tisdag 22 mars 2011

Tag chansen...gör något kreativt

Jag är just nu i Somaliand, ett land som har stora behov inom alla områden men inte minst inom utbildningsområdet. Mitt arbete består just nu i att se om vi kan hjälpa till med att utveckla barnmorske och -sjuksköterskeutbildning på högre nivå i samarbete med lärosäten i Sverige. Utbildningarna skall kunna drivas online och det är mitt jobb tillsammans med min kollega att utröna dels om det är möjligt och hur vi kan göra detta med god kvalitet på utbildningen och med ett gott pedagogiskt upplägg.

Utbildning är nyckeln till all utveckling och ni som läser min blogg är ofta sådana som vill utveckla skolan i Sverige för det behövs, jag är den förste att hålla med Er om detta. När man kommer i en sådan här miljö förstår man vilka behov som måste fyllas och jag tror att teknik är en viktig faktor för att kunna göra det enklare att få tag i läromedel och alternativa informationskällor. E-böcker är lysande att nyttja i dessa sammanhang då böcker är svåra att få tag i och att sända böcker per båt är mycket dyrt.

Därför vill jag sända med en liten tävling till Er alla som driver pedagogiskt utveckling inom skolan och det är den ideella organisationen "e-readers to teach literacy in the developing world" som utlyst en tävling som handlar om e-böcker i Gahna. Tänk om vi kunde få några svenskar som är med om att tävla om en resa till Gahna för att under en vecka arbeta med e-böcker i utvecklingsländer, ni är okloka om ni inte antar utmaningen då det är en ynnest att få komma till dessa miljöer där behoven är så stora. Samtidigt så ger oss detta oss också möjligheten att se på vår egen skola med nya ögon och det är mycket viktigt.

Läs mer om utmaningen på eDreams Facebook-sida och skriv gärna en liten rad om det är någon av er läsare som faktiskt antar utmaningen. Om Du får åka kommer du aldrig att ångra att du deltog.