tisdag 8 januari 2013

Vad kan vi lära oss av P4 Västs granskning?

Tre inslag har sänts av P4 Väst vad gäller TÄNK OM, Apple och kommuners upphandlingar av IT i skolan. En fråga som är komplicerad och som egentligen inte handlar så mycket om TÄNK OM utan snarare dels om hur upphandlingar går till och i vilken grad konsulter som arbetar åt TÄNK OM kan påverka dessa upphandlingar så att de leder till att en kommun upphandlar just TÄNK OM och Apples hårdvara. Det som framkommer i reportagen är främst två saker, dels så är kommuner dåliga upphandlare och avsaknaden av beställarkompetens, det andra är huruvida det går att påverka upphandlingar. Samtidigt i de sociala mediernas flöden så tystnar frågan rätt snart. Ingen bemöter dessa synpunkter och de konsulter som känner sig klämda säger ingenting, antingen för att är satta med munkavle från TÄNK OM eller så har de helt enkelt inget att säga. Frågan tigs ihjäl vilket är en effektiv metod för att lägga locket på. På samma sätt hanterade TÄNK OM mina funderingar i mitt inlägg om TÄNK OMs egen forskare Ruben Puentedura och ett redefinierat lärande. Ingen kommentar alls från vare sig konsulter som talar om detta dagligen eller TÄNK OM.

När P4 Väst ifrågasätter TÄNK OM så twittrar företrädare för TÄNK OM mer frenetiskt än vanligt om allt annat än just det som P4 väst tagit upp för att på så sätt styra frågan bort ifrån sig själva eller TÄNK OM.

För egen del så ömmar jag för de TÄNK OM konsulter och kommuner som har kommit i kläm i denna fråga i kölvattnet av en smart och effektiv marknadsföring. TÄNK OM är inte det enda utbildningsföretag som det handlar om, det finns fler agenter inom detta område vilket inte är underligt med tanke på vilken fantastisk kassako skolan har blivit när det handlar om IT.  Vi har folk som sitter på statliga skolmyndigheter och som driver frågan om IT i skolan samtidigt som man arbetar som utbildningskonsult och säljer hårdvaror till skolor. Vi har rektorer som är knutna till olika utbildningsföretag som givetvis ser att man kan få mer klirr i kassan om vi nyttjar just detta företags tjänster. Detta är orimligt och definitivt oetiskt.

Eller hur ska man se på det faktum att Apple har inbjudit upphandlingsansvariga till information där man kan lära sig att upphandla 1:1 med ett pedagogiskt perspektiv och där man uppmuntrar till att gå från ramavtalen som finns via SKL och där man "mörkar" det faktum att en person som nämns i dokumentet är knuten till TÄNK OM. Se dokument nedan:

Men det är tystnaden som jag oroar mig för. Skolmyndigheter bör ha synpunkter på detta och i högre grad efterfråga relevant forskning som stödjer ett fortsatt arbete med IT i skolan. Det finns mängder med goda erfarenheter och hejarop som säger att allt går fort och bra men bilden är alltid mer omfattande och komplicerad än så. Det förefaller som en stor del av skolvärldens expertis har tystnat och ersatts av  marknadskrafter med framtidsenlig lean-filosofi.

Dessutom vore det önskvärt att inte minst de kommunala skolorna blir bättre på att premiera de lärare som gör viktiga insatser i skolorna och driver en pedagogisk utveckling. Om de inte får uppmärksamhet så väljer de klart att arbeta som konsulter istället. Jag har tidigare sagt det och säger det igen...det vore olyckligt om vi outsourcar pedagogiken till kommersiella företag. Den utvecklingen skall ske i skolan.

Ytterligare måste lärarutbildningarna på högskolorna bli så mycket bättre på att utbilda kommande lärare till att omfatta en informationskompetens som inte bara handlar om pedagogik och kunskap om IT i skolan utan även omfatta en hög etisk medvetenhet. Där har jag en hemläxa att göra.

Vi måste ha ett öppet samtalsklimat men jag får intryck av, eller snarare vet, att många tycker saker men inte vågar säga det öppet. Har vi kommit så snett i debatten att vi inte kritiskt vågar tala om skolutveckling så är det bekymmersamt.

9 kommentarer:

 1. Först och främst vill jag säga att den här diskussionen inte handlar om huruvida Tänkomkonsulterna är duktiga och hedervärda personer. Det är de säkert och den här diskussionen har bäring på helt andra saker. Tråkigt är också att Tänkoms Twitter blir spammat med massa trams.

  Jag ser tre huvudsakligar problem med det som händer nu och Tänkom.

  För det första är det kommunernas blåögdhet. Att man tillåter sina anställda att ha sidouppdrag för en leverantör vilken personen i fråga är satt upphandla prylar/tjänster från. Jag har väldigt svårt att se det rimliga i det.

  Det andra är konstruktionen av Tänkom där finansieringen sker via Apple men det inte framgår tydligt. Det är visserligen ingen hemlighet men jag vet att det är många som inte har förstått att Tänkom är ett marknads/säljbolag för Apple. Det får man naturligtvis vara men det är inte OK att segla under falsk flagg.

  Kanske är det denna konstruktion som har gjort det möjligt att sitta på dessa dubbla stolar. Har de chefer ute i kommunerna som godkänt anställningsavtalen med Tänkom förstått vad det är för bolag deras anställda skall arbeta för? Hur många kommuner skulle låta sin IT-chef arbeta detid som säljare på Samsung och sedan ansvara för kravspecen för datorerna till socialtjänsten?

  Jag tycker också att man ställer Tänkom till svars för fel saker. Det är ju inte Tänkoms sak att svara på frågan om deras konsulter kan påverka kommunens val av leverantör eller inte. Det är en fråga för kommunen och ingen annan. Precis som vilket kommersiellt bolag som helst vill man ju in och påverka köpbeslut, det är ju det all försäljning handlar om.

  Tänkom måste däremot svara för hur de presenterar sig och hur de finansierar sin verksamhet. Om de är finansierad av Apple måste det framgå tydligt, annars är det svårt att förhålla sig till det de säger. Precis som Tänkom själva säger är källkritik viktigt i dessa tider.

  Tänkom har också ett ansvar för hur de bedriver debatten om skolutveckling. För mig som har betraktat det hela utifrån har de en tendens att göra sig lustiga eller mästra de som tycker annorlunda. Forskningsläget är såvitt jag har förstått mycket osäkrt och ingen kan påstås veta vad som är sant. Då om någon gång är väl öppenhet, nyfikenhet och respekt för varandra viktigt för att vi skall komma framåt.

  /
  J

  SvaraRadera
 2. Jag tycker du har en poäng där. Det verkar som att Tänk Oms tänker sig själva som en tankesmedja som driver svensk skolutveckling framåt när de egentligen bara är ett säljbolag för Apple. En naturlig effekt på detta borde vara att de kommuner som har anställda extraknäckande hos Tänk Om funderar igenom ifall det verkligen är korrekt och Tänk om borde vara tydliga i sin avsändare; vi säljer Apples produkter och förespråkar en pedagogik som passar bra med Apples produkter.

  Sedan är det väl inte helt ok att konsulterna är exklusiva med Tänk Om? Det är väl inte rimligt att en ikt-pedagog i Ystad inte får hjälpa grannkommunen ifall de inte har valt Apples produkter.

  Man kan tycka vad man vill om härvan i Göteborg men där försökte i alla fall politiker och tjänstemän rätta till misstagen; i den här härvan gäller locket på.

  SvaraRadera
 3. Jag svara anonymt av olika skäl, men jag har sett mycket grova felaktigheter i Tänk Oms verksamhet, och också från Apple-leverantörers sida. På den gymnsieskola där jag jobbade tog vår lokale Apple-fantast hjälp av Tänk Om för att få ordf. i Skolnämnden att driva frågan om att införa 1-1. Jag vet att denna politiker bjöds in till möten med Tänk Om och en lokal Mac-återförsäljare, och att "varuprover" delades ut. Det sades att skolan skulle få välja modell samtidigt som politikern på sin blogg drev uppfattningen att vi borde välja Mac. Vid den interna diskussionen i skolans kommunikationssystem märkte jag att samme Applefantast vidarebordrade all intern korrespondens till återförsäljarens säljrepresentant. Kommunens sedvanliga inköpsavdelning rundades i det här fallet och istället bildades en upphandlingsgrupp vid skolan som bestod av lärare. Vår "Applefantast" ingick och fick i uppdrag att skriva själva kravspecen. För mig berättade han att han hade fått det skriftliga förslag som han senare lade fram och som antogs direkt av den tilltänkte macåterförsäljaren, och förslaget var specat när på exakt vad det skulle vara för CPU-modell, vilket material chassit skulle var gjort av, och vilket material sleeven (skyddet) skulle vara gjort av. Allt detta var identiskt med ett förslag som leverantören skickat tidigare. Jag vet massor omständigheter där man varit direkt ohederlig, där man utlovat t.ex. automatiska uppgraderingar mm. Vi köpte massor av internutbildning, även till eleverna "för att alla skall lära sig använda macen". Den internutbildning sköttes av en säljare hos återförsäljaren och var en spektakulär show. Man tog upp lite om hur man startar vanliga program på en Mac men lika mycket handlade om att iPhone är världens bästa telefon och att nu skall alla skaffa sig en iPad. Osv. Jag hoppas att i alla fall en högskolelärare och civilkurage nog att yttra sig om sina egna erfarenheter. Själv har jag tröttnat totalt och lämnat skolvärlden. Alla dem som bröt mot LOU har blivit befordrade. Evelina Myrbäck har fått alla detaljer och mina kontaktuppgifter.

  SvaraRadera
 4. Hej och tack för era kommentarer, det uppskattas och ger en vidare bild av hur skolsverige kan se ut. En fråga dock, ni har samtliga valt att vara anonyma, varför? Jag antar att det finns goda skäl och det vore intressant att få ta del av dessa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för detta. Jag har länge tyckt att Tänk om rörelsen och kopplingar till Apple och Rektorsakademin borde granskas, både ur ett IT pedagogiskt perspektiv men inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.
   Efter att sökt efter företaget Tänk om och inte funnit ett sådant har jag blivit än mer fundersam till Tänk om som seriös partner inom utveckling av IT i skolan. Jag har kommit fram till allt det som redan beskrivits ovan och funderat på om inte detta borde granskas av Uppdrag granskning.
   Tänk om är inte ett registrerat varumärke hos PRV. De fick avslag av PRV 2010 då varumärket redan var upptaget. Att ändå använda ett redan registrerat varumärke brukar inte vara OK.
   Företaget heter TO i Sverige AB regnummer Org. nr. 556606-7855
   Noteras bör följande: Organisationsnummer för Rektorsakademien i Sverige AB är 556606-7855

   Samma adress i Stockholm. Kopplingen historiskt till Apple finns klart och tydligt förklart när man läser om företagen.

   http://www.proff.se/foretag/to-i-sverige-ab/-/skolor-och-utbildning/10217330-1/

   Jag har nu också förstått att Rektorsakademin är ett vinstdrivande företag

   Ang jäv så kan man fundera på hur kommunens IKT samordnaren i Ystad och hans fru båda kan arbeta för rörelsen Tänk om genom egen eller egna firmor samtidigt som de har beslutande kommunala uppdrag inom detta område.
   Kanske inte så konstigt att samtliga skolor i Ystad inom kort bytt till Appledatorer och att de har genomgått Tänk om utbildningar.
   På 90-talet gjorde Apple ett motsvarande försök att ta över IT i skolan. Då i samarbetade de med Lärarförbundet. Precis som nu byggde systemet på att man skulle anställa pedagoger som lärspridare.
   Precis på samma sätt man nu kallar Tänkomarna för lärspridare. Då gick det inte utan projektet dog efter en tvist som gick ända upp i HD.
   För min del får man gärna använda vilken plattform som helst bara man inte måste begränsa den pedagogiska användningen pga att några lärspridare tillsammans med Apple drar upp gränser satta ur ett icke svenskt läroplansperspektiv. Helt anpassade till ett enda datormärke och de verktyg som tagits fram till denna.

   Jag hoppas att det kan bli en riktig granskning av denna rörelse så vi kan utveckla IT i skolan utifrån ett svenskt skolperspektiv. Vi har så många bra exempel på hur IT bidragit till elevernas lärande alltifrån skolår 1 tom gymnasiet. Lärarna har haft sina metodverktyg (program) med vars hjälp de kunna öka kvaliteten på sin undervisning och eleverna har haft sina lärverktyg som hjälpt dem till ett bättre lärande. När någon person inom skolan/kommunen med eventuella icke pedagogiska grunder (Läs ekonomiska grunder) får kommunen att byta till Mac har många lärare och elever blivit fråntagna sin fungerande verktyg. Detta har fått konsekvenser som säkeert många inte förutsett. eller som en lärare sa som nu fått Mac. Tack o lov! Jag har gömt en PC i mitt rum så jag kan ge eleverna det stöd som de behöver.

   Rörelsen Tänk om påminner väldigt mycket om andra amerikanska rörelser som alla ger människan ett begränsande liv och begränsande tankefrihet.

   Anonym pedagogisk IT utvecklare

   Radera
 5. Martin (@easedrop på twitter)10 januari 2013 17:48

  Jag har med stort intresse följt den senaste dagarnas rapportering kring Tänk Om/Apple. Kanske skulle jag egentligen skrivit ett eget blogginlägg om mina tankar kring detta, men eftersom jag saknar en lämplig plattform för det jag nu skriver så får det ett par kommentarer här (på grund av begränsningen av antalet tecken i kommentarerna). För jag skriver i egenskap av privatperson och inte som företrädare för den skola som jag är IT-ansvarig på. På Twitter heter jag @easedrop, så jag bryter väl trenden lite genom att inte vara helt anonym i denna kommentarstråd (och den som besitter lite ”google skills” har nog inga problem att hitta hela mitt namn om de så önskar). ;)

  Personligen så tycker jag att det som P4 har tagit upp kring Tänk Om-konsulterna som jobbar som lärare/rektorer/inköpsansvariga inte är så upprörande. Som jag har förstått så har de flesta blivit konsulter åt Tänk Om efter att deras skola/kommun genomfört en 1-1 satsning och dessutom så tror jag (och hoppas) att dessa personer är så pass kloka och ärliga att de inte sätter sig själva i en jäv-situation. Men det är ändå bra att det granskas och tas upp till diskussion. Det jag däremot tycker är tråkigt är att dessa duktiga pedagoger som extraknäcker som Tänk Om/Apple-konsulter och ger föreläsningar/utbildningar blir exklusiva för stora skolor som köper in Apple-produkter. Det sista skolsverige behöver är att stora företag som t.ex Apple knycker åt sig de bästa pedagogerna som i princip får agera som Apple’s förlängda säljavdelning.

  Den kritik som jag personligen har angående Tänk Om är att det är en (relativt) dold förlängning av Apple’s säljavdelning, och att de krav som ställs av Apple för att få delta är, som i mitt exempel både kostsamma och i mitt tycke orimliga.

  Eftersom jag är IT-ansvarig på en mindre (fri)skola som använder Apple-produkter så har jag stött på Tänk OM. Första gången fick jag en folder av vår återförsäljare och fick intrycket att det var något vi skulle satsa på, även om skolan redan var igång med en 1-1 satsning sedan ett par år. När det sedan var dags att lägga en datorbeställning inför det nya läsåret så stötte jag på patrull och vår skola blev i slutligen nekad av Apple’s utbildningsansvarig Ove Lidström att delta i Tänk Om. Vid det tillfället visste jag inte att det var Apple själva som nekat skolan eftersom jag inte hade förstått den starka kopplingen mellan de två bolagen. Men jag fick i efterhand bekräftat att det faktiskt var Apple’s Ove Lidström som stod bakom beslutet med motiveringen att skolan ”inte köpte hela konceptet”.

  Anledningen till att skolan nekades var att jag inte ville lägga till Apple Care på de 55 MacBook Air som skolan lagt en beställning på. För de som inte vet vad Apple Care är så innebär det att fabriksgarantin förlängs till 3 år istället för 1 år. Kostnaden för Apple Care är 2.295 kronor inklusive moms per dator. Med andra ord skulle det därför ha kostat skolan 126.225 kronor för Apple Care utöver kostnaden för de 55 datorer som skulle köpas in. För att få skicka en rektor + en till på ”Tänk Om”-utbildning så krävde Apple att vi skulle lägga till Apple Care på vår beställning för att, som de själva uttryckte det, ”man måste köpa hela konceptet”.

  (forts följer nedanför...)

  SvaraRadera
 6. Martin (@easedrop på twitter)10 januari 2013 17:52

  Nu kanske Apple Care låter som en bra ”deal”, men när man leasar datorer så ingår alltid en försäkring från leasingbolaget som ger ett bättre skydd med en självrisk på c.a 1500 kronor. Apple Care täcker bara fabrikationsfel och inte ifall datorn åker i golvet och skärmen spricker eller om man spiller kaffe i datorn.

  Jag ska dock poängtera att om beställningen gällt någon annan bärbar Apple-dator än MacBook Air så hade jag nog valt AppleCare. Min erfarenhet som IT-tekniker/ansvarig gör att jag vet att det som går sönder som man kan få utbytt på fabriksgaranti i bärbara elevdatorer är allt som har rörliga delar, dvs CD-läsare samt hårddiskar av den ”äldre” sorten som inte är SSD. Eftersom MacBook Air inte har någon CD-läsare och en SSD-disk så anser jag att kostnaden för Apple Care är onödig med tanke på att man redan har en försäkring som ingår i leasingavtalet som dessutom täcker betydligt mer än fabriksfel.

  Jag vägrade att gå med på att lägga till Apple Care, har man budgetansvar så vill man att alla pengar användas på rätt sätt. Istället tog jag direktkontakt med Tänk Om för att fråga om de gick med på att skolan skulle betala utbildningarna direkt ”vid sidan av” datorbeställningen. Eftersom det inte står hur mycket Tänk Om-kurserna kostar så blir det ju svårt att bedöma om det är värt att ”köpa hela konceptet”, men till slut fick jag reda på av Tänk Om att rektorsutbildningen kostade c.a 30.000 kronor per plats. Så i vårt fall så skulle jag ha sparat dryga 60.000 kronor på att inte välja Apple Care och betala de två rektorsutbildningarna vid sidan av. Men, man fick inte köpa kurserna ”vid sidan av” utan Apple’s godkännande fick jag reda på av Tänk Om. Summan av kardemumman var att skolan inte fick ta del av ”Tänk Om”.

  Det var då jag började fundera på hur mycket skattepengar som, enligt min åsikt, går åt i onödan när t.ex kommuner gör stora upphandlingar och går med på att ”köpa hela konceptet”. Jag fortsatte att gräva lite kring Tänk Om och det var då jag upptäckte den starka kopplingen mellan Apple/Tänk Om. Så det är av dessa händelser som jag upplever det som att Tänk Om fungerar som ett väldigt effektivt PR-verktyg och en förlängning av Apple’s säljavdelning.

  (forts. nedanför)

  SvaraRadera
 7. Martin (@easedrop på twitter)10 januari 2013 17:53

  Jag noterade idag att Tänk Om har lagt ut en replik på P4’as granskning på sin hemsida. Det som slår mig är hur pass lite Apple nämns i repliken.

  Att Apple är glada över Tänk Om råder det knappast någon tvekan över, det är därför de har ett avtal med Tänk Om som gör att utbildningarna är exklusiva. Över 50% av alla 1-1 satsningar i Sverige innefattar Apple-datorer och 30 % av Apple’s totala omsättning i Sverige är till skolor. Kopplingen mellan Apple och Tänk Om är så pass stark att Tänk Om är det enda externa bolag i hela världen som sanktionerats av Apple’s att få använda deras logotyper och formspråk i sina presentationer. Alla Tänk Om’s presentationer som innehåller Apple’s logotyp skall (enligt Tänk Om) korrekturläsas och godkännas av Apple’s huvudkontor i England.

  Tänk Om skapades av Rektorsakademien på uppdrag av Apple, och sedan knoppades Tänk Om av till ett eget bolag. Det är dock värt att notera att ägarna för Tänk Om är samma personer som grundade Rektorsakademien. Detta tycker jag är värt att tänka på för alla de som besöker SETT-mässan. Arrangör av SETT är som bekant Rektorsakademien. Eftersom jag själv inte besökte förra årets mässa så vet jag inte hur pass mycket Apple och Tänk Om genomsyrade mässan. Men jag läste några kommentarer på Twitter som tog upp den frågeställningen under förra årets mässa då de upplevt det som att väldigt mycket kretsade kring Apple och Tänk Om.

  Om jag ska spekulera kring varför det är så tyst i denna fråga, och att de få som väljer att prata oftast håller sig anonyma, så beror det nog på att ingen troligtvis upplever att de har att vinna på att ifrågasätta det hela. Man vill ogärna baktala sina kollegor om man befinner sig på en skola/kommun där man ansett att upphandlingen inte har gått rätt till. Återförsäljare vill nog inte prata med risk att förlora en hel del ackumulerade Tänk Om-subventioner från Apple som inte nyttjats. I princip så får ju återförsäljare ”kickbacks” i form av outnyttjade värdecheckar till skolor från Apple och det kan säkerligen röra sig om flera hundratusen.

  Sedan har jag även en smått konspiratorisk idé om att Tänk Om även fungerar som ett bra sätt att ta sig runt LOU. Apple är ett toppstyrt bolag där USA bestämmer allt, vilket gör det svårt för Apple Sverige att konkurrera med pris. Därför måste det finnas något unikt som ingen annan datorleverantör kan matcha eftersom LOU gör det svårt att konkurrera på något annat sätt än just pris. Och om jag inte har helt fel så kör väl Tänk Om även utbildningar för hur man gör bättre upphandlingar, det vore intressant om någon som deltagit i en sådan utbildning berättar vad som sägs där.

  /Martin (@easedrop på twitter)

  SvaraRadera
 8. Med anledning av att Tänkom nu har valt att kommentera uppgifterna på sin hemsida måste skriva några ytterligare kommentarer. Som jag nämnde i mitt inlägg ovan tycker jag inte att man kan ställa Tänkom till svars för att de försöker påverka kommunernas beslut i en riktning som passar dem, det försöker alla som arbetar med försäljning.

  Jag anser fortfarande att problemet är att de seglar under falsk flagg och det gör man framför allt när man försöker få det att framstå som om Apples återförsäljare är kunden. Det är möjligen sant i ett fakturaflödesperspektiv men det är inte sant när man ser på vem som egentligen betalar.

  Som P4Väst skrev ingår det 400 kronor att spendera på utbildning från Tänkom för varje dator återförsäljaren säljer. De 400 kronorna kan inte användas i det egna bolaget och kan inte användas till att köpa utbildning någon annanstans. Dvs det är Apple som finansierar Tänkoms verksamhet och inte skolorna eller Apples återförsäljare. Ingen vet om Tänkom skulle finnas om de var tvugna att operera på marknadsmässiga villkor. Ett bra avtal för Tänkom men det gör dem inte till ett oberoende utbildningsföretag utan till en förlägning av Apples marknads och säljorgansiation.

  Det är naturligtvis inget fel med det men att påstå att man är oberoende när man inte är det är inte OK.

  Att skriva att konsulterna inte får arbeta med "fatta beslut om upphandling" är ett slag i luften och det vet alla som kan något om komplex försäljning. Den kanske viktigaste delen är att påverka kundens beslutskriterier och det görs långt innan några beslut fattas, det gäller såväl i det privata som i det offentliga.

  /

  J

  SvaraRadera