onsdag 2 januari 2013

Jantelagen och skolan-ett kritiskt inlägg

Just nu kan vi ta del av några blogginlägg på Webbstjärnans blogg som handlar om Jantelagen och skolan med fokus på IT i skolan. När detta inlägg skrivs så finns det två inlägg att ta del av som handlar om Jantelagen. Jag har läst inläggen flera gånger men har svårt att sälla mig till dessa tankar då jag inte är säker på att det alla gånger handlar om Jante. jag har själv bedrivit utvecklingsarbete under många år i motvind och många gånger har det känts som att man är motarbetad. Men att skylla detta på Jantelagen är för enkelt. Det är ungefär lika enkelt som att alltid skylla allt på Luther för att man har prestationsångest. Försök att tänka er att en religiös person skall förmå dig att tänka om totalt så även du så småningom uppbär samma religiösa patos. Tanken är för dig mer eller mindre otänkbar...lika otänkbart kan det vara för en kollega att nyttja ny teknik, särskilt då man faktiskt har prövat men misslyckats (av olika anledningar). Vi som driver frågor om IT i skolan eller i mitt fall inom högre utbildning vi är inte gemene man, vi har fått ett nytt språk som ibland tar sig uttryck som en religiös övertygelse och vem blir väl inte rädd för en sådan?

Orsakerna till varför kollegor ofta känner sig tveksamma till ny teknik kan vara flera men några orsaker vill jag lyfta:

  • Ofta när vi talar om IT i skolan så har vi för dåligt med forskning som stödjer våra teser. Vi ser att det fungerar i klassrummet men emperi behövs i hög omfattning.
  • I anslutning till ovanstående fråga om emperi så ser vi att det allt för sällan görs ordentliga utvärderingar i de satsningar som görs inom skolan. Det är skrämmande hur ofta satsningar kommer igång godtyckligt bara för att man fått loss pengar eller för att man har en eller flera som brinner för IT i skolan. Det behövs mycket bättre utvärderingar samt följeforskning i de satsningar som görs. Jag har nyligen haft samtal med personer involverade i införande av lärplattform i skolan där man från de som driver införandet på intet sätt vill göra en utvärdering då  man redan vet att de kommer att få svidande kritik.
  • Många som arbetar med IT i klassrummet är fantastiskt positiva och det är bra. Däremot kan det ibland bli väl positivt och där de icke initierade kan tycka sig ana en viss religiös touch i kollegans utläggningar. Faktum är att skall man beskriva och lyfta fram de positiva som sker i klassrummet så måste man också lyfta fram problemen. Detta är generellt ett problem inom IT i skolan att de som driver frågan vill så väl och det tror så mycket på sin sak att man väljer att utelämna det som funkat mindre bra, eller så blundar man t.o.m omedvetet för det. 
  • Många av de som har kommit igång med IT i skolan kan ta en hel del problem och krångel och faktiskt inte se dessa som ett problem utan som en utmaning. Andra som får samma problem blir helt ställda och känner sig lurade då det hade sagts att det var så enkelt.
Jag kan ha helt fel, det kanske handlar om Jantelagen men jag anser att det är alldeles för enkelt att skylla på andra när det till lika stor del kan handla om en själv. Med utvärderingar, forskning, tydlighet och klarsynthet så kan man få till ett samtal som handlar om pedagogik och mindre om religion.