fredag 25 januari 2013

Studera ditt sociala jag

Appen Gabi kan sortera ut
relationsstatus
Vi är sociala varelser i alla våra möten. Vi har alltid interagerat men aldrig tidigare har vi i efterhand kunnat studera våra relationer så ingående. Med sociala medier kan vi idag få sådan information om oss själva och det är information som inte baseras på en känsla eller vad vi anar utan på fakta. Det kommer fler och fler tjänster som på olika sätt visar vilka relationer vi har och hur min omgivning ser ut. En sådan är t.ex. appen Gabi (Get Your daily dose of Facebook) som sorterar ut t.ex. vilken relationsstatus mina vänner på Facebook har eller vilka statusposter som har fått mest uppmärksamhet i mitt nätverk på Facebook.

Detta kan givetvis nyttjas på olika sätt men samtidigt kan det vara oerhört givande för en själv att se hur den transparenta världen ser ut idag. Än tydligare blir det om man går in på Wolfram Alphas mycket intressanta Facebook-report tjänst där jag får mycket ingående information över mitt liv på Facebook. Här får jag inte bara statistik över vilka uppdateringar som varit mest uppskattade utan även information om vilka tider som jag uppdaterar utslaget på en vecka, vilka vänner som bor längst norrut såväl som söderut eller hur mina vänner hänger ihop med varandra överskådligt presenterat i en relationskarta. Jag kan se vilka personer som i mitt nätverk egentligen är en social outsider, dvs som inte riktigt ingår i mitt nätverk eller knyts samman med andra på samma sätt som övriga vänner.

Det går dessutom att bryta ned statstiken ytterligare om man vill
Denna tjänst skulle varje elev behöva studera och här finns underlag för flera timmar samtal eller elevuppgifter med fokus på en mängd olika frågeställningar som etik, geografi, matematik, statistik, samhällskunskap, teknik mm mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar