måndag 28 mars 2011

ITfierad forskning?

Den tyske 1800-tals friherren och kemisten lär ha sagt “vetenskapen blir egentligen inte intressant förrän man når den gräns där den upphör”. Sant och logiskt. Det är detta som driver teknikutvecklingen och inte minst IT-industrin. Sällan har vi sett en sådan utveckling inom ett område som sedan också påverkar samtliga alla andra områden i näringsliv såväl som kommunal och offentlig verksamhet. Allt har med IT att göra och trots att så mycket har hänt så är vi säkra på att detta bara är början.

Samtidigt så blir vi fartblinda ibland. Tekniken förblindar oss i dess skönhet, möjligheter och underbara utveckling som inte bara är viktig för vår ekonomi utan även för vår unga generations utveckling. Tekniken är inte sällan alltings måttstock och ibland blir det så märkligt. Jag tog del av antivirusföretaget AVGs rapport som handlar hur unga barn lär sig teknik innan andra traditionella lärdomar. En rapport som får mig att fundera över hur man ibland överhuvudtaget tänker inom IT-sektorn.

Rapporten visar bland annat på följande fabulösa teknikutveckling:

-Fler barn i ålder 2-5 kan leka med smartphoneappar (19%) än de som kan knyta sina skosnören (9 %)

Det hela låter kanske fascinerande men det är inget speciellt i detta anser jag, tvärtom, det är inget nytt alls. Det är få barn som någonsin lyckats att knyta sina skor före sex års ålder då finmotoriken sällan tillåter detta i tidig ålder. Att däremot leka med en telefon kräver inte särskilt hög grad av finmotorik. Ytterligare kan vi läsa:

- Fler små barn kan öppna en webbläsare (25%) än simma själva (20%)

Att jämföra att simma med att öppna en webbläsare är inte bara märkligt, det är i det närmsta totalt omdömeslöst. Det framgår inte vilken ålder som här avses men vad jag förstår så är studien fokuserad på barn mellan 2-5 år. Att jämföra att öppna en webbläsare med att simma ger en inget annat än en tveksam inställning till AVG.

Rapporten forsätter med andra underliga jämförelser som jag tror har för avsikt att lyfta vår nya generation som fantastiskt ITfierade och totalt olika oss själva. Det är som att jämföra äpplen och päron, det enda som är gemensamt är att det är frukt men inte mycket mer. Det här är inte vetenskap, det är kvasievetenskap som är totalt ointressant förutom för den som går på den. Vi behöver i IT-utvecklingen kloka personer som kan se saker och ting utifrån vad de är och inte utifrån dunkla syften som har för avsikt att gynna företaget och dess produkter. Vi som arbetar med dessa frågor har ett ansvar att dra i bromsen, stanna till och fundera över vad som egentligen händer och att vara kloka nog att inte köpa ett företags märkliga forskningsresultat. Ingen teknik i världen kan lära oss att läsa mellan raderna, det är vårt unika signum som människor. Detta är inte vetenskap men konstigt nog blir den intressant just för att den förefaller vara vetenskap men egentligen bara är ett sätt för att få uppmärksamhet och eventuellt också för att bedra lättlurade själar.

Inlägget ovan publicerades i branschtidningen KommITs 2011 nummer 1. Ladda ned tidningen i PDF-format här.