torsdag 3 mars 2011

Copyright är inte längre positivt laddat Microsoft!

Jag följer och tar del av mycket av det som skrivs och sägs om en-till-en satsningar och det är många som vill göra sina röster hörda, en del är helt fel ute, andra har goda idéer men inte resurser, Microsoft å andra sidan har resurser och är engagerade...men ibland kan det vara det lilla som gör att det blir fel. Jag ser på Microsofts IKTbloggen att man vill lyfta fram fördelen med skoldatorer och en-till-en satsningar. I det senaste inlägget som är rubricerat "PCn kan hjälpa barn med särskilda behov" som kanske inte ger en särskilt analyserande bild av vad PCn egentligen kan bidraga med s har man enligt mig också gjort ett rätt så förödande misstag och det är att från Microsoft väljer att sätta © Copyright "stämpel" på bloggen. Många av oss som funderar och arbetar med en-till-en satsningar tänker nämligen tvärt om vad gäller copyright. vi vill komma ifrån detta och i högre grad arbeta kollaborativt, tillsammans och med fria resurser utan att krångla till det hela. En-till-en satsningar ska bygga på enkelhet och tillgänglighet...detta måste Microsoft förstå samt även förstå hur förödande det lilla ordet copyright kan vara i vår nya sociala värld som skolan skall präglas av.