torsdag 23 juni 2011

Datorer under lektionstid...hur ska vi förhålla oss till detta?

Datorernas intåg i skolorna från låg ålder upp till högre utbildning fortsätter och allt fler elever/studenter ser datorn som ett lika naturligt inslag som anteckningsblock och penna. Vi ger eleverna tillgång till nätverk och ofta även datorer som kan och skall användas under lektionstid. Frågan som många ställer sig är dock huruvida detta är något som är bra för kunskapsutvecklingen? I USA har många universitet sett till att skapa goda digitala miljöer men nu ser vi en motsatt trend där en del universitet väljer att begränsa tillgången till internet eller kanske till en del sociala medier. Allt i syfte att studenterna skall fokusera på föreläsningars innehåll samt vara närvarande i det fysiska rummet. I en artikel från Times Higher Education diskuteras just datorn som distraktionsmoment och enligt denna artikel har examinationsresultaten varit lägre för dem som nyttjar datorn i föreläsningssalen än för de studenter som inte använder datorn.

Detta har resulterat i att man på en del universitet alltså valt att stänga av nätverksuppkopplingen till en del klassrum samt även då begränsat en del sociala tjänster både för lärare och studenter. Professor Sherry Turkle citeras i artikeln med följande:
"We've made it very confusing for our students," Turkle argues. "We have put the whole course online. We've videotaped it so that they can stay home and watch it in their rooms. We've put everything online so they have a reason to open the laptop. We've done this for them thinking it was progress. It confuses them when we now say: 'Don't open your laptop.'"
Visst är det förvirrande och vi måste själva fundera över när vi använder datorn och när vi inte använder den i vår undervisning. Läs gärna några av kommentarerna nedan artikel som jag hänvisar till ovan. En fråga som jag ofta funderar på är att vi också har ett motstånd från de som undervisar för faktum är att om vi använder datorer i undervisningen så blir lärarrollen definitivt förändrad vilket är smärtsamt för många lärare.

Forskning står mot forskning och jag har tidigare skrivit några inlägg om just detta som återfinns nedan: