fredag 26 augusti 2011

Dunkels: Det finns ingen särskild nätmobbning

På den läsvärda sidan Forskning.se finns det en avdelning som handlar om mobbning och om den har flyttat ut på nätet. Elza Dunkels bloggar på Forskning.se och har författat ännu ett mycket bra inlägg som nyanserar debatten i hennes inlägg Det finns ingen nätmobbning! Elza är troligtvis den mest beläste forskaren i Sverige (Även internationellt) såväl som en mycket god praktiker inom IT och medier och hon skriver just det som även jag vill understryka, dvs "det finns ingen särskild nätmobbning". Elza lyfter fram ett intressant perspektiv som kallas för historisk minnesförlust, dvs att vi tenderar att glömma bort sådant som präglade vår egen vardag i t.ex. vår ungdom och att nya generationer alltjämt upprepar samma misstag som vi gjort.

Elza kommer att skriva flera inlägg om nätmobbning på Forskning.se, det ser jag fram mot.