torsdag 31 januari 2013

Ett papperslöst samhälle-blir det bra?


Vi har så länge talat om ett papperslöst samhälle och förhoppningar har legat och ligger fortfarande på elektroniken som ersättare av tidningar och böcker. En utveckling som i och för sig är önskvärd och som vi närmar oss allt mer. Pappersindustrin möter just nu svåra stunder då deras produkter efterfrågas i allt mindre omfattning och när vi inom handeln ser att kvitton blir allt mer digitala så håller saker på att förändras onekligen. I en satsning som heter Paperless2013 så vill Google mfl bidra till att finna lösningar som innebär att vi inte behöver använda skrivaren alls.

Inom skolan skrivs det fortfarande ut stora mängde papper och frågan om ens hälften av dessa egentligen behövs (se tidigare inlägg om detta).

Men frågan är om vi vinner så mycket genom att minska ned på pappersförbrukningen? Samtidigt som vi minskar antalet utskrifter så ökar vi hela tiden vårt energibehov med allt fler digitala enheter som behöver laddas och här måste man nog tänka till rejält både vad gäller våra vanor att alltid ha enheter igång samt se till att man har resurssnåla enheter. Det finns en hel del skrivet om dettaVi måste se vår miljöpåverkan som en helhet och om vi ändå ha digitala enheter så kan vi kanske nyttja dem något mer istället för att skriva ut. Och så småningom kanske vi inte alls behöver tidningar utan vi kan få läsmiljöer som blir behagliga även för de som är vana med morgontidningen. Vi ser också att det finns en viss hysteri i att alltid ha det senaste (jag ingår tyvärr i den gruppen också) och frågan är om vi rent moraliskt alltid kan köpa de nya produkterna med tanke på miljöpåverkan? 

Det här är en svår fråga för ju mer man gräver i den, desto svårare blir den. Men om nu skolor satsar på att köpa in datorer och läsplattor till eleverna så måste man samtidigt ha en plan för hur man skall minska papparsutskrifter och kanske också bokinköp. Det tvingar också förlagen till att fundera hur de skall utveckla sina produkter som nu är i pappersform.

måndag 28 januari 2013

Mentimeter ger möjlighet till bättre interaktion med århörare

Jag har tidigare nämnt Mentimeter på denna blogg, det är en tjänst där man kan interagera med sina åhörare genom att man via mobil eller dator kan rösta anonymt. Vanligtvis bygger dessa röstningsverktyg på att man får välja mellan olika alternativ vilket i sig är bra men nu har Mentimeter i sin Premiumversion byggt in två nya och intressanta funktioner. Den ena bygger på att man kan nyttja 100 poäng och lägga så många poäng man önskar på alternativen. Nedan ser ni ett exempel på detta, ni kan själva gå in och rösta på denna adress så deltar ni i denna mycket hastigt ihopslängda undersökning: Vad är det viktigaste vid en satsning på IT i skolan?  
Resultat:Den andra funktionen är att kunna svara på ett antal frågor och vikta dessa och resultaten hamnar därefter i ett rutnät som du själv bygger. Det hela är mycket enkelt och det som är det svåra är att komma upp med bra frågor och goda alternativ (vilket jag totalt misslyckats med i bilden nedan).

Mina erfarenheter av att arbeta med undersökningar och attityder under föreläsningar och lektioner är enbart positiva, särskilt då det är så enkelt och det inte krävs någon app eller programvara för att kunna delta. 

Om du inte har testat detta under en föreläsning eller lektion så kan jag inte annat än att uppmana dig att testa, eller varför inte låta dina elever skapa egna undersökningar. 

Instagram kastar ut unga användare-USAs ålderslagar slår igenom i hela världen

Det är flera personer som under senaste veckan vittnat om att de blivit avstängda från sina Instagramkonton. I flera fall är det barn som är under 13 år och kastas ut för att de inte har rätt ålder och dessa har uppmärksammats av flera olika media som t.ex. Aftonbladet och Lilla Aktuellt. Det märkliga i detta är att trots att man då blivit avstängd så finns kontot kvar vilket innebär att andra kan gå in och kommentera men den som äger kontot kan inte göra något alls. Detta är ett märkligt förfarande och vi kan tydligt se att något har hänt med Instagram efter det att de köpts upp av Facebook.

De som har blivit av med sina konton måste verifiera att de har rätt ålder genom att förse Instagram/Facebook med en giltig personhandling såsom ett pass. Man måste alltså lämna ut personlig information i form av passuppgifter till Instagram för att kontot skall aktiveras igen.
Det börjar att bli mycket intressant när kommersiella företag, där vi är produkten, nu fungerar som myndigheter och går helt över gränsen för vad jag anser vara rimligt vad gäller personlig integritet. Dessutom har man från Instagrams håll vägrat acceptera en del av de ID som faktiskt har sänts till Instagram vilket innebär att trots att man har ett giltigt ID så har man ändå vägrat personer att få tillträde till sitt konto.

Det vore också mycket intressant att ta del av vilka metoder som används för att spärra kontona i Instagram, går de igenom bilder som läggs upp. Deeped Niclas Strandh har skrivit ett långt inlägg om detta och dessutom fått svar av Facebook. Deeped skriver följande:
För de unga som har tillgång till Instagram och inte har bilderna sparade i sin telefon kan du använda tjänster som Copygr.am (läs en walk through hos @nanok) eller Instaport för att göra en backup av dina bilder. Något även vi andra nog bör göra eftersom Facebook och Instagram visar ett märkligt sätt att hantera vårt innehåll.

Läs Deepeds inlägg där du dessutom får veta mer om de ålderslagar som gäller i USA men som nu slår igenom i hela världen. Och samtidigt som du läser detta så stängs ytterligare några konton hos våra unga medborgare.fredag 25 januari 2013

Mindmeld lyssnar och tolkar det du talar om

Appen Mindmeld från ExpectLabs och som ännu inte har släppts men som troligtvis släpps under våren är något mer än bara ett videokonferensprogram. Skype och Googles Hangout ger möjlighet till att visa video och dela dokument, länkar, filmer mm, Mindmeld däremot går ett steg längre. Genom att programmet lyssnar till det som sägs så söker Mindmeld upp information om just det som sägs vilket innebär att om vi talar om att gå på bio och se en film så söker programmet upp närmsta biograf som visar just den filmen. Nu lär detta endast fungera på engelska men om detta funkar väl så är det mycket spännande. Inte minst vad gäller kanske integritetsfrågan då det jag säger analyseras och kategoriseras. För den som är intresserad av detta kan ta del av en kort genomgång nedan.

Studera ditt sociala jag

Appen Gabi kan sortera ut
relationsstatus
Vi är sociala varelser i alla våra möten. Vi har alltid interagerat men aldrig tidigare har vi i efterhand kunnat studera våra relationer så ingående. Med sociala medier kan vi idag få sådan information om oss själva och det är information som inte baseras på en känsla eller vad vi anar utan på fakta. Det kommer fler och fler tjänster som på olika sätt visar vilka relationer vi har och hur min omgivning ser ut. En sådan är t.ex. appen Gabi (Get Your daily dose of Facebook) som sorterar ut t.ex. vilken relationsstatus mina vänner på Facebook har eller vilka statusposter som har fått mest uppmärksamhet i mitt nätverk på Facebook.

Detta kan givetvis nyttjas på olika sätt men samtidigt kan det vara oerhört givande för en själv att se hur den transparenta världen ser ut idag. Än tydligare blir det om man går in på Wolfram Alphas mycket intressanta Facebook-report tjänst där jag får mycket ingående information över mitt liv på Facebook. Här får jag inte bara statistik över vilka uppdateringar som varit mest uppskattade utan även information om vilka tider som jag uppdaterar utslaget på en vecka, vilka vänner som bor längst norrut såväl som söderut eller hur mina vänner hänger ihop med varandra överskådligt presenterat i en relationskarta. Jag kan se vilka personer som i mitt nätverk egentligen är en social outsider, dvs som inte riktigt ingår i mitt nätverk eller knyts samman med andra på samma sätt som övriga vänner.

Det går dessutom att bryta ned statstiken ytterligare om man vill
Denna tjänst skulle varje elev behöva studera och här finns underlag för flera timmar samtal eller elevuppgifter med fokus på en mängd olika frågeställningar som etik, geografi, matematik, statistik, samhällskunskap, teknik mm mm.

torsdag 10 januari 2013

Hur kan jag radera mina konton på olika nättjänster?

Det är inte alldeles enkelt att veta hur man avslutar ett konto på t.ex. Facebook då man kanske inte är riktigt säker på att man verkligen har lämnat tjänsten. Nu kanske det inte är så många som "släcker" sina tjänster men när du en gång skall göra detta så kan det vara bra att veta hur du kan gå tillväga. Problemet är att rutinerna för detta ändras från och till så se instruktioner utifrån ett bäst före datum.


99mac har skrivit en enkel lathund som beskriver hur du tar dig ur de mest kända tjänsterna såsom Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Myspace, ebay, Tradera, flickr, Wordpress, Wikipedia och tumblr. Lathunden finner du på denna sida: Så raderar du dig från nätjänsterna.

tisdag 8 januari 2013

Vad kan vi lära oss av P4 Västs granskning?

Tre inslag har sänts av P4 Väst vad gäller TÄNK OM, Apple och kommuners upphandlingar av IT i skolan. En fråga som är komplicerad och som egentligen inte handlar så mycket om TÄNK OM utan snarare dels om hur upphandlingar går till och i vilken grad konsulter som arbetar åt TÄNK OM kan påverka dessa upphandlingar så att de leder till att en kommun upphandlar just TÄNK OM och Apples hårdvara. Det som framkommer i reportagen är främst två saker, dels så är kommuner dåliga upphandlare och avsaknaden av beställarkompetens, det andra är huruvida det går att påverka upphandlingar. Samtidigt i de sociala mediernas flöden så tystnar frågan rätt snart. Ingen bemöter dessa synpunkter och de konsulter som känner sig klämda säger ingenting, antingen för att är satta med munkavle från TÄNK OM eller så har de helt enkelt inget att säga. Frågan tigs ihjäl vilket är en effektiv metod för att lägga locket på. På samma sätt hanterade TÄNK OM mina funderingar i mitt inlägg om TÄNK OMs egen forskare Ruben Puentedura och ett redefinierat lärande. Ingen kommentar alls från vare sig konsulter som talar om detta dagligen eller TÄNK OM.

När P4 Väst ifrågasätter TÄNK OM så twittrar företrädare för TÄNK OM mer frenetiskt än vanligt om allt annat än just det som P4 väst tagit upp för att på så sätt styra frågan bort ifrån sig själva eller TÄNK OM.

För egen del så ömmar jag för de TÄNK OM konsulter och kommuner som har kommit i kläm i denna fråga i kölvattnet av en smart och effektiv marknadsföring. TÄNK OM är inte det enda utbildningsföretag som det handlar om, det finns fler agenter inom detta område vilket inte är underligt med tanke på vilken fantastisk kassako skolan har blivit när det handlar om IT.  Vi har folk som sitter på statliga skolmyndigheter och som driver frågan om IT i skolan samtidigt som man arbetar som utbildningskonsult och säljer hårdvaror till skolor. Vi har rektorer som är knutna till olika utbildningsföretag som givetvis ser att man kan få mer klirr i kassan om vi nyttjar just detta företags tjänster. Detta är orimligt och definitivt oetiskt.

Eller hur ska man se på det faktum att Apple har inbjudit upphandlingsansvariga till information där man kan lära sig att upphandla 1:1 med ett pedagogiskt perspektiv och där man uppmuntrar till att gå från ramavtalen som finns via SKL och där man "mörkar" det faktum att en person som nämns i dokumentet är knuten till TÄNK OM. Se dokument nedan:

Men det är tystnaden som jag oroar mig för. Skolmyndigheter bör ha synpunkter på detta och i högre grad efterfråga relevant forskning som stödjer ett fortsatt arbete med IT i skolan. Det finns mängder med goda erfarenheter och hejarop som säger att allt går fort och bra men bilden är alltid mer omfattande och komplicerad än så. Det förefaller som en stor del av skolvärldens expertis har tystnat och ersatts av  marknadskrafter med framtidsenlig lean-filosofi.

Dessutom vore det önskvärt att inte minst de kommunala skolorna blir bättre på att premiera de lärare som gör viktiga insatser i skolorna och driver en pedagogisk utveckling. Om de inte får uppmärksamhet så väljer de klart att arbeta som konsulter istället. Jag har tidigare sagt det och säger det igen...det vore olyckligt om vi outsourcar pedagogiken till kommersiella företag. Den utvecklingen skall ske i skolan.

Ytterligare måste lärarutbildningarna på högskolorna bli så mycket bättre på att utbilda kommande lärare till att omfatta en informationskompetens som inte bara handlar om pedagogik och kunskap om IT i skolan utan även omfatta en hög etisk medvetenhet. Där har jag en hemläxa att göra.

Vi måste ha ett öppet samtalsklimat men jag får intryck av, eller snarare vet, att många tycker saker men inte vågar säga det öppet. Har vi kommit så snett i debatten att vi inte kritiskt vågar tala om skolutveckling så är det bekymmersamt.

onsdag 2 januari 2013

Jantelagen och skolan-ett kritiskt inlägg

Just nu kan vi ta del av några blogginlägg på Webbstjärnans blogg som handlar om Jantelagen och skolan med fokus på IT i skolan. När detta inlägg skrivs så finns det två inlägg att ta del av som handlar om Jantelagen. Jag har läst inläggen flera gånger men har svårt att sälla mig till dessa tankar då jag inte är säker på att det alla gånger handlar om Jante. jag har själv bedrivit utvecklingsarbete under många år i motvind och många gånger har det känts som att man är motarbetad. Men att skylla detta på Jantelagen är för enkelt. Det är ungefär lika enkelt som att alltid skylla allt på Luther för att man har prestationsångest. Försök att tänka er att en religiös person skall förmå dig att tänka om totalt så även du så småningom uppbär samma religiösa patos. Tanken är för dig mer eller mindre otänkbar...lika otänkbart kan det vara för en kollega att nyttja ny teknik, särskilt då man faktiskt har prövat men misslyckats (av olika anledningar). Vi som driver frågor om IT i skolan eller i mitt fall inom högre utbildning vi är inte gemene man, vi har fått ett nytt språk som ibland tar sig uttryck som en religiös övertygelse och vem blir väl inte rädd för en sådan?

Orsakerna till varför kollegor ofta känner sig tveksamma till ny teknik kan vara flera men några orsaker vill jag lyfta:

  • Ofta när vi talar om IT i skolan så har vi för dåligt med forskning som stödjer våra teser. Vi ser att det fungerar i klassrummet men emperi behövs i hög omfattning.
  • I anslutning till ovanstående fråga om emperi så ser vi att det allt för sällan görs ordentliga utvärderingar i de satsningar som görs inom skolan. Det är skrämmande hur ofta satsningar kommer igång godtyckligt bara för att man fått loss pengar eller för att man har en eller flera som brinner för IT i skolan. Det behövs mycket bättre utvärderingar samt följeforskning i de satsningar som görs. Jag har nyligen haft samtal med personer involverade i införande av lärplattform i skolan där man från de som driver införandet på intet sätt vill göra en utvärdering då  man redan vet att de kommer att få svidande kritik.
  • Många som arbetar med IT i klassrummet är fantastiskt positiva och det är bra. Däremot kan det ibland bli väl positivt och där de icke initierade kan tycka sig ana en viss religiös touch i kollegans utläggningar. Faktum är att skall man beskriva och lyfta fram de positiva som sker i klassrummet så måste man också lyfta fram problemen. Detta är generellt ett problem inom IT i skolan att de som driver frågan vill så väl och det tror så mycket på sin sak att man väljer att utelämna det som funkat mindre bra, eller så blundar man t.o.m omedvetet för det. 
  • Många av de som har kommit igång med IT i skolan kan ta en hel del problem och krångel och faktiskt inte se dessa som ett problem utan som en utmaning. Andra som får samma problem blir helt ställda och känner sig lurade då det hade sagts att det var så enkelt.
Jag kan ha helt fel, det kanske handlar om Jantelagen men jag anser att det är alldeles för enkelt att skylla på andra när det till lika stor del kan handla om en själv. Med utvärderingar, forskning, tydlighet och klarsynthet så kan man få till ett samtal som handlar om pedagogik och mindre om religion.