fredag 4 mars 2011

Det kan bli väl mycket fokus på yta

Jag har tidigare sagt och skrivit om att jag lever nära nätet och de enheter som låter oss koppla upp oss mot internet, jag ser styrkor, möjligheter och utveckling som bara väntar på att upptäckas av fler. Jag är i samma situation som flera andra med mig, vi ser en framtid för skola och utbildning och IT är en viktig del i denna utveckling. Samtidigt är jag mån om att när jag är i nya sammanhang lägga band på mig för att lyssna in vad andra står i utvecklingen. Jag vet, och påminner mig om och om igen, att jag alltid har något att lära av andra och därför måste jag sänka mitt engagemang och mina tankar om pedagogisk utveckling. Jag gör detta av ett viktigt skäl och det är att jag tror att om vi lyssnar på varandra och utnyttjar varandras goda idéer så blir det helt enkelt ännu bättre.

Samtidigt så ser jag en oroande trend som jag faktiskt trodde att vi hade passerat och som tidigare var helt kopplad till IT-sektorn men som nu flyttat in i skolan istället. Det är den triviala frågan om vilken dator eller vilket system som skall användas i skolan. Just nu är det förespråkarna för Apple som driver denna fråga starkast och det hela börjar ta sig religiösa uttrycksformer med lika religiösa undertoner. Detsamma kan man höra om att Google är så mycket bättre än alla andra alternativ.

Jag tror att detta är direkt förödande för den pedagogiska utvecklingen och särskilt för de pedagoger som vi gärna ser vågar komma igång med IT. När de ser sandlådesamtalen om vilket system som är bättre än det andra så tror de, med rätta, att det handlar om IT och inte pedagogik. Jag tror att vi gör alla en tjänst om vi ligger lågt med den debatten och fokuserar på de verktyg som vi kan nyttja på nätet oavsett vilket system vi använder (och visst finns det fördelar såväl som nackdelar med alla system, jag är fullt medveten om det men den frågan kan det aldrig bli en konsensus om). Vi har en enda fråga som vi måste fokusera på när det gäller IT i skola och utbildning och den är: Hur kan IT skapa förutsättningar för att förståelsen och kunskapen i skolan ökar hos den enskilde eleven? Om IT inte kan bidraga till detta ska inte IT vara just det verktyget vid det tillfället som nyttjas. Vi ska nyttja IT för att göra det som annars inte är möjligt...dvs. höja den pedagogiska nivån i skolan och därmed också elevernas möjligheter till framsteg i det egna lärandet.

Om den frågan istället blir en fråga om vilken dator som är bäst så är vi helt fel ute. Vi talar då inte längre om pedagogik, vi reduceras istället till att bli tekniknördar som alltid har den senaste utrustningen och bästa förutsättningar och i de lärares ögon, som vi gärna vill ska tänka om, så framstår vi inte som pedagoger utan som obegripliga människor som fått för mycket utrymme i skolan.

Vi måste arbeta mycket målinriktat men inte primärt med fokus på att skolan ska utvecklas nu och alla ska med, utan snarare med målet att varje lärare som uttrycker tveksamhet eller oro kunna möta dessa med goda argument, forskningsunderlag och en stor mängd psykologi för att få med dem och arbeta och utvecklas med oss. Vi vinner inget av att få dem mot oss då teknik kan vara ett synnerligen effektivt verktyg för att skapa oro och motstånd.

Datorer är yta...pedagogik är djup.