måndag 22 augusti 2011

"Lärare för dåliga på IT"

I Twitterströmmen snappade jag upp Brian Kotts tweet gällande SVTs nyhet om att lärare är för dåliga på IT. Detta anser enligt ATEA som i en enkätundersökning frågat 400 skolledare på Sveriges högstadium och gymnasium (dvs nästan 17% av skolledarna). Intressant läsning men inte helt sann tror jag. För det första är jag inte heller säker på att skolledarna alla gånger vet vad som krävs för att nyttja IT i skolan och för det andra så saknas det rätt ofta en tydlig pedagogisk tanke när man inför IT i skolan samtidigt som det inte sällan blir lite stopp i processen när IT-avdelningar och skolan inte helt är inne på samma spår.

Men visst behövs det utbildning av lärarna men det krävs också att tid ges för detta så att de val som lärarna gör baseras på pedagogiska grundval och inte på maskinen eller tekniken i sig. Givetvis är tekniken en förutsättning men inte målet (hur många gånger har man inte sagt det-slitet uttryck).

Med tanke på att flertalet rektorer som ännu inte infört IT i skolan ändå överväger att göra det, trots att kunskaperna enligt dessa är dåliga hos lärarna så blir jag lite orolig. Om man nu anser att IT-kunskaperna är för dåliga finns det inte risk för att en satsning på datorer till samtliga elever medför att resultat blir negativt?

I oktober får jag möjlighet att på rektorsprogrammet tala inför 140 skolledare om just detta med IT i skolan, det ser jag fram mot då vi kan vrida och bända denna frågeställning utifrån och in.

Se inslag på Rapport här.