torsdag 31 januari 2013

Ett papperslöst samhälle-blir det bra?


Vi har så länge talat om ett papperslöst samhälle och förhoppningar har legat och ligger fortfarande på elektroniken som ersättare av tidningar och böcker. En utveckling som i och för sig är önskvärd och som vi närmar oss allt mer. Pappersindustrin möter just nu svåra stunder då deras produkter efterfrågas i allt mindre omfattning och när vi inom handeln ser att kvitton blir allt mer digitala så håller saker på att förändras onekligen. I en satsning som heter Paperless2013 så vill Google mfl bidra till att finna lösningar som innebär att vi inte behöver använda skrivaren alls.

Inom skolan skrivs det fortfarande ut stora mängde papper och frågan om ens hälften av dessa egentligen behövs (se tidigare inlägg om detta).

Men frågan är om vi vinner så mycket genom att minska ned på pappersförbrukningen? Samtidigt som vi minskar antalet utskrifter så ökar vi hela tiden vårt energibehov med allt fler digitala enheter som behöver laddas och här måste man nog tänka till rejält både vad gäller våra vanor att alltid ha enheter igång samt se till att man har resurssnåla enheter. Det finns en hel del skrivet om dettaVi måste se vår miljöpåverkan som en helhet och om vi ändå ha digitala enheter så kan vi kanske nyttja dem något mer istället för att skriva ut. Och så småningom kanske vi inte alls behöver tidningar utan vi kan få läsmiljöer som blir behagliga även för de som är vana med morgontidningen. Vi ser också att det finns en viss hysteri i att alltid ha det senaste (jag ingår tyvärr i den gruppen också) och frågan är om vi rent moraliskt alltid kan köpa de nya produkterna med tanke på miljöpåverkan? 

Det här är en svår fråga för ju mer man gräver i den, desto svårare blir den. Men om nu skolor satsar på att köpa in datorer och läsplattor till eleverna så måste man samtidigt ha en plan för hur man skall minska papparsutskrifter och kanske också bokinköp. Det tvingar också förlagen till att fundera hur de skall utveckla sina produkter som nu är i pappersform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar