tisdag 8 mars 2011

Vi behöver bli distraherade ibland - ny studie

Har nu på morgonen läst en intressant artikel som kanske sätter frågan om multitasking och dess eventuella distraktionsmoment i ett nytt ljus. Vi har ofta en bild av att multitasking eller att ha datorer framför oss under undervisning skapar oreda för eleverna, inte minst i deras huvuden, snarare än gör någon nytta. Åtminstone så är skolundervisning inte sällan baserad på den uppfattningen. För egen del så har jag alltid välkomnat när studenterna har datorer med sig under mina föreläsningar, dels för att de just får möjlighet att kunna "flyta iväg" i sina tankar för en stund, dels för att de kan kontrollera och med nätets hjälp ifrågasätta det jag talar om. Min tanke är att om det är så att jag inte lyckas fånga mina studenters uppmärksamhet så har jag ett problem, inte studenterna, för det är i så fall jag som inte lyckas förmå skapa en sådan lärmiljö så att studenterna känner sig engagerade.

Nu till artikeln eller snarare studien. Det är Cathy N Davidsson, Alejandro Lleras mfl. som arbetar med frågor som rör hur informationsåldern påverkar oss människor i organisationen HASTAC (Humanities, Arts, Sciences, and Technology Advanced Collaboration. Alla kallar tydligen denna organisation för Haystack vilket är ett fyndigt ord). Denna studie visar på att det finns goda skäl till att bli distraherad ibland, ni vet själva när ni försöker komma på något namn eller ett annat ord eller uttryck, ni söker i minnet men ordet vill inte komma fastän ni är så nära. Ni släpper tanken och efter kanske en 5, 10 eller 30 minuter så finns det bara där, just pga att ni blev distraherade av annat. Samma tanke finns i studien som presenterades på Science Daily som säger sammanfattningsvis att: Korta omläggningar kan dramatiskt förbättra förmågan att fokusera på uppgiften under längre perioder.

Vi kan bland annat läsa på Science Daily att du kanske börjar att prestera dåligt på en uppgift och vanligtvis så menar man att vår uppmärksamhet har avtagit, men säkert är å andra sidan att vi har uppmärksamhet på något annat istället vilket kanske bara är bra för att senare kunna lösa uppgiften. Det hela är logiskt nu när man läser det på detta vis, med nya glasögon som man fått tack vare att man funderade över annat en period.

Detta får en klart att fundera över prov och tentor där man helt ska fokusera på en uppgift under en begränsad tid, kanske hade distraktion kunnat höja resultaten för många men enligt våra normer för hur prov och tester ska gå till finns lite utrymme för distraktion. Distraktionen är kanske inte problemet utan snarare avsaknaden av distraktion.

Med detta i bakhuvudet så kan vi kanske med datorers hjälp i undervisningen snarare öka utbildningsnivån just för att datorerna ger oss möjlighet till egen distraktion. Då kommer frågan om Facebook under lektionstid i ett helt annat ljus.