onsdag 24 augusti 2011

Skola anmäler elev för fildelning

Läser just på IDG om att en 15-årig elev vid en svensk skola har blivit åtalad för fildelning efter det att elevens skola har anmälts av själva skolan. Det var i samband med att ett virus upptäckts på den dator eleven fått låna för sina studier det uppdagades att eleven också laddade ned filmer på denna dator samt även delade ut bitar ur dessa filmer (sk. BitTorrent-teknik). Detta resulterade i att skolan kontaktade åklagare som i sin tur kontaktade organisationen Rättighetsalliansen AB som tidigare gick under namnet Svenska Antipiratbyrån. Ärendet blir alltså en rättsak och detta är troligtvis den yngste fildelare som anmälts på detta sätt.

Jag antar att många läsare funderar över vad skolan ska göra, dvs ska skolan anmäla eller invänta en ev. anmälan från åklagare som fått uppgifter om att fildelning pågår vid just den skolan. I nyheten saknas mycket information så det är svårt att göra sig en bra bild av vad som har hänt. Jag antar dock att skolan lutat sig mot ngn policy och avtal som eleverna skrivet under och lovat att följa. Om så är fallet och det framgår i avtalet mellan skola och elev att missbruk av datorn kan innebära polisanmälan så har skolan formellt handlat rätt.

Men etik handlar mer än om att följa avtal utan etik handlar om att ta det allvarliga allvarligt. Nu menar jag inte att fildelning är inte allvarligt men frågan är om detta snedsteg för en ung elev som säkerligen inte förstår de ev. konsekvenserna av att fildela verkligen skall hanteras via en anmälan.

en skola fyller flera funktioner utöver själva läruppdraget, det handlar om att forma en värdegrund och diskutera t.ex. lagöverträdelser för att skola in dem i vuxenlivet. Vi ska inte kasta in dem i detta vuxenliv och som skola anmäla både det ena och det andra. Vi kommer då inte att skapa en trygg miljö för våra elever utan snarare neutralisera skolans funktion till att bli ännu en polisiär verksamhet. Jag kan ha fel och vill verkligen höra mina läsares röster i detta.