torsdag 10 mars 2011

Kontroll av elevernas telefoner

I England har man funderingar på att ge skolor möjlighet att kolla av elevernas mobiltelefoner för att se om det skrivs något mobbningrelaterat i t.ex. Facebook. I debatten så menar man att detta med digital mobbning är mycket värre än mobbning på skolgården. Till stöd för denna idé så menar man att telefoner borde klassas som annan befintlig kommunikation och just därför menar man att man med rätt kan kontrollera dessa. Debatten verkar gå åt helt fel håll och fokus ligger på att kontrollera istället för att driva det etiska arbete som måste till i alla sammanhang när man har med mobbning att göra. Frågan är om det ens är lagligt, ens i England?

Frågan har alltid varit aktuell och den kommer att vara aktuell en tid framöver även i Sverige. Däremot kommer vi troligtvis inte att gå så långt att lärarna ges befogenhet att kontrollera innehållet i den telefon. Rent praktiskt så låter det hela som en omöjlighet också då lärarna måste bli experter på att gå igenom telefoner för att se om något ser illa ut.

Mer komplicerat är det att som jag ser det så kan mycket av det som vi vuxna skulle mena är mobbning i ungdomars fall är något helt annat, en del i ett spel, ett skämt eller kanske också för att helt enkelt driva med läraren. Vi kan utgå från att om sådana förslag som man funderar över ovan går igenom så kommer eleverna alltid att skapa motstrategier som en ren protest över den klumpighet som myndigheten utövar.

Än en gång finns det bara en väg ut ur detta, och det är att i ständig kommunikation med eleverna diskutera och fokusera på problemets kärna: varför mobbning och hur hantera dessa situationer, i alla medier och andra kommunikativa sammanhang vi befinner oss i.

Läs mer på PCPro