torsdag 16 februari 2012

Döden och Facebook

Under senaste åren har allt fler börjat att fundera över vad som sker med all information som finns i sociala medier efter det att jag dött. Vem tillser t.ex. att min profil på Facebook försvinner eller undviker att mina vänner får ett automatiskt meddelande från Facebook att återknyta kontakten med mig (som nu är död) vilket sker per automatik efter några månaders inaktivitet.

Det gäller givetvis inte bara Facebook utan så många andra digitala medier som t.ex. e-post mm. För mig som är död så frågan nog helt oviktig men för min omgivning så önskar jag kunna göra min bortgång så odramatisk som möjligt, åtminstone vad gäller sociala medier. I Twitter så sker det ibland automatiska uppdateringar som visar på t.ex. statstik eller annan automatgenererad information, att se en bortgången väns konto fortsätta leva vidare kan bli smärtsamt för somliga.

Jag såg just en infograf från All Facebook som är intressant att studera och som tar upp denna fråga, inte särskilt djuplodat men den får tankarna att gå igång. Kanske anser man inte att sociala medier är ett problem efter sin egen bortgång, men samtidigt kanske vi helt enkelt får nya etiska frågeställningar att förhålla oss till i vår digitala värld?