onsdag 1 februari 2012

Skolminister utan bildning

Såhär kreativa bör vi nog inte vara :-)
Det är en tragisk läsning i dagens DN där vår utbildningsminister ondgör sig och sågar satsningen med läsplattor i skolan i Sollentuna i ett skriva till sig läsning projekt. Enligt artikeln i DN så studsar tydligen Björklund när han läser om Sollentuna-satsningen. Att skriva till sig läsning börjar mer eller mindre bli en etablerad standard där skrivandet utvecklas snabbare än när man nyttjar papper och penna i de små händerna som inte vill skriva fint även om man försöker.

Det finns flera problem med Björklunds politik men det som är mest oroväckande är det faktum att han är riktigt dåligt påläst. Forskning har under flera år kunnat visa att t.ex. skriva till sig läsning ger märkbara positiva resultat på skrivutvecklingen. Men överhuvud taget så brukar frågan om IT i skolan ifrågasättas men enligt forskningsprojektet UnosUno (som inte forskar inom att skriva till sig läsning utan en-till-en satsningar i skolan) så blir lärares handledning och instruktioner än mer viktiga, se intervju med Åke Grönlund på Skolverkets skolutvecklingssida. Något händer med IT i skolan både hos lärare och elever. Det är märkligt att en utbildningsminister så kan söka efter teser och forskning i andra länder som stödjer hans egen uppfattning och totalt bortse det som händer i Sverige. Här pågår just nu ett maktspel på politisk nivå som bygger en skola som baseras på tankar om total kontroll, uniformitet, makt och mätbarhet som inte syftar till att skapa eget tänkande individer.

Björklund säger också att man måste lära sig att skriva för hand vilket är en total missuppfattning om vad skriva till sig läsning handlar om. Han säger också att vi i "framtiden måste kunna både skriva och räkna och att man inte alltid kan ha tillgång till en dator var man än befinner sig".  Måste vi verkligen det, idag är vi utrustade med datorer i våra mobiler och som utvecklingen ser ut så kommer vi definitivt att klara oss utan skrivdon i form av pennor. Tryckpressen förde med sig samma resonemang men ifrågasätts inte idag.

Kan vi påstå att en person som inte kan använda en penna men däremot en dator till att skriva på är skrivkunnig? Björklund skulle nog säga att personen ifråga inte är skrivkunnig är jag rädd för.

Skolan har ett fantastiskt stort och viktigt uppdrag men fokus ligger mer på ett plan samt en människosyn som är bekymmersam om man följer ministerns linje i alla fall. Det förefaller som att utbildningsministern borde skaffa sig en lite större omvärldsbevakning som omfattar även digital artefakter.