onsdag 9 mars 2011

Den papperslösa skolan

Inte sällan dyker det upp reportage om förvaltningar som köpt in datorer eller läs/skrivplattor för att försöka realisera tanken om ett papperslöst samhälle samt också bidraga till miljöresursbesparingar (se t.ex. reportage i Computer Sweden). Flera 1-1 skolor upplever att de börjar att frigöra sig papper som kommunikationsmedel såväl som undervisningsunderlag. Det finns många fördelar med denna utveckling, inte minst det att nu kommer man åt material istället som tidigare då lappen låg kvar på skolan eller hade tappats. Jag tror på det papperslösa samhället men inte utifrån ett miljöperspektiv, ingen kan egentligen påstå att det är mer miljömässigt att köpa in datorer istället för att nyttja papper, särkilt inte om man har datorer och ändå envisas med att skriva ut alla papper ändå. Kan vi däremot komma så långt i dessa visioner att vi faktiskt kan slänga ut inte bara papper utan även ett större antal skrivare så ger det resultat.

Men det finns tyvärr lite proppar i systemen innan vi verkligen kan komma ifrån papper och den administration som det innebär. Ett problem är inte minst läromedelsproducenterna som nu måste på allvar komma igång och skapa lösningar som ersätter böcker och papper. Det räcker inte med att skapa PDF-dokument av bokutbudet utan det måste till mer, särskilt måste möjligheten till att dela läromedelsmaterial mellan varandra utvecklas, sociala böcker skulle kunna vara en viktig del i denna utveckling. För det andra så måste även priset för dessa böcker sänkas rejält. Det finns ingen anledning för skolorna att gå över till e-böcker om priset inte motiverar det. På detta sätt skulle även läromedelsföretagen slippa problemen med kopiering som vi ofta får höra, om priset är bra så köper vi produkterna. En tanke jag delat med mig till t.ex. Studentlitteratur är att fundera över möjligheten till att tillåta oss att välja vilka kapitel vi vill köpa i en bok, i högre utbildning så nyttjar vi inte alltid hela böcker utan väljer ut de kapitel som vi vill nyttja för kursen. Varför inte ge möjlighet att köpa ett kapitel för t.ex. 7 kronor enligt Apples app-modell, uppenbarligen fungerar det. Jag har i samtal om detta förstått att det kanske inte är en alldeles enkel idé att sälja in hos författarna då man kanske ser sin bok som en helhet och innebörden blir förstörd om man plockar ur ett kapitel ur sitt sammanhang, för egen del är den frågan irrelevant för vi gör ju det ändå oavsett vad författaren tycker.

Det papperslösa samhället och tanken på det är egentligen än knepig fråga och kanske t.em en icke-fråga vad gäller miljötanken, men utifrån en pedagogisk tanke så kan vi rida på vågen om det papperslösa samhället och skolan för att driva viktigare frågor som handlar om utveckling av skolmaterial, tillgänglighet och enkelhet. Jag tror på en skola där pedagogerna själva plockar ihop sitt material för att skapa optimala förhållande och lärmiljöer för sina elever istället för att gå på modellen, one size fits all.

1 kommentar: