tisdag 9 augusti 2011

Education Needs a Digital-Age Upgrade

I NY Times opinionsavdelning kan vi läsa om hur skolan idag måste fundera ett varv över hur vi utbildar och vad vi utbildar inom. Detta med tanke på att många av de som går i skolan idag inte kommer att hålla på med något som idag är känt, dvs. yrken som inte ens ännu behövs. Vem trodde för några år sedan att det skulle bli så stort detta med app-utveckling för mobila enheter?

Om så är fallet så har skolan ett mycket delikat uppdrag, inte det att försöka att skola elever till ett framtida samhälle som ingen vet något om, men däremot att än mer fundera över hur utvecklar den pedagogiska verksamheten. Vi kan inte hålla tillbaka den enorma kraft som finns hos många unga utan denna måste vi kunna nyttja för att få en skola som för eleverna känns viktig.

Frågan uppstår då genast....blir detta inte en flumskola? Det är möjligt om man inte är vaksam på det man håller på med. Eleverna måste igenom många tunga och svåra moment i skolan dels för att skolans styrdokument säger det men än viktigare är att förstå att dessa är viktiga och nödvändiga för att få en helhet. Matematiken är oerhört viktig att förstå men jag är säker på att man inte greppar den genom att hela tiden sitta och upprepa samma slags tal sida efter sida. Jag vet vad jag talar om för jag knäckte aldrig matematik-koden i grundskolan, idag ser jag dess tjusning och skönhet men inte på grund av att jag gick i skolan.

Med ny teknik kan vi faktiskt åstadkomma så mycket mer, skrivandet i bloggform har för många barn öppnat deras ögon till en spännande litterär värld medan andra finner svar på sina frågor om naturvetenskap och matematik på nya sätt.

Om vi låter följa med strömmen med ny teknik och nya sätt att kommunicera så tror jag att stora saker kan hända, vi kan i realtid följa börskurserna för att få spänning inom ekonomiämnet på gymnasiet samtidigt som vi försöker förstå de psykologiska mekanismerna som sätts igång i tider som nu (och börserna fortsätter att falla) samt hur dessa kan påverka vår värld och vad vi kan lära oss från tidigare börsnedgångar.

Vi kan inte lämna IT utanför skolan för IT är dörren in i verkligheten, inte tvärt om som en del vill mena. Genom att öppna denna dörr når vi ut i världen, till Afrikas horns svältområden såväl som till Wall-streets kostymklädda börshajar. Om varje ämne i skolan verkligen skulle ta sig tid över hur man kan nyttja IT i skolan så är jag säker på att skolans elever skulle inte bara längta till skolan...utan med den längtan kommer också kunskapen.

Världen är här mitt framför mig och jag är del av den.Tack Christian Castenskiold för att du delade med dig av filmen ovan. Fantastisk!