tisdag 8 januari 2013

Vad kan vi lära oss av P4 Västs granskning?

Tre inslag har sänts av P4 Väst vad gäller TÄNK OM, Apple och kommuners upphandlingar av IT i skolan. En fråga som är komplicerad och som egentligen inte handlar så mycket om TÄNK OM utan snarare dels om hur upphandlingar går till och i vilken grad konsulter som arbetar åt TÄNK OM kan påverka dessa upphandlingar så att de leder till att en kommun upphandlar just TÄNK OM och Apples hårdvara. Det som framkommer i reportagen är främst två saker, dels så är kommuner dåliga upphandlare och avsaknaden av beställarkompetens, det andra är huruvida det går att påverka upphandlingar. Samtidigt i de sociala mediernas flöden så tystnar frågan rätt snart. Ingen bemöter dessa synpunkter och de konsulter som känner sig klämda säger ingenting, antingen för att är satta med munkavle från TÄNK OM eller så har de helt enkelt inget att säga. Frågan tigs ihjäl vilket är en effektiv metod för att lägga locket på. På samma sätt hanterade TÄNK OM mina funderingar i mitt inlägg om TÄNK OMs egen forskare Ruben Puentedura och ett redefinierat lärande. Ingen kommentar alls från vare sig konsulter som talar om detta dagligen eller TÄNK OM.

När P4 Väst ifrågasätter TÄNK OM så twittrar företrädare för TÄNK OM mer frenetiskt än vanligt om allt annat än just det som P4 väst tagit upp för att på så sätt styra frågan bort ifrån sig själva eller TÄNK OM.

För egen del så ömmar jag för de TÄNK OM konsulter och kommuner som har kommit i kläm i denna fråga i kölvattnet av en smart och effektiv marknadsföring. TÄNK OM är inte det enda utbildningsföretag som det handlar om, det finns fler agenter inom detta område vilket inte är underligt med tanke på vilken fantastisk kassako skolan har blivit när det handlar om IT.  Vi har folk som sitter på statliga skolmyndigheter och som driver frågan om IT i skolan samtidigt som man arbetar som utbildningskonsult och säljer hårdvaror till skolor. Vi har rektorer som är knutna till olika utbildningsföretag som givetvis ser att man kan få mer klirr i kassan om vi nyttjar just detta företags tjänster. Detta är orimligt och definitivt oetiskt.

Eller hur ska man se på det faktum att Apple har inbjudit upphandlingsansvariga till information där man kan lära sig att upphandla 1:1 med ett pedagogiskt perspektiv och där man uppmuntrar till att gå från ramavtalen som finns via SKL och där man "mörkar" det faktum att en person som nämns i dokumentet är knuten till TÄNK OM. Se dokument nedan:

Men det är tystnaden som jag oroar mig för. Skolmyndigheter bör ha synpunkter på detta och i högre grad efterfråga relevant forskning som stödjer ett fortsatt arbete med IT i skolan. Det finns mängder med goda erfarenheter och hejarop som säger att allt går fort och bra men bilden är alltid mer omfattande och komplicerad än så. Det förefaller som en stor del av skolvärldens expertis har tystnat och ersatts av  marknadskrafter med framtidsenlig lean-filosofi.

Dessutom vore det önskvärt att inte minst de kommunala skolorna blir bättre på att premiera de lärare som gör viktiga insatser i skolorna och driver en pedagogisk utveckling. Om de inte får uppmärksamhet så väljer de klart att arbeta som konsulter istället. Jag har tidigare sagt det och säger det igen...det vore olyckligt om vi outsourcar pedagogiken till kommersiella företag. Den utvecklingen skall ske i skolan.

Ytterligare måste lärarutbildningarna på högskolorna bli så mycket bättre på att utbilda kommande lärare till att omfatta en informationskompetens som inte bara handlar om pedagogik och kunskap om IT i skolan utan även omfatta en hög etisk medvetenhet. Där har jag en hemläxa att göra.

Vi måste ha ett öppet samtalsklimat men jag får intryck av, eller snarare vet, att många tycker saker men inte vågar säga det öppet. Har vi kommit så snett i debatten att vi inte kritiskt vågar tala om skolutveckling så är det bekymmersamt.