onsdag 10 augusti 2011

“We are not trying to redefine the textbook, we are trying to redefine how you learn.”

Jag har tidigare skrivit om sociala böcker här på bloggen. Tanken är att jag i en social bok kan dela mina understrykningar, kommentarer via något socialt medium (oftast Twitter eller Facebook). Sociala böcker har ännu inte slagit igenom men jag vill mena att idén är mycket god. Detta att kunna läsa en studiebok och dela frågor och funderingar med andra är inte dumt alls. Eller det att läsa en skönlitterär bok och dela upplevelsen med en annan, det blir en digital bokcirkel som spränger alla gränser och ramar. Nu blev inte Socialbooks den stora möjligheten som jag hade hoppats på där man kan lägga in sina egna böcker eller så, där blev man begränsad av det utbud som tillhandahölls av SocialBooks och i mångt och mycket består av klassiker där upphovsrätten utgått. Kan visserligen fungera bra i engelsk litteratur men det krävs att man får in ny och fräsch litteratur för att det ska bli läsvärt.

Det amerikanska företaget Kno nu släppt en iPad-app som är mer inriktad mot högre utbildning, den går inte att ladda ner i Sverige tyvärr men jag har testat den. Det är Knos´s CEO Osman Rashid som citeras i bloggrubriken moch ambitionen är hög. Det som är intressant med denna är att här kan jag göra understrykningar och anteckningar som jag sedan delar med andra. Detta innebär att två medstudenter skulle kunna dela sina synpunkter mm i den kurslitteratur som används.

Det går också att utöka funktionaliteten i böckerna med multiple-choice alternativ mm
Man ordnar sina böcker utifrån de kurser man läser (Kno har har även listat samtliga universitet som ingår i samarbetet med Kno och jag tror att det finns en koppling mellan kurslitteraturlistor och appen, men detta är lite oklart då det strulat med appen under dagen) och får en bra överblick vilka böcker som ingår i kursen.


Detta är nästa steg som tas från att bara låna e-böcker till att faktiskt interagera med andra människor som läser samma bok, än mer intressant blir det om vi dessutom kommer att få se dynamiska böcker som växer allteftersom fler bidrar till dem, detta finns på nätet men inte på detta vis vad jag förstår. Jag hoppas att bokbranschen förstår att det är viktigt att fundera över hur man skapar framtiden böcker och att de drar lärdom av musik- och filmindustrin som på grund av sin konservativa bild av sina kunder och sina produkter inte förstod att våga och tänka annorlunda. Vilket bokförlag blir litteraturens Spotify eller Headweb/Voddler?

Tag del av nedanstående film (rätt så dålig med tanke på att man inte ser så bra vad som händer) för att få lite mer hum om hur det går till: