måndag 28 januari 2013

Mentimeter ger möjlighet till bättre interaktion med århörare

Jag har tidigare nämnt Mentimeter på denna blogg, det är en tjänst där man kan interagera med sina åhörare genom att man via mobil eller dator kan rösta anonymt. Vanligtvis bygger dessa röstningsverktyg på att man får välja mellan olika alternativ vilket i sig är bra men nu har Mentimeter i sin Premiumversion byggt in två nya och intressanta funktioner. Den ena bygger på att man kan nyttja 100 poäng och lägga så många poäng man önskar på alternativen. Nedan ser ni ett exempel på detta, ni kan själva gå in och rösta på denna adress så deltar ni i denna mycket hastigt ihopslängda undersökning: Vad är det viktigaste vid en satsning på IT i skolan?  
Resultat:Den andra funktionen är att kunna svara på ett antal frågor och vikta dessa och resultaten hamnar därefter i ett rutnät som du själv bygger. Det hela är mycket enkelt och det som är det svåra är att komma upp med bra frågor och goda alternativ (vilket jag totalt misslyckats med i bilden nedan).

Mina erfarenheter av att arbeta med undersökningar och attityder under föreläsningar och lektioner är enbart positiva, särskilt då det är så enkelt och det inte krävs någon app eller programvara för att kunna delta. 

Om du inte har testat detta under en föreläsning eller lektion så kan jag inte annat än att uppmana dig att testa, eller varför inte låta dina elever skapa egna undersökningar.