onsdag 24 augusti 2011

Böcker med soundtrack...kan det vara något?

Med tekniken öppnas nya dörrar, en del satsningar och idéer blir till fantastiska produkter medan andra är mer tveksamma. Jag tycker mig se att många håller på att experimentera med boken i digital form genom att skapa nya bokupplevelser på olika sätt. Jag har tidigare skrivit om sociala böcker såväl som Al Gores bok Our Choice. Böcker som på olika sätt försöker att fördjupa eller förändra vårt sätt att läsa böcker. Nu har ett nytt företag lanserat idén om böcker med musik till, eller snarare soundtrack till boken, så kallad Booktrack.  Det handlar alltså om att när du läser en bok så kan du också lyssna till kanske dramatisk eller romantisk musik just när man läser om t.ex. något romantiskt. Likaså hör du lite subtilt knastrandet från elden eller några fotsteg. Allt synkat till just den rad som du läser. Det gäller att följa en markör och läsa enligt den för att upplevelsen ska bli total.

Det finns en testversion av Sherlock Holmes och The Adventure of the Speckled Band som är möjlig att ladda ned till iPad eller iPhone (se mer på Booktrack). Frågan är om detta är något som kommer att tilltala många eller något som blir något av en dagslända? Det tycker i alla fall Charlie Sorell på Wired som skriver följande i artikeln Bad Ideas: Booktrack Adds Sound Effects And Music to Books.
"It’s incredibly jarring. The beauty of a book is that the whole world is as real as you can imagine it to be. Adding tawdry effects doesn’t enhance the experience — it just makes the whole thing seem fake. You know how a bad visual effect can pull you right out of a movie? This is the same, only worse."
Se mer via filmen nedan: