onsdag 31 augusti 2011

Elev som fildelat friad i tingsrätten

I förra veckan var den stora nyheten att en rektor på en skola i Göteborg hade, efter det upptäckts att en 15-årig elev laddat hem filmer samt delat ut dem, anmält detta till polisen (se tidigare inlägg: Skola anmäler elev för fildelning). Rättegången i tingsrätten resulterade i att eleven ifråga friades. Ett hårt slag mot industrin som under senaste åren mycket aktivt arbetat för att statuera exempel genom att dra fildelare inför rättslig prövning. 15-åringen friades eftersom rätten ansåg att eleven inte anses ha agerat med uppsåt eller med oaktsamhet. Domen kommer att överklagas.

Vad innebär nu detta? Innebär det att alla elever som på olika sätt begår upphovsrättsliga brott i sitt skolarbete (t.ex. laddar ned en bild för att använda för ett digitalt collage eller nyttjar en musikfil som man inte har rätten till) nu måste vara på sin vakt? Eller innebär detta också att rektorer på skolorna även ska se till att alla bilder mm som finns i skolans nätverk vare sig det är i lärarens eller elevens datorer skall anmälas? Varför har det blivit så tydlig att när det handlar om film eller musik så anmäler man men när det handlar om andra upphovsrättsliga brott så är det inte en fråga som rör många?

I grunden bottnar detta i den för de flesta skolledare och rektorer i att man helt enkelt saknar kunskap om vad upphovsrätten omfattar. Det enda man känner till är att film är sådant som är olagligt. Än en gång så är detta en etisk fråga och en värdegrundsfråga som inte är endast en elevfråga utan rör hela den kommunala verksamheten. Och frågan handlar inte bara om lag och rätt utan just om hur ska vi kunna arbeta digitalt utan att för den delen arbeta olagligt.

TIll syvende och sist är problemet lagstiftningen. Vi skulle behöva nya nationella avtal som reglerar upphovsrättslagen i skolan på samma sätt det finns kopieringsavtal vad gäller böcker och stenciler. Mitt förslag är att klassa det digitala klassrummet under samma rättigheter som i det analoga.


1 kommentar:

  1. Och det förslaget låter definitivt bra. Jag finner det också intressant, eller horribelt, att vi inte lägger någon tyngd på bilder när det egentligen är samma sak.

    SvaraRadera