måndag 7 mars 2011

Digitala infödingar-begreppet förlorar sin mening

Som tur är har vi kommit ifrån begreppet digitala infödingar (digital natives) som på något sätt skulle markera den unika generation som nu växer upp. Begreppet är missvisande då vi egentligen inte har en unik generation utan alla generationer är lika unika och de är alla del i en teknikutveckling, så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Vi är snarare del av generationsskiften och där känner sig alltid den äldre generationen klart lite efter, eller milt uttryckt...kritisk.

Jag fick just se denna film och den visar på att vår historia och vår ungdom också var digital och tekniskt driven, vi tenderar bara att glömma det ibland: