiv i det att informationen om oss lagras nu på ytterligare ett sätt, inte bara det att vi har all vår information lagrade i Facebooks servrar utan nu finns nya kopplingar i det att våra bilder lagras och knyts ihop med andra ansikten och kanske också miljöer. Om man funderar några varv på detta så inser man problematiken rätt snart.

Samtidigt tror jag att vi ofta funderar på tjänster som skulle kunna vara fiffiga eller roliga men som samtidigt skulle kunna vara integritetskränkande eller åtminstone överträdande. Själv har jag ofta funderat på en musiktjänst som innebär att när jag är ute och går eller springer och möter eller passerar en person som har lurar i öronen (som jag själv nästan alltid har) så vore det roligt med en tjänst som på något sätt meddelade mig om vad den andre personen lyssnade på...skulle kunna vara ett roligt sätt att inleda en konversation på t.ex. Men visst...detta är definitivt en tjänst som skulle kunna vara något som passerar den moraliska gränsen. Vi måste värna om vår integritet för om vi inte gör det så kommer vi att passerar allt för många gränser och då är det försent att vända.

För att stänga av funktionen i Facebook så är filmen nedan ett bra tips: