onsdag 30 mars 2011

Frågan om sociala medier uppmärksammas nu i läkartidningen

Frågan om hur sociala medier påverkar skolan och våra relationer har länge diskuterats i skolan. Kanske inte minst för att skolan är den plats där alla nya trender och även tekniker faktiskt fort får fotfäste. Hälsosektorn har dock inte i särskild omfattning tagit sig an frågan även om den är av mycket kritiska karaktär inom denna sektor. Jag har varit och föreläst några gånger inom olika landsting för att just lyfta denna fråga men intresset har väl varit lite svagt, kanske som ett uttryck för att detta inte är något som direkt berör oss. Kanske var jag inte tydlig nog i mina föreläsningar eller så kanske inte tiden var mogen. I dagens Läkartidningen kan vi läsa om hur vården faktiskt måste ta itu med frågorna. Artikeln i sig är rätt så grundläggande men det jag ser som intressant är just det att nu kanske man förstår att uppmärksamma fördelar såväl som nackdelar med sociala medier kopplad till sin profession. Faktum är att här har landstingen mycket att lära av skolans värld då skolvärlden i mångt och mycket idag kommit förbi denna problematik, mycket på grund av aktivt arbete och i dag också rätt så god kunskap om sociala medier. Det jag försöker att säga är att skolan idag har kommit ifrån moralpaniken som vi kanske nu kommer att få uppleva igen, men inom vården.

Artikeln i Läkartidningen återfinns under rubriken: Etiska riktlinjer behövs i umgänget på internet