onsdag 9 mars 2011

Mer om distraktion

I går skrev jag ett inlägg om att det kan vara positivt att bli distraheras för att komma vidare i sin tanke eller lösa problem som kört fast. Jag skrev det lite provokativt och lyfte fram att det kanske bara är bra med lite "Facebookande" under lektionstid just när uppmärksamheten och fokuseringen ändå har släppt. Givetvis finns ett annat problem som jag i gårdagen inlägg underlät att skriva om, och det är när sociala medier får sådan uppmärksamhet så att det blir svårt för personen i fråga att fokusera ens en liten stund på t.ex. lektionen eller uppgiften. Detta är för en del lärare ett stort problem men givetvis ännu större för eleven.

Vi är på intet sätt klara över var vi står i dessa frågor och mer forskning måste till. Forskningen jag refererade till igår är visserligen intressant men det tar fokus på en grupp individer som kan vara fokuserad men tappar detta fous ibland (dvs. den stora massan). Sedan finns det som sagt en grupp som oftast har svårt att fokusera, dvs de kommer inte riktigt igång ens. Här finns mer att beforska.

Jag slänger som direkt motsats till det jag skrev i går följande sida där vi kan ta del av "8 Must-Reads About Digital Distraction and Information Overload" som är en sammanfattning av flera artiklar som tar upp just denna problematik. För helt klart är att ibland måste vi stänga av för att ge oss tid att fokusera. I september 2010 skrev jag ett inlägg som heter "De sociala medierna måste få tystna ibland", kan vara värt att fundera på lite.