måndag 15 augusti 2011

Expert på medier - digital kompetens i Lgr 11

Medierådet har idag släppt sin handbok med "förslag om hur lärare kan använda medier i undervisningen och samtidigt öka elevernas digitala kompetens". Expert på medier - digital kompetens i Lgr 11 är namnet på handboken och utgår från den nya kursplanen i samhällskunskap årskurs 9, den kan laddas ned på sajten Mediekompass som är statens medieråds nya webbplats. Kopplat till detta material har också en mötesplats för vuxna som arbetar med barn och medier skapats, denna återfinns här: forum.statensmedierad.se.

Ett bra initiativ som jag hoppas så många lärare som möjligt får möjlighet att ta del av.